Forfatterpræsentation:
Dag Seierstad

Politisk rådgiver for SV’s Stortingsgruppe


Der er registreret: 1 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.