Forfatterpræsentation:
Finn Sørensen

Finn Sørensen er medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og medlem af Folketinget siden 15. September 2011. Finn Sørensen var medforfatter på det nuværende principprogram og en del af det store flertal i Hovedbestyrelsen, der støtter flertallet om at begynde udarbejdelsen af et nyt. Finn Sørensen har også i mange år været medlem af Tidsskriftet Solidaritets redaktion og i den egenskab bidraget med en række artikler om klasseanalyse, strategi og aktuelle kommentarer til den politiske udvikling.


Der er registreret: 9 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.