Forfatterpræsentation:
Karsten Weber


Artikler af denne forfatter:
-> Globalisering nedefra.
    Udgivet: 16. februar 2019
Om et initiativ til dialog mellem mennesker i Kina og Tyskland. Forum Arbeitswelten vil gerne udveksle erfaringer med Danmark. I en tid med globalisering er grænseoverskridende kontakter og solidaritet mellem lønarbejdere en nødvendighed. ...