Forfatterpræsentation:
Hans Aage

Professor dr. Polit. i nationaløkonomi ved RUC. Født i 1946. Mag. scient. soc. i 1970, cand.polit. i 1973, og Ph. D. (makroøkonomi) Københavns Universitet i 1988. Dr. polit. (komparativ økonomi) Københavns Universitet 1989. Fuldmægtig i Økonomiministeriet 1974-75. Adjunkt ved Københavns Universitets Økonomiske Institut 1975. Lektor 1977. Docent 1989. Professor i nationaløkonomi ved Roskilde Universitetscenter (RUC) 1994.


Kommentarer af denne forfatter: