Forfatterpræsentation:
Ib Jørgensen

Mag. Art. i Kultursociologi ved AUC indtil 2000. Nu pensioneret.

Der er registreret: 2 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.