Forfatterpræsentation:
Ditte Petersen

sociolog og ph.d.-stipendiat ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet

Der er registreret: 1 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.