Forfatterpræsentation:
Niels Henrik Nielsen

Niels Henrik Nielsen


Kommentarer af denne forfatter:
Det andet valg
    Udgivet: 13. maj 2019
Der er valg i Danmark. Ikke kun et valg men  hele 2 inden for få dage. Først til EU-par- lamentet og derefter til Folketinget. Val- get til Folketinget får langt hovedparten  af opmærksomheden. Det er egentlig synd,  for sammensætningen af det kommende EU -parlament kan få stor indflydelse på den  politiske udvikling i Europa de kommende  år.Og socialdemokratern ...


Hva mæ kulturen ?
    Udgivet: 08. april 2019
Hvem styrer kulturpolitikken i disse år? Me- get kunne tyde på, at det gør DF. Senest har vi været vidne til  DF’s offensiv på me- dieområdet og  så alligevel kovendingen   hvad angår radiokanalen 24/7. Indtil nu har socialdemokraterne støttet DFs  hold- ning, men hvad bliver partiets  svar nu? Udviklingen den seneste  t ...


Paradigmeskift
    Udgivet: 04. marts 2019
Slår man op på integrationsministe- riets hjemmeside, popper en tæller op, der viser, at regeringen har gen- nemført 112 stramninger af udlæn- dingeloven siden sin tiltræden. Denne regering har været ved mag- ten i knap 1.400 dage.  Der er således gennemført en stram- ning af udlændingeloven ca. hver tolvte dag. ...


Libyen år 7
    Udgivet: 30. september 2018
  Under de danske mediers radar har det norske Storting udarbejdet en rapport om landets deltagelse i krigen mod Moammar Gadaffis Libyen tilbage i 2011. ...