Forfatterpræsentation:
Morten Thing

ThingMorten Thing (født 10. oktober 1945) er en dansk kulturhistoriker og arbejder som forskningsbibliotekar ved Roskilde Universitet. Han er forfatter til flere bøger særligt om dansk kommunisme og deltager i den offentlige debat på den danske venstrefløj. Morten Thing er ikke medlem af Enhedslisten.


Der er registreret: 7 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.