Forfatterpræsentation:
Ivan Lind Christensen

cand.mag.his., Ph.d.-studerende ved Afdelingen for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Artikler af denne forfatter:
-> Refleksioner over sandheder
– anmeldelse af Rune Lykkebergs ’Kampen om sandhederne’
    Udgivet: 01. oktober 2009
Ingen introduktion. ...


-> Træk af klassetænkningens historie i Danmark i det 19. århundrede
    Udgivet: 01. april 2009
Denne artikel knytter nogle bemærkninger til klassetænkningens historie illustreret gennem eksempler hentet fra en dansk befolkningsvidenskabelig kontekst. Først ses på nærmere på nogle centrale elementer i klassetænkningens logik, dvs. elementer i de grundlæggende rationaler, der gør sig gældende når man klassificerer. Herefter fortælles historien om hvorledes klassebegrebet blev indoptaget i en dansk befolkningsvidenskabelig kontekst i lø ...


-> ’For tæt på kapitalismen’
- uddrag af sociolog Ole Bjergs nye bog
    Udgivet: 02. juni 2008
Ole Bjergs nye bog repræsenterer et vellykket forsøg på at forstå nogle af de problemer, som er observerbare på individniveau og som umiddelbart synes at være konstitueret udelukkende af individuelle præferencer og 'karakterbrist', i sammenhæng med bevægelserne på det sociologiske makro-niveau, dvs. de større samfundsmæssige udviklingstendenser som vi i vor dage er vidner til. Denne fremgangsmåde tillader os at anskue nogle af samtidens meget ...


-> Lidt om styringsteknologi
    Udgivet: 15. marts 2006
Man kan næppe hævde, at styringsteknologi er en hyppigt forekommende glose i folkemunde. Alligevel kan det være meget relevant at beskæftige sig med netop denne begrebssammensætning i denne udgave af Kritisk Debat, der bl.a. behandler fænomenet "Frihedens kontrol". I denne intro-artikel redegøres der i første omgang for visse centrale sider af begrebet styringsteknologi, samt mere generelt for styring i den neoliberalistiske æra. ...


-> Enquete til økonomer
    Udgivet: 15. oktober 2005
Vi har bedt forskellige økonomer med forskellige teoretiske afsæt, om at tage stilling til en række spørgsmål. I denne udgave svarer Niels Blomgren Hansen, Jørgen Stamhus og Wolfgang Zank. Enqueten fortsætter i næste måned. ...


-> Hvad er formålet? - Om en folkeskole i forandring
    Udgivet: 15. september 2005
I denne artikel har målet været dels, i et kort historisk tilbageblik, at se på hvordan den danske folkeskole har udviklet sig igennem det forrige århundrede. Endvidere vil vi bruge tid og plads på en eksplicitering af folkeskolens nuværende formålsparagraf, noget der - til fordel for den borgerlige regering - alt for sjældent finder sted i den ellers massive debat om folkeskolen. Sidst men ikke mindst, vil vi ligeledes se på nogle få aspekter ...


-> Sundhedspolitik og politisk sundhed
    Udgivet: 15. juni 2005
I en tid, hvor særligt den liberalistiske diskurs effektivt blokerer eller indsnævrer det kritiske bliks udsyn, fremstår diskussionerne om f.eks. en umiddelbar nedbringelse af ventelister som noget af det eneste fornuftige at tage fat på i en sundhedspolitisk sammenhæng. Men sundhedspolitik handler om andet og mere end ventelister og sygehusenes madordninger. Der er andre og meget vigtige spørgsmål, der kan og bør stilles. Dette er særligt spø ...


-> Individet hos Socialdemokraterne og Venstre
    Udgivet: 15. marts 2005
Under det netop overståede folketingsvalg blev det fra flere sider hævdet, at der ikke længere er nogen forskel på Socialdemokratiet og Venstre. I denne artikel vil vi komme med et ideologihistorisk bud på, hvorfor denne tvivl er opstået.Ivan Lind Christensen, stud.mag. og Christian Ydesen, stud. mag. og medredaktør af Kritisk Debat. ...


-> Individet i filosofisk forstand
    Udgivet: 15. marts 2005
Individbegrebet spiller en meget betydningsfuld rolle for, hvorledes vi forstår os selv som mennesker og ikke mindst, hvordan vi forstår os selv i forhold til det samfundsmæssige fællesskab. Der kan derfor være god grund til at spørge, hvad der i det hele taget kan tænkes om individet.Ivan Lind Christensen, stud.mag. og Christian Ydesen, stud. mag. og medredaktør af Kritisk Debat. ...