Forfatterpræsentation:
Lars Myrthu-Nielsen

Sekretariatsleder for folkeoplysnings- og miljøorganisationen Øko-net, der siden 2005 har beskæftiget sig med UBU.


Der er registreret: 1 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.