Introduktion til temaartikler

Af Carsten Jensen

Dette nummers tema har udgangspunkt i udgivelsen af bogen Det praktiske filosofiske blik fra neden (1), som indeholder et udvalg af den tyske marxist, kulturkritikker og Gramsci-udgiver Wolfgang Fritz Haugs tekster fra de seneste årtier. Haugs tænkning blev udbredt på danske universiteter i 1970’erne, hvor hans lille bog om ’kritikken af vareæstetikken’ stod på mange studerekamre og kollegieværelser. Han blev senere tilknyttet RUC som underviser og æresdoktor. Før det, var Haug medstifter af tidsskriftet Das Argument, som blev en central ramme for udviklingen af den vesttyske marxisme fra slutningen af 1950’erne. Senere var han medarbejder ved den meget omfattende udgivelse af Antonio Gramscis fængselsskrifter på tysk. Politisk er han tilknyttet Die Linke.

Vores tema har helt specifikt udgangspunkt en række oplæg, som blev holdt ved et arrangement, der blev afholdt på Københavns Universitetet i anledning af udgivelsen af den nye bog. Det foregik på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet, den 24. maj 2023. Selve arrangementet indgik i en serie af møder, der bliver organiseret af ’Institut for Marxistisk Analyse’.

Temaet indeholder fem artikler: ’Wolfgang Fritz Haug og praxisfilosofien’ (Gert Sørensen), ’Haugs marxisme. En skitse’ (Detlef Siegfried), ’En bevægelse for fremtiden’ (Rolf Czeskleba-Dupont og Klaus Schulte), ’Og dog bevæger den sig. Overvejelser i anledning af Fridays for Future’ (Wolfgang F. Haug) og ’Die Linkes krise’ (Franco Ferrari).

Note 1: Wolfgang Frits Haug Det praksis filosofiske blik fra neden. Bidrag 2007-2021.Redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba Dupont og Harmut Haberland. SFAH Skriftserie 61. 2023 (pris 175 kr).