Forfatterpræsentation:
Niels Henrik Hooge

Cand. jur. og cand. mag i filosofi. Har igennem årene samarbejdet med en række danske og udenlandske miljøorganisationer.


Artikler af denne forfatter:
-> Miljø- og klimaskepsis som ideologi.
    Udgivet: 16. februar 2019
Efter miljø- og klimapolitik er rykket øverst op på vælgernes dagsorden, vokser også modstanden. Miljø- og klimaskepsis udgør vækstfilosofiens skjulte bagside. Dens formål er at nedprioritere miljøet og fratage det moralsk og juridisk status i de politiske og økonomiske beslutningsprocesser. Ligesom for økologismen er der tale ...


-> Overvejelser om et grønt filosofikum
    Udgivet: 15. februar 2018
Diskussionen om filosofikum er interessant, ikke blot fordi den kan være forvarslet om en ny kurs, der går på tværs af universiteterne og universitetsfagene, men også fordi den er et mikrokosmos for mere grundlæggende spørgsmål om forholdet mellem dannelse og uddannelse, oplysning og funktionalitet, universalitet og parti ...


-> Betingelsen for en grøn omstilling af uddannelses- og forskningssektoren er et universitet for vedvarende energi
    Udgivet: 15. december 2017
Når det drejer sig om miljø- og bæredygtighedsrelateret uddannelse og forskning, sakker Danmark agterud. Tiden har længe været inde til, at regeringen og repræsentanter for så mange samfundssektorer som muligt udvikler en handlingsplan for en grøn omstilling ikke kun af universiteterne, men af hele uddannelsessystemet. Imidlertid findes der hverken hos de politiske beslutningstagere eller bland ...


-> Det økologiske modernitetsbegreb
    Udgivet: 16. oktober 2017
Økologisk modernisering er en underkategori af refleksiv modernisering, som kendetegner et risikosamfund, hvor sociale, politiske, økonomiske og individuelle risici i stigende grad undslipper de institutioner, der er ansvarlige for at overvåge og beskytte i industrisamfundet. ...


-> Sprækkerne i European Spallation Source
    Udgivet: 15. august 2017
I 2014 lovede forkvinden for Skånes regionsråd mere end 600 mio. kr. til det store svensk-danske forskningsinfrastrukturprojekt European Spallation Source (ESS) i Lund. Et halvt år senere tabte hun regionsvalget og fik et velbetalt job som lobbyist for ESS. ...


-> Ingen udfasning af støtten til atomkraft
    Udgivet: 15. juni 2017
I mere end tredive år har det ligget fast, at atomkraften ikke bliver en del af den indenlandske energiforsyning. Alligevel er den offentlige støtte til atomkraftrelateret forskning ikke afviklet og kan risikere at vokse i de kommende år, både i Danmark og som dansk støtte til nuklearforskning inden for rammerne af EU’s forskningsprogrammer. ...


-> Den danske atomaffaldsproces er på rette vej
    Udgivet: 17. april 2017
I de kommende måneder vil Folketinget beslutte, hvad der skal ske med det lav- og mellemradioaktive affald fra Risø i lang tid fremover. Efter i mere end et årti at være kørt ud på et sidespor synes den danske atomaffaldsproces omsider at befinde sig på de rigtige skinner. ...


-> En bæredygtig ny energiaftale forudsætter institutionelle reformer
    Udgivet: 15. februar 2017
De næste par år bliver afgørende for den grønne energiomstilling: I et uigennemskueligt krydsfelt mellem modstridende politiske interesser og magtpositioner, økonomiske og miljø- og klimamæssige perspektiver, ideologiske brudlinjer og nationale, europæiske og globale tendenser bliver 2017 og 2018 årene, hvor rammerne for en ny dansk energipolitik bliver fastlagt for lang tid fremover.


-> Miljøfilosofisk kanon: Ti bøger om miljø og bæredygtighed
    Udgivet: 15. december 2016
Nutidens og fremtidens økologiske problemer udgør den alvorligste udfordring, menneskeheden har stået overfor, men hvad er deres betydning for filosofien, og hvordan ytrer de sig her? ...


-> EU som Europæisk Fællesskab for Vedvarende Energi og Energieffektivitet
    Udgivet: 17. oktober 2016
De folketingspartier, der virker for en grøn omstilling, har ikke været i stand til at indføre miljøbestemmelser i grundloven, der understøtter denne omstilling. Ej heller har de kæmpet for, at fremme af vedvarende energi og energieffektivitet bliver en del af EU-retten på forfatningsniveau eller integreres mere i EU’s institutioner, selv om der igennem den sidste snes år har være ...