Forfatterpræsentation:
Dick Nichols

Dick Nichols er europæisk korrespondent for Green Left Weekly og Links International Journal of Socialist Review, baseret i Barcelona. En tidligere og kortere version af denne artikel har været offentliggjort på Green Left Weeklys hjemmeside


Kommentarer af denne forfatter: