Forfatterpræsentation:
Otto König

Otto König – fhv. "Bevollmächtigter" for IG Metall, Hattingen i Northrhein-Westfalia and og af bestyrelsen for IG Metall.


Der er registreret: 1 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.