Forfatterpræsentation:
Annette Idler

Annette Idler er leder af Studies at the Changing Character of War Programme ved Oxford Universitet. Udført omfattende feltarbejde i Colombias grænseområder. Tweet @Anetteidler.


Der er registreret: 1 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.