Forfatterpræsentation:
Ole Busck

Tidligere skibsbygger og konsulent i SID, i dag lektor ved Aalborg Universitet.


Der er registreret: 1 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.