Forfatterpræsentation:
Axel Troost

Finanspolitisk ordfører for Die Linke i forbundsdagen og næstformand i partiet.


Der er registreret: 1 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.