Forfatterpræsentation:
Andreas C. M. Mulvad

MulvadAndreas Mulvad er Ph.d.-stipendiat ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og har Kina, politisk teori og historisk sociologi som sit forskningsområde.


Der er registreret: 1 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.