Forfatterpræsentation:
Hans Aage

Professor dr. Polit. i nationaløkonomi ved RUC. Født i 1946. Mag. scient. soc. i 1970, cand.polit. i 1973, og Ph. D. (makroøkonomi) Københavns Universitet i 1988. Dr. polit. (komparativ økonomi) Københavns Universitet 1989. Fuldmægtig i Økonomiministeriet 1974-75. Adjunkt ved Københavns Universitets Økonomiske Institut 1975. Lektor 1977. Docent 1989. Professor i nationaløkonomi ved Roskilde Universitetscenter (RUC) 1994.


Artikler af denne forfatter:
-> Finansverdenens fremmedgørelse.
    Udgivet: 16. februar 2019
En kommentar til Pelle Dragsteds og Poya Pâkzads artikel. Moralske appeller er frugtesløse, når systemet er problemet, Kritisk Debat, 16. december 2018 ...


-> Socialismens Alternativomkostninger
    Udgivet: 16. december 2018
Således lyder titlen på en rapport udsendt i oktober af præsident Donald Trumps Council of Economic Advisers (alternativomkostninger eller opportunity cost er de fordele, som man går glip af ved at afskære sig fra mulige alternativer), angiveligt fordi "socialisme gør comeback" i den politiske debat i USA, navnlig angående sundhedsvæsenet, og det så kraftigt, at ...


-> To familier, som du gerne vil lære at kende
    Udgivet: 15. juni 2018
Formålet med dette indlæg er at anbefale to særdeles læseværdige bøger. ...


-> At være eller ikke være Solidarisk - det er spørgsmålet
    Udgivet: 15. december 2017
KD bringer her Hans Aages diskuterende boganmeldelse: Anders Lundkvist: Dansk Kapitalisme. Gennembrud, storhed, stagnation. (395 sider). Gjern: Forlaget Hovedland 2017. ...


-> Er The Economist populistisk?
    Udgivet: 15. juni 2017
Populisme er en stærkt ringeagtende betegnelse. Det står fast, men ellers er begrebet flydende og bredt anvendt.   ...


-> Hvor meget vil vi betale i skat? Tretten bemærkninger om skatteudskrivning.
    Udgivet: 15. juni 2017
De følgende bemærkninger om skatter, skatteinddrivelse og det store, politiske spørgsmål om, hvor meget vi vil betale i skat, er kemisk renset for politiske vurderinger. De udspringer af den standende debat om skattereformer. ...


-> Markedsøkonomiens Mistrøstighed
    Udgivet: 15. februar 2016
Faget økonomi har transformeret sig fra at være et beskedent videnskabeligt redskab til at blive et moralsk problem. Faget har bredt sig ud over stadig flere områder og er blevet tiltagende spekulativt og ideologisk. Fire elementer dominerer den økonomiske ideologi: Markedsfundamentalisme, ligegyldigh ...


-> Hvor dum er rational economic man?
    Udgivet: 15. december 2015
I sin slutrapport har Dagpengekommissionen "gjort sig den erkendelse", at den rå, egoistiske, pekuniære rationalitet ikke kan forklare al menneskelig gøren og laden, og således foranlediget glæder Rune Lykkeberg sig i Politiken 21.10 over at kunne skrive nekrolog over rational economic man, alias homo oeconomicus. ...