Forfatterpræsentation:
Carsten Jensen

Carsten Jensen har tidligere arbejdet med borgerdeltagelse i fladen mellem offentlig og civil velfærd, og har udgivet bogen Chantal Mouffe på Jurist- og Økonomforbundets Forlag i 2013.


Der er registreret: 9 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.