Forfatterpræsentation:
Georg Metz

journalist, forfatter og foredragsholder

Artikler af denne forfatter:
-> Med eksperterne i skammekrogen på 7. år
    Udgivet: 02. november 2008
Nogle spredte bemærkninger om det informerede og det uinformerede standpunkt. På opfordring og tøvende - uden kildeanvisninger og litteraturliste. Læseren bedes gå til stoffet med tolerance, og opfatte synspunkterne som en tilskyndelse til debat. Det drejer sig om regeringens brug og især ikke brug af eksperter og kommissioner med fagligt tilsnit. ...


-> Den Jespersenske vej. Troværdighed solgt som bukseelastik
    Udgivet: 01. marts 2007
Man skal i virkeligheden lede med lys og lygte i historisk litteratur, ja selv i fiktion for at finde magen til offentlig tilgængelig holdningsmæssig udvikling, som den vor hjemlige Karen Jespersen har undergået i sit politiske liv. ...


-> CEPOS ÅR 1
    Udgivet: 13. marts 2006
Man burde jo være taknemmelig over at flere gode danske mænd og lidt færre kvinder nedsætter sig selv og udvalgte ligesindede i en tænketank. Disse mennesker betaler oven i købet selv for indsatsen. Ved denne tilføjes samfundet nye ideer, nye tanker, nye impulser til fælles bedste. Det er den angivelige mening med tænketanke: altruistisk privat forskningsforetagsomhed til fri afbenyttelse for de politikere, der burde have tænkt tankerne længe ...


-> Kanon og kritik
    Udgivet: 15. marts 2005
Om de bagvedliggende mindre kønne motiver til at få styr på kulturens ustyrlighed. - Frem for at bruge penge på en kanon burde kultur- og undervisnings- ministeren træde frem med en højst tiltrængt reform af det danske nedslidte og som oftest skandaløst forsømte skolebogsudvalg, lade skrive og indkøbe relevante værker og forære børnene dem til evig arv og eje.Georg Metz er journalist og forfatter. ...


-> Manifest!
    Udgivet: 15. december 2004
De seneste år har budt på en kultur- og værdikamp uden andre perspektiver end snæver misundelse og hadefulde opgør med fortiden og med betydelige fænomener fra før og nu. Oplysningstid, det moderne gennembrud, kulturradikalismen, ungdomsoprøret og meget andet er af VKO partierne og disses støtter i medierne blevet udhængt som årsag til påstået national og folkelig armod. På baggrund af denne påstand har det mærkeligt nok været vanskeligt fo ...


-> Jamen, vil vi da have Saddam tilbage?
    Udgivet: 15. september 2004
Ingen introduktion ...


-> Svar til en gammel 68’er
    Udgivet: 15. marts 2004
Erik Meier Carlsen, hvis iver før i tiden for at identificere sig med den yderste toneangivende venstrefløj var stor, lægger i vore dage om muligt større iver for dagen i sit underdanige forsvar for den herskende modsatte ende af den politiske skala. ...


-> Kampen om værdien af apartheid
    Udgivet: 15. februar 2004
De seneste år har budt på en kultur- og værdikamp uden andre perspektiver end snæver misundelse og hadefulde opgør med fortiden og med betydelige fænomener fra før og nu. Oplysningstid, det moderne gennembrud, kulturradikalismen, ungdomsoprøret og meget andet er af VKO partierne og disses støtter i medierne blevet udhængt som årsag til påstået national og folkelig armod. På baggrund af denne påstand har det mærkeligt nok været vanskeligt ...