Kritisk Debats temaer
TEMA: Fagbevægelsen

Vi vil i tiden fremover publicere en række artikler, der alle beskæftiger sig med problemerne i fagbevægelsen både lokalt og internationalt.


Artikler

SMS-spionage af fagligt aktive på Århus Havn
Af John Graversgaard
Offentliggjort: 15. december 2014

Den kommunale Aarhus Havn bortviser i november 2012 tre kranførere, efter at havnedirektøren har læst deres interne, private kommunikation. Nu efter næsten to års kamp og vedholdende pres mod politimyndigheden, har kranførerne opnået deres mål: At Østjyllands Politi rejser sigtelse mod borgmesteren i Aarhus og den daværende havnedirektør.

OK 2015: Hvor bliver fagbevægelsen af?
Af Søren Andersen
Offentliggjort: 15. oktober 2014

De kommunale arbejdsgivere skyder for alvor overenskomstforhandlingerne i gang med debatoplægget ”Velfærd i forandring. Udvikling af kerneopgaven, ledelse og dialog”. Fagbevægelsen har ikke noget konkret udspil, men stifter Danmarks største forhandlingskartel – Forhandlingsfællesskabet - for at ruste sig til kamp for erhvervede rettigheder.

Fagbevægelsens ungdomsarbejde må tænkes om
Af Nicolai Arentz Larsen
Offentliggjort: 15. august 2014

Det er de seneste år gået op for den danske fagbevægelse, at den bliver nødt til at fokusere på ungdommen og investere massivt i ungdomsarbejdet. Problemet er bare, at det ikke er andet end en investering for de fleste fagbosser.

OK-15: Arbejdsgiverne kridter banen op – til konflikt?
Af Søren Andersen
Offentliggjort: 15. august 2014

Her fire måneder før parterne på det offentlige område udveksler overenskomstkrav, er der kun få udmeldinger. Fagbevægelsen liner ikke krav op, der kan mobilisere medlemmerne, og arbejdsgiverne kommer med gammel vin på nye OK-15 flasker.

OK-15 i den offentlige sektor er under opsejling. Arbejdsgiverne ved hvad de vil. Hvad vil fagbevægelsen?
Af Søren Andersen
Offentliggjort: 15. april 2014

En række overordnede rammer er ved at være på plads i optakten til OK-15 i den offentlige sektor. De private overenskomster er stemt hjem med et overbevisende ja-flertal og en valgdeltagelse på 37,7 % gjorde nærmest Harald Børsting forårskåd.

Opgør om lønmodtagerrettigheder
Af Redaktionen
Offentliggjort: 15. april 2014

Der udspiller sig et absurd teaterstykke lige nu på det danske arbejdsmarked. På den ene side deltager OAO, FTF og AC i arbejdet med en Tillidsreform, der styres af indenrigsminister Margrethe Vestager. På den anden side forbereder de offentlige arbejdsgivere – orkestreret af Moderniseringsstyrelsen i det socialdemokratisk ledede finansministerium – et frontalt opgør med de selv samme faglige organisationer til Overenskomstforhandlingerne i 2015.

Fagbevægelsens selvforskyldte elendighed – en replik til HK Handel
Af Jan Hoby
Offentliggjort: 15. februar 2014

Der er noget mærkværdigt over, at danske fagforeningsfolk rejser til England og USA for at hente inspiration til at vende blodstyrtningen i fagbevægelsen. Fagforeningsfolk og aktivister valfarter på dannelsesrejser til udlandet for at se lyset og finde nye veje.

Hvorfor snakker fagbevægelsen om bedre service?
Af Per Tønnesen
Offentliggjort: 15. december 2013

Mange danske fagforbund snakker om at levere flere og bedre services til medlemmerne. Presset af konkurrence fra gule fagforretninger og faldende medlemstal, forfalder mange til at hoppe med på præmissen om, at flere ydelser og bedre service skal redde LO organisationerne. Men det er at spille bolden direkte ind i armene på de gule fagforretninger. I HK HANDEL har vi valgt en anden vej. For os er fremtiden Den Organiserende Fagforening.

Union Solidarity International
Af Torsten Geelan
Offentliggjort: 15. oktober 2013

I Storbritannien har Occupy Londonog UK Uncutkæmpet hårdt for at modvirke regeringens sparepolitik og undertrykkende arbejdsmarkedspolitik. Siden de blev etableret i 2009, har de udviklet en stor og voksende kapacitet til at mobilisere igennem internettet og de sociale medier (Castells 2013). Selvom disse netværksorganiserede bevægelser adskiller sig fra fagbevægelsens hierarkiske og bureaukratiske strukturer, og er drevet af en yngre generation, er den Britiske fagbevægelse nu begyndt at udvikle deres egen netværksbaserede kampagneorganisation.

Kommentarer

Smal økonomisk ramme for OK-15, men arbejdstidsreglerne er det reelle konfliktfelt.
Af Søren Andersen
Offentliggjort: 22. december 2014


Kravene til OK-15 er udvekslet og arbejdsgiverne forfølger den lange dagsorden om at svække fagbevægelsen med aftalesystemet og arbejdstidsreglerne som konfliktfelt. Fagbevægelsen vil til gengæld se arbejdsgiverne dybt i øjnene og forpligte dem til ”den danske model”.

Kampen om tillidsmanden
Af Jan Helbak
Offentliggjort: 08. december 2014

En kendelse fra 1962 inden for DSB området fastslog: ”Det må nemlig, således som tillidsmandsinstitutionen igennem de mange år har udviklet sig, lægges til grund, at institutionen er et afgørende led i den faglige organisations opbygning på arbejdersiden, hvor tillidsmanden er organisationens repræsentant på arbejdspladsen, og dermed de organiserede arbejderes tillidsmand såvel i forhold til fagforeningen som i forhold til arbejdsgiveren. Det kan ikke anses for muligt for en arbejder, der står uden for den organisation, der har afsluttet den gældende overenskomst, at varetage de nævnte opgaver, idet den pågældende ikke kan påberåbe sig overenskomstens bestemmelser….”.