Forfatterpræsentation:
Dennis Kristensen

Formand for FOA – Fag og Arbejde

Kommentarer af denne forfatter: