Hvad gør det britiske Venstre nu?

Af Michael Chessum, journalist, Momentumaktivist og bosiddende i London.

Efter et år med strejker og uro, står UK ved en korsvej: samfundet går til venstre, men venstrekræfterne er i vildrede med, hvilken retning de skal give mobiliseringen. Michael Chessum. Artikle er oversat af Carsten Jensen fra OpenDemocracy, 11/08/2023. Originaltitel; What next for the weakened British left?

I fire årtier i træk har Storbritannien været drevet med udgangspunkt i en økonomisk ortodoksi, der hævder at udskifte lighed og bæredygtighed med velstand og dynamik. Resultatet er, at vi ikke har nogen af delene.

I stedet er UK på vej til at blive en af de dårligste store økonomier i verden i år og har den værste vækst i produktiviteten i noget G7-land. En privatiseret infrastruktur, et underreguleret arbejdsmarked og vores herskende klasses afhængighed af nedskæringer har betydet, at den seneste inflationære krise har gennemskåret det britiske samfund. Vores sundhedssystem, forsyningsselskaberne og den offentlige transport er dyrere og præsterer dårligere end vores europæiske naboers. Lønningerne er på 2005-niveau og faldende. Tre millioner fødevarepakker blev leveret af Trussell Trust sidste år, en stigning på 50% i forhold til 2019 og en stigning på næsten 5.000% i forhold til 2010.

Venstrefløjens opgave er at vende den sociale krise til en politisk krise – at gøre de rige bange snarere end de fattige fortvivlede. På papiret har reaktionen været stærk. I det forløbne år har vi set Storbritanniens hidtil største bølge af industriel uro i dette århundrede, der vækker hele sektorer – især NHS – efter årtiers søvn. En række bredere kampagner, fra Enough is Enough til kampagnen Don’t Pay UK, der ikke betaler energiregningen, havde potentiale til at mobilisere millioner. Men mere end et år efter RMT-strejken, der markerede begyndelsen på modstanden mod leveomkostningskrisen, er de sociale bevægelser udeblevet. Gennem en blanding af nedslidning, tabte strejkeafstemninger og Rishi Sunaks “endelige tilbud” på omkring 6% til den offentlige sektor falder strejkebølgen tilbage fra sit højdepunkt.

Uanset hvilke værktøjer venstrefløjen har brug for til at bryde igennem i øjeblikket, besidder den dem tydeligvis ikke. Vores herskende klasse er gabende ude af trit og plaget af krise, men selve politikken stagnerer. Vor tids mønster er, at højreradikale regeringer gennemfører radikale forandringer, og oppositionen undlader at vælte dem. Ligesom Tony Blair bekræftede Margaret Thatchers arv, lover Keir Starmer at beholde selv den mest ekstreme konservative politik på indvandring, protester mod indgreb og lofter over offentlige tilskud. Vores politiks tilstand synes at være immun over for fornuften: vor floder er fulde af spildevand, 74 procent af befolkningen støtter nationalisering af vandet, og alligevel forbliver denne indlysende løsning tabu. Nu hvor vi går ind i den mest afgørende periode, hvis klimakollapset skal afbødes, holder politikerne sig tilbage fra de grønne udgiftsforpligtelser.

Denne periode med ideologisk og politisk stagnation startede længe før for Storbritanniens bratte økonomiske tilbagegang og er blevet dybt indgroet, hvor også Labour og store dele af de venstreorienterede mainstreammedier er uimodtagelige for forandring. Corbynismen er kommet og gået som et tidevand, der ikke efterlader meget i form af organisatorisk infrastruktur eller blot kollektive rum for politisk aktivisme. Fagforeninger og sociale bevægelser kæmper, selv i den nuværende situation, for at finde fodfæste. I løbet af blot tre år er venstrefløjen ikke bare blevet besejret eller skubbet tilbage, men fuldstændig marginaliseret.

