Forfatterpræsentation:
Anders Lundkvist

Images: a_lundkvist.pngEkstern lektor i politisk økonomi ved Aalborg Universitet. Anders har sine egen hjemmeside som du kan finde HER.


Artikler af denne forfatter:
-> Dansk kapitalisme - gennembrud, storhed og stagnation
    Udgivet: 15. december 2017
Dansk kapitalisme - gennembrud, storhed og stagnation, 2. Del: Klasserne og den socialistiske strategi ...


-> Dansk kapitalisme – gennembrud, storhed og stagnation
    Udgivet: 16. oktober 2017
Dette er titlen på en bog, som jeg netop har udgivet på forlaget Hovedland, 395 side, 299 kr. Den første artikel har fokus på kapitalen og de lange linjer i kapitalismens udvikling; den anden artikel, i næste udgave af KD, har fokus på klasserne. ...


-> Kapitel 4. Klassekampenes tidsalder 1901 til 1957
    Udgivet: 15. august 2016
Dette er udkastet til Kapitel 4 i en bog 'Dansk kapitalisme, historie og struktur', som jeg er ved at skrive. Kapitlet handler om klasseudviklingen i perioden 1901-57. Senere kapitler vil omhandle velfærdskapitalismen 1957-82, samt den senere – nyliberale – periode. I tidligere udgaver af Kritisk Debat er bragt Kapitel 1 om perioden fra landboreformerne til det kapitalistiske gennembrud i 1890erne, Kapi ...


-> Kapitel 3. Stækket kapitalisme 1901-1957
    Udgivet: 15. juni 2016
Dette er udkastet til Kapitel 3 i en bog 'Dansk kapitalisme, historie og struktur', som jeg er ved at skrive. Kapitlet handler om den kapitalistiske udvikling 1901-57. Det følgende kapitel handler om klasseudviklingen i samme periode. Senere kapitler vil omhandle velfærdskapitalismen 1957-82, samt den senere – nyliberale – periode. ...


-> Kapitel 2: Økonomisk demokrati på landet
    Udgivet: 15. april 2016
Dette er udkastet til Kapitel 2 i en bog 'Dansk kapitalisme, historie og struktur', som jeg er ved at skrive. Kapitlet handler om andelsbevægelsen. I forrige udgave af Kritisk Debat bragtes Kapitel 1 om perioden fra landboreformerne til det kapitalistiske gennembrud i 1890erne. I følgende udgaver bringes yderligere to kapitler: Kapitel 3 om den kapitalistiske udvikling 1901-57, og Kapitel 4 om klasseudviklinge ...


-> Mellem feudalisme og kapitalisme
    Udgivet: 15. februar 2016
Om kapitalismens udvikling i Danmark. ...


-> Hvorfor er kritik af den politiske økonomi vigtig?
    Udgivet: 15. oktober 2015
Dette spørgsmål er foranlediget af Jan Helbaks kritik af min kritik af Marx's version af denne kritik i augustudgaven af Kritisk Debat, der var et svar på min artikel på modkraft.dk, som igen bygger på min Marx-kritik i Bind 2 af min Hoveder og Høveder (kapitel 22, 23 og 24), som kan findes på min hjemmeside www.anderslundkvist.net ...


-> Overvejelser om EL og EU
    Udgivet: 15. december 2014
45% af EL's vælgere stemte ikke på Folkebevægelsen. Det antyder at minimum 45% er uenige i EL's EU politik (minimum fordi mange sikkert har stemt på FB af partiloyalitet). Dette er et problem for ALLE i EL. Vi ønsker at tage hul på en konstruktiv diskussion om EL´s fremtid ...


-> Hvem er drejet til højre?
    Udgivet: 15. august 2012
2. juli skrev Jan Helbak (JH) en Mandagskommentar, "Bristede Illusioner", der indeholder to påstande som jeg er uenig i. ...


-> Veje til socialisme
    Udgivet: 15. juni 2012
Siden tilslutningen til Finanspagten i december har regeringen bevæget sig markant til højre. Vi har fået 2020 planen, der taler om præcis den samme minimale vækst i det offentlige forbrug som VK regeringen, nemlig 0,8%, mens det private forbrug forventes at vokse tre gange så meget. På dette overordnede, strukturelle plan følges Hjort Frederiksens gamle strategi om at flytte vægten fra d ...