Kritisk Debat

Kritisk Debat

 Aktuelt nummer : 15. årgang, oktober-2019

 

 

 

 

 

Mandagskommentar

Det er galt med kompasset

 

28. oktober 2019
I de seneste tre uger, har der verseret en sag i mediebilledets periferi. Godt nok en lille sag men i sin politiske substans af principiel rækkevidde. Det drejer sig om de politiske markeringer som reaktion på, at flere kommuner angiver at ville sløjfe eller udfase ”klippekortsmodellen”.

Læs mere »

Mandagskommentar

De nødvendige opgør

 

22. september 2019

Den 4. september indgik finansministeriet efter de obligatoriske positioneringer en økonomiaftale med Danske Regioner og den 6. september med Kommunernes Landsforening (KL). Ingen af aftalerne løfter ”velfærden nævneværdigt”. De er begge vedligeholdelsesaftaler, der viderefører det nuværende ”serviceniveau” – og ikke meget andet.

Læs mere »


Politik og økonomiSystemkritikFagbevægelse og arbejdsmarkedHverdagsliv og modstandsformerInternationaltAnmeldelserNæste nummer udkommer 15. december 2019