Alligevel er den britiske offentlighed vred på sin politiske klasse og hungrer efter forandring. I det mindste økonomisk læner den sig tungt til venstre. Den offentlige mening går nu overvældende ind for offentligt ejerskab, formueskatter og radikal handling mod klimaændringer. Der er en ny generation af fagforeningsaktivister og et stærkt splittet politisk landskab. Den kommende periode vil være uforudsigelig og bør give grobund for fornyelse af venstrefløjen.

Neoliberal overdrivelse

Det, vi er vidne til, er resultatet af en særlig voldsom erfaring med neoliberalisme, som har efterladt to slags modstridende arv.

UK’s neoliberale del gik længere end i nogen af vores europæiske naboer, der har en stærkere og snævrere politisk konsensus. Mens første del af 2000’erne har oplevet det stærkeste valgresultat nogensinde for den yderste venstrefløj i Frankrig, dannelsen af det tyske venstreparti og fremkomsten af de skotske socialistiske og grønne partier, tillod Westminsters valgsystem neoliberalismen at fortsætte uimodsagt. New Labour blev dets bannerførere og kæmpede for en endnu dybere privatisering af NHS.

Denne evne til at skabe skadevirkninger i neoliberal politisk beslutningstagning betød, at da finanskrisen ramte i 2008, var Storbritannien mere afhængig af sin banksektor end nogen anden større økonomi og førte verden i finansiel deregulering. Forsyningsselskaber og det meste af den offentlige transport blev privatiseret. Vores sociale boliger var blevet fjernet, og huslejen var ureguleret. Krigen mod det organiserede arbejdes magt gav arbejdsgiverne en pisk over arbejderne. Da nedskæringerne kom, var blev UK kun overgået af Grækenland i reallønsnedgang, og helt nye områder af staten (postvæsenet og universiteterne) blev solgt fra eller markedsvendt. Den nuværende inflationskrise er kulminationen på disse politikker: briterne tjener mindre, betaler mere og får smuldrende infrastruktur og offentlige tjenester.

Nu risikerer den britiske neoliberalismes fanatikere at blive ofre for deres egen succes. I slutningen af 1980’erne splittede en storstilet privatisering mere eller mindre landet, fordi den lovede velstand for mange; I 2023 er den uendelige Thatcherisme og nedskæringspolitik blevet afsløret som lort og dysfunktionelle måder at styre et land på, efter at have undermineret levestandarden for alle undtagen de meget velhavende. Nedskæringer og deregulering er gået så vidt, at offentligheden længes efter noget andet. Politikere og kloge hoveder leverer meningsløse slogans, der ikke har meget at gøre med verden omkring dem. De mangler de ideologiske værktøjer til at vende situationen på egen hånd, og deres eneste seriøse forslag er nu en dommedagssløjfe med lave investeringer og løndeflation.

Vigtigst af alt har Storbritanniens overdrevne økonomiske ortodoksi skabt betingelser for et klarere og mere generationsdefineret skift til venstre på befolkningsniveau end i de fleste lande i det globale nord. Man stemmer konservativt, hvis man vil beskytte sine aktiver mod pøbelen; De yngre generationer har ingen aktiver, og derfor er vi pøbelen. I Jeremy Corbyns ellers katastrofale valgresultat i 2019 havde Labour et forspring på mere end 30 procentpoint blandt de unge under 30 år. Der er ingen britiske unge, der stemmer på den yderste højrefløj (hverken gennem de konservative eller på anden måde), som der er på Marine Le Pen i Frankrig, Alternativ für Deutschland i Østtyskland og Giorgia Meloni i Italien. Og de, der voksede op under blairismen, nedskæringer og Brexit, bevæger sig til venstre, ikke til højre, efterhånden som de bliver ældre. Medmindre denne tendens vendes – og ingen synes fokuseret på at vende den – er UK indstillet på et skarpt venstreskift i vores nationale politik.

Venstrefløjen i uorden

Problemet er, at disse venstreorienterede vælgere i øjeblikket ikke har noget politisk hjem og ringe magt til at gennemføre forandringer. Storbritanniens ekstreme erfaringer med neoliberalisme har haft en tilsvarende destruktiv indvirkning på venstrefløjen og dens institutioner og skabt et vanskeligere terræn for radikalisering og desillusionering at finde udtryk i.

Intet sted er dette mere tydeligt end i fagbevægelsen. Med undtagelse af Belgien og de nordiske lande har fagforeningstætheden været faldende i hele det globale nord i nogen tid – men Storbritannien er blevet hårdere ramt kvalitativt. Vores arbejderbevægelse var engang blandt de mest militante og organiserede; nu er den lænket af nogle af de strengeste antistrejkelove i Europa. Mest iøjnefaldende er fordampningen af den menige organisation, der engang understøttede den britiske fagbevægelses evne til at mobilisere. Begge dette århundredes store industrielle kampagner – pensionskonflikten i 2011 og nutidens lønkonflikter – er næsten udelukkende blevet animeret ovenfra. Fagforeningsledelser tænder (og slukker) for strejker som på en kontakt.

Denne knibe skyldes i høj grad den radikale venstrefløjs organisatoriske sammenbrud. Gennem en proces med nederlag i faglige kampe og politisk demoralisering blev Storbritanniens organiserede socialistiske grupper reduceret til en brøkdel af deres tidligere størrelse mellem begyndelsen af 1990’erne og til finanskrakket i 2008, før de gik ind i en endnu skarpere tilbagegang i 2010’erne, da Corbynismen trak unge rekrutter andre steder hen. Den eksplosive vækst på Labours venstrefløj på dette tidspunkt kunne have været et øjeblik med langsigtet foryngelse, hvor der blev dannet organisatoriske rødder og skabt liv til sociale bevægelser og fagforeningernes menige medlemmer. I stedet blev det et skift mod konventionel valgpolitik. Mens venstrefløjsprojekterne, der tog fart efter Corbyns valg som Labour-leder, begyndte som en irettesættelse af blairismen, har mange internaliseret den centraliserede og ekspertledede metode fra Blairs Tredje Vej.

Den skarpeste legemliggørelse af dette fænomen er Momentum, der blev grundlagt i 2015, kort efter Corbyns sejr, og oprindeligt var et vidtstrakt, ofte bittert, netværk af aktivister og lokale grupper med deres eget interne liv. Det blev imidlertid til en slags venstreorienteret NGO drevet af fagfolk fra et kontor, der brugte en stor database og et stærkt socialt mediespil med meget lidt tilstedeværelse i det virkelige liv. Denne model skabte en glat operation omkring Labour-partiets valg, men dens mangel på internt demokrati og liv betød, at arven fra Corbynismen var overfladisk og let blev skyllet væk.

På samme måde har Enough is Enough på baggrund af den igangværende leveomkostningskrise samlet, hvad der sandsynligvis er den britiske venstrefløjs største e-mail-liste nogensinde, men har næppe udviklet sig ud over at organisere store demonstrationer med populære talere. I stedet for at skabe græsrodsbevægelser, der drives kollektivt af aktivister, skaber venstrefløjen politiske mærkevarer med en hær af forbrugere; I stedet for at se sociale medier som et værktøj til at opbygge aktivitet i det virkelige liv, ses de det som en erstatning.

De, der er imod den neoliberale konsensus, er også dem, der er mest modstandsdygtige over for organiseret politik. Venstrefløjens politiske og faglige nederlag i 1980’erne og 1990’erne betød, at da en ny generation blev voksen under anti-nedskæringsbevægelsen i begyndelsen af 2010’erne, opstod de i en aktivistisk sfære med historisk lave organisationsniveauer. De var en generation uden historie; afskåret i det øjeblik, hvor de politiserede, fra venstrefløjens organiserede traditioner.

