Forfatterpræsentation:
Niels Henrik Nielsen

Niels Henrik Nielsen


Kommentarer af denne forfatter:
Paradigmeskift
    Udgivet: 04. marts 2019
Slår man op på integrationsministe- riets hjemmeside, popper en tæller op, der viser, at regeringen har gen- nemført 112 stramninger af udlæn- dingeloven siden sin tiltræden. Denne regering har været ved mag- ten i knap 1.400 dage.  Der er således gennemført en stram- ning af udlændingeloven ca. hver tolvte dag. ...


Libyen år 7
    Udgivet: 30. september 2018
  Under de danske mediers radar har det norske Storting udarbejdet en rapport om landets deltagelse i krigen mod Moammar Gadaffis Libyen tilbage i 2011. ...