Forfatterpræsentation:
Peter Møller

Images: peter.png

Medredaktør af Kritisk Debat

Artikler af denne forfatter:
-> Hella Joof og samfundets absurditet
    Udgivet: 15. juni 2016
Forbruget er blevet den symbolske fællesnævner for alle aspekter af menneskets liv. De kendte vælger overvejende at veksle denne symbolske kapital til knitrende sedler ved at sælge deres billede til højestbydende. Det er så almindeligt, at det ikke anerkendes for hvad det er, nemlig en voldshandling på systemets vegne. Et system, der ikke tjener borgerne, men en økonomisk magtelite. ...


-> Kapitalflugten – råderetten over de forsvundne milliarder
    Udgivet: 15. februar 2014
Det anslås, at omkring 175 billioner kroner gemmes i skattely verden over. Alene i EU står multinationale selskabers aggressive skatteplanlægning for omkring 7.500 milliarder kroner i tabte skatteindtægter årligt. ...


-> Vestens illegale kapitalflugt fra den tredje verden
    Udgivet: 15. april 2012
I kølvandet på det nye regeringsgrundlag virker det som om der er god grund til at forholde sig optimistisk til Danmarks engagement i den tredje verden. De enorme beløb der forsvinder ud af udviklingslandene via transnationale selskabers illegale kapitalflugt, overstiger dog hele vestens samlede udviklingsbistand med en faktor på ti, og ikke før der mobiliseres massiv politisk vilje bag et opgør med denn ...


-> Integrationsbegrebet i dansk politik
    Udgivet: 15. oktober 2010
Integration kommer fra det latinske integratus, der betyder "samlingen af dele, til en helhed". Det er interessant, at bruge dette som udgangspunktet for en analyse af begrebets brug i politik, fordi det her tit sidestilles med et andet begreb, nemlig Assimilation. Assimilation kommer fra det latinske assimilatus, der betyder "at gøre lig", eller mere præcist: "at gøre lignende". Siden 1970 ...


-> Kan muslimer integreres i Danmark?
    Udgivet: 15. august 2010-> Mellem moral og ret. Bør man bryde loven?
    Udgivet: 01. december 2009
Foreningen Kirkeasyl har gennem længere tid nu, stillet sig i stærk opposition til referingens asyl- og indvandrerpolitik. Flere gange har foreningen forsøgt at forhindre politiet i at tvangsudvise irakiske flygtninge. Nærværende artikel er et forsøg på at beskrive og undersøge den problematik der ligger i at være fundamentalt uenig i den lovgivning man selv er underlagt. ...


-> Vindkrafteventyret og de globale kriser
    Udgivet: 01. september 2009
Uffe Geertsens bog 'Vindkrafteventyret og de globale kriser' udkom den 29. maj 2009, og er en detaljeret gennemgang af vindkraftens historie i Danmark, samt en kritisk udlægning af nuværende klimapolitik. Bogen står ikke lige stærkt i alle kapitler men virker som helhed gennemarbejdet, og det står klart efter endt læsning, at den nuværende politiske kurs ikke er langtidsholdbar. ...


-> Thomas Hobbes’ Leviathan
    Udgivet: 01. juni 2009
I november 2008 udkom Claus Bratt Østergaards oversættelse af Thomas Hobbes' hovedværk Leviathan, fra 1651. Hobbes advokerer en stærk centraliseret stat, med ubegrænset magt over sine undersåtter. Kun således kan menneskets natur, der er dyrisk og vild, tæmmes, og kun sådan kan et samfund bestå. Leviathan, eller livjatanen som er det danske navn, er det bibelske væsen som Hobbes bruger til at billedliggøre statens funktion i et samfund. Livjat ...


-> Skattereformens konsekvenser for uddannelser uden ”højt samfundsøkonomisk afkast”
    Udgivet: 01. april 2009
Skattekommissionens forslag til en skattereform skal sænke skatten på den sidst tjente krone markant, så det bedre kan betale sig at arbejde, og yde en ekstra indsats. Skattelettelserne giver som vanligt størst gevinst i toppen af lønpyramiden, og det er umiddelbart tydeligt at en øget ulighed ikke kan være langt bagefter, men sådan er liberal politik, og hvis det går som de siger s&arin ...