Så selvom der har været nogle positive gennembrud i det seneste årti – sociale bevægelser og politiske projekter, der har skubbet kreative og teknologiske grænser – har manglen på politisk sammenhæng betydet, at medlemmer af min generation har været som natsværmere, der er draget mod den klareste flamme. Aktivister har svinget mellem modløshed, liberalisme, anarkisme, Corbynisme og tilbage igen. I stedet for at omdanne Labour blev de optaget og udskilt af ældre, institutionelle kræfter.

Labour er nu blevet frataget sin tidligere radikale ledelse, som ikke gjorde meget for at skabe varige ændringer i partiets strukturer eller politiske top. Dets nuværende ledelses drivende overbevisning er, at fordi grundlæggende socialdemokratisk politik angiveligt ikke kunne vælges i slutningen af 1990’erne, vil de altid være rigtigt, at partiet kun kan vinde, hvis det accepterer den konsensus, der går forud for det. Tilsammen udgør de strukturelle problemer og partimanden Keir Starmers overbevisninger en enestående stærk barriere for progressiv forandring og handling på klimakrisen. I modsætning til de amerikanske demokrater er der ingen åbne primærvalg, i stedet bliver uenighed undertrykt. I modsætning til store dele af det kontinentale Europa eller i de decentraliserede lande betyder manglen på forholdstalsvalg i Westminster, at der ikke er nogen seriøs plads for valg til venstre for Labour.

En skillevej

Modsætningerne i det nuværende øjeblik kunne gå begge veje. Storbritanniens venstreorienterede demografi, der understøttes af radikaliseringen af unge under 40 år, er ikke en ustoppelig kraft. Venstrefløjens organisatoriske svaghed er ikke et urokkeligt objekt.

Venstrefløjen mangler ikke ideer, og dens ideer mangler ikke støtte. Men den hænger fast: Fremskridt er vanskelige, både fagligt og med hensyn til social mobilisering og den omhyggelige genopbygning, der kræves for at overvinde nederlagene i de sidste 40 år. Valgmæssigt burde fremskridt være inden for rækkevidde, men de blokeres af Labour-partiets monopol på politisk repræsentation.

Udfordringen er nu at løsne en eller begge fronter – og hurtigt. En teknokratisk administration ledet af Starmer vil uundgåeligt blive upopulær og stivnet, og radikale alternativer vil være efterspurgte. Hvis venstrefløjen ikke har taget sig sammen på dette tidspunkt, vil det yderste højre – som legemliggjort af Suella Bravermans fløj af Det Konservative Parti – fremstå som en endnu større kraft i britisk politik, end det allerede er. Problemet er, at venstrefløjen, uden noget umiddelbart håb om at komme til udtryk gennem Labour, ikke har noget levedygtigt valgredskab. Det ville være en latterlig forenkling at kæmpe for forholdstalsvalg som universalmiddel, men det er lige så vanskeligt at forestille sig en vej gennem denne blokering uden den.

Måske mere grundlæggende må venstrefløjen, der eksploderede tilbage til livet i 2010’erne gennem sociale bevægelser og nye valgprojekter, overvinde sin allergi over for organisering. Det nytter ikke noget at rejse et slogan som ‘støt fagforeningerne’ eller ‘gå på gaden’, hvis man ikke har nogen forestilling om, hvem der skal opbygge fagforeningerne og hvordan, eller hvad den bredere bevægelses strategi skal være. Kun et kollektivt politisk projekt eller et sæt kollektive politiske projekter kan danne grundlag for dette. Det afgørende er, at enhver masseomgruppering af venstrefløjen skal være ægte bottom-up og funderet i en kultur af pluralisme og internt demokrati.

På trods af en fremherskende følelse af dysterhed og en lukning af mulighederne i den politiske mainstream er den britiske venstrefløj stadig på randen af at bryde igennem. For at gøre det skal den organisere sig og lære.