Forfatterpræsentation:
Kirsten Norman Andersen

Kirsten Norman Andersen - fra 1. juli 2016 medlem af Folketinget for SF


Der er registreret: 8 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.