Forfatterpræsentation:
Kit Aastrup

Aktivist, fotodokumentarist, uafhængig journalist og Kandidat i socialt arbejde (Cand.scient.soc.)


Der er registreret: 4 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.