Forfatterpræsentation:
Søren Kolstrup

Søren Kolstrup (f.1947) er ph.d. lektor emeritus ved Center for Velfærdsstatsforskning, Syddansk Universitet. Forfatter til en lang række bøger om velfærdsstatens opkomst og udvikling, arbejderbevægelsens og Polens historie bl.a. Den danske velfærdsmodel 1891-2011 (2014), medforfatter til storværket Dansk Velfærdshistorie I-VI (2010-2014), Velfærdsstatens rødder (1996), medforfatter til Arbejdernes historie 1800-2000 (2007), Polen i 1000 år (2007), og senest De røde flertal (2017).


Der er registreret: 5 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.