Forfatterpræsentation:
Sara Høyrup

Sara Høyrup, Spanienskorrespondent for Magasinet Europa. Foredrag i Danmark og studieture til Spanien. www.sarahoyrup.com


Der er registreret: 3 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.