Forfatterpræsentation:
Tarjei Haaland

Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder hos Greenpeace


Artikler af denne forfatter:
-> Danmarks udslip af drivhusgasser i 2030 med Energiaftalen og regeringens klimastrategi.
    Udgivet: 16. februar 2019
Med Folketingets energiaftale og regeringens klimastrategi er Danmark langt fra at leve op til 1,5 grads-målet. ...


-> Undgå Totalskade – nej til skifergas
    Udgivet: 15. oktober 2014
I juni 2010 gav den tidligere regering to licenser til efterforskning og udvinding af kulbrinter i Nordjylland og Nordsjælland. Daværende klima- og energiminister Lykke Friis informerede ikke Folketingets Energiudvalg om, at der var tale om skifergas, og det gik glat igennem uden bemærkninger fra udvalgets medlemmer. Vi sov i timen, har Anne Grete Holmsgaard senere fortalt ...