Forfatterpræsentation:
Klaus Krogsbæk

Images: klaus.png

Klaus Krogsbæk, medredaktør ved Kritisk Debat

Artikler af denne forfatter:
-> Going to the biggest-worst
    Udgivet: 17. oktober 2018
Skal demokratiet overleve, skal vi lære af fagbevægelsens bedste erfaringer med organizing. Efter udnævnelsen af Kavanaugh til højesteret og inden midtvejsvalgene i november giver Jane McAlevey i en artikel i The New York Times tre gode råd til det progressive Amerika. ...


-> Fra stedfortræderpolitik til deltagelsesdemokrati- organizing i IG Metall Baden-Württemberg
    Udgivet: 14. august 2018
I den tyske industribastion Baden-Württemberg har fagforeningen IG Metall fået værdifulde erfaringer gennem et omfattende og længerevarende organizingprojekt GEP. Projektet viser, at udviklingspotentialet på arbejdspladserne er stort og lovende. Samtidig udpeger det samspillet mellem organisationen, de tillidsvalgte og organizing-arbejdet som et afgørende opmærksomhedspunkt. ...


-> Højrepopulismen, arbejdsmarkedet og lønmodtagerne
    Udgivet: 15. juni 2018
Hvad er højrepopulisme, og hvordan er dens vækstbetingelser på det moderne arbejdsmarked og blandt organiserede lønmodtagere? ...


-> Om regeringens udspil ’Ét Danmark uden parallelsamfund’
    Udgivet: 16. april 2018
Med udspillet ’Ét Danmark uden parallelsamfund’ bruger regeringen de åbenlyse kulturelle, sociale og økonomiske problemer, der findes i snævre indvandrermiljøer, som dække for et bredere angreb på blandt andet den almene boligsektor, ydelsesmodtagere og det kommunale selvstyre. ...


-> Lønmodtagernes kollektive position og fagbevægelsens ressourcer og kompetencer
    Udgivet: 15. februar 2018
Teksten er et forsøg på at identificere hvilke ressourcer og kompetencer, der har afgørende betydning for fagbevægelsens magt og lønmodtagernes kollektive position i samfundet. Det er tekstens hypotese, at fagbevægelsen kun kan styrkes gennem udvikling og stabilisering af de enkelte magtressourcer og forståelse for deres indbyrdes sammenhæng som forudsætning for den samlede effektivitet. ...


-> Big organizing – at samle kræfter til at opnå store mål
    Udgivet: 15. februar 2018
I bogen ”Big Organizing” drager Becky Bond og Jack Exley perspektivrige erfaringer fra deres arbejde fra Bernie Sanders’ præsidentkampagne. Også nogle som vi kan lære af herhjemme. Det handler blandt andet om at sætte sig store mål og om, hvordan virkelige fremskridt kan gøres af tusindvis af frivillige, der er kvalificerede til selv at handle. ...


-> Whole-worker-organizing
    Udgivet: 16. oktober 2017
Den amerikanske organizer Jane McAlevey forener i begrebet ’whole worker’ livet på arbejdspladsen med livet udenfor, noget der politisk og socialt normalt tænkes adskilt. Hvis vi - ’almindelige mennesker’ - igennem fagbevægelsen kan etablere en sådan praktisk forbindelse, kan vi opbygge tilstrækkelig styrke til igen at vinde principielle og vedholdende sejre, mener hun. ...


-> Anbefaling: Reform Watch
    Udgivet: 17. april 2017
Hvad sker der på de europæiske arbejdsmarkeder? Hvad betyder de mange reformer for lønmodtagerne? Hvordan går det med partssamarbejdet, og hvor stærkt står fagbevægelsen? ...


-> Klima for begyndere
    Udgivet: 15. december 2016
Hvorfor opvarmes kloden, hvad sker der, når den opvarmes? Hvad er drivhuseffekten, og hvad er drivhusgasser? Denne tekst – skrevet af en lægmand for lægfolk - er et forsøg på at gøre rede for nogle af de basale klimaspørgsmål, deres årsager og konsekvenser for de menneskelige samfund. Artiklen vil senere blive fulgt op af supplerende tekster til belysning af klimaspørgsm&ari ...


-> Rettidig omhu for de offentligt ansatte – og for os andre
    Udgivet: 15. april 2016
Rettidig omhu! Fagforbund og fagforeninger kan med fordel have A.P. Møllers berømte motto in mente, når der skal protesteres mod de kommunale besparelser. For hvad nytter det at brokke sig til borgmesteren over noget, som regeringen har besluttet? ...