Forfatterpræsentation:
Kirsten Norman Andersen

Kirsten Norman Andersen - fra 1. juli 2016 medlem af Folketinget for SF


Artikler af denne forfatter:
-> Sammen er vi (lidt) stærke(re)
    Udgivet: 17. oktober 2016
Overvejelser fra en formand i FOA Århus, der blev Folketingsmedlem for SF næsten fra den ene dag til den anden. ...


-> Paradokser
    Udgivet: 15. juni 2016
Den borgerlige økonomiske politik skaber ulighed. Derfor er der behov for et fortsat folkeligt oprør – som til gengæld skal adresseres rigtigt, og der er brug for en alternativ socialistisk økonomisk plan, som venstrefløjen kan samles om.   ...


-> Overvågning af ansatte er mistillid til ansatte
    Udgivet: 15. december 2015
Ny teknologi frister i stigende grad ledere til at lege lommedetektiver. Men trods muligheden for at samle forskellige former for data via elektroniske arbejdsredskaber, overvågningsudstyr m.v. så er det langt fra sikkert, at data kan give et retvisende billede af, hvad en bestemt medarbejder har foretaget sig på et givent tidspunkt. ...


-> Hvordan laver man et folkeoprør?
    Udgivet: 15. oktober 2015
Kommunalreformen har ført til en offentlig sektor, hvor det kniber med ressourcer til at tackle følgerne af et stadigt mere usammenhængende samfund, og hvor de offentlige ansatte hver for sig kæmper for deres egen overlevelse. Fagbevægelsen og venstrefløjen bør gøre op med de mange enkeltsager for derimod at kræve sammenhængende løsninger. Hvad nytter det eksempelvis, at d ...


-> Staklerne ...
    Udgivet: 15. august 2015
For år tilbage havde jeg en samtale med en topchef i en kommune, som pludseligt spurgte: ”Hvad gør vi med alle de fede hjemmehjælpere…”? Spørgsmålet emmede naturligvis af fordomme, men jeg så også for mig et ønske om en (slave)hær af veltrimmede sundhedsapostle, som hver eneste dag fejede hen over byen. Men er det det, som vi vil ...


-> Hvad er social dumping?
    Udgivet: 15. december 2012
Vi bringer her en gengivelse af en tale, som Kirsten Normann Andersen holdt på et Rotary arrangement i november måned. I talen anlægger formanden for FOA Århus nogle vinkler på ”social dumping”, som ikke er gængs i den stående debat om problemet. ...


-> En billigere og bedre offentlig sektor er mulig
    Udgivet: 15. februar 2011
Jeg vil indlede min artikel med at besvare spørgsmålet om, hvorfor FOA Århus i en nedskæringssituation valgte at afstå fra de faglige organisationers obligatoriske afvisning af enhver nedskæring. Men tværtimod valgte at pege på besparelsesmuligheder, der langt oversteg det beløb, byrådsflertallet lagde op til. ...


-> Et centralt problem - valget ikke handler om
    Udgivet: 01. november 2007
Faktisk er det lykkedes for VK-regeringen at sætte meget store dele af den offentlige sektor på kontrakt. En udvikling som Kvalitetsreformen har til hensigt at accelerere og perfektionere. Den har i øvrigt ikke været et tema i valgkampen. ...