Forfatterpræsentation:
Dino Knudsen

læser historie og filosofi ved Københavns Universitet, i redaktionen for tidsskriftet SALT og regelmæssig bidragyder til det svenske tidsskrift Clarté

Der er registreret: 1 artikler og 0 kommentarer. Klik på teksttypen for at se en liste.