Forfatterpræsentation:
Anette Borchorst

Lektor, ph.d., Aalborg universitet€Birte Siimprofessor, Aalborg universitet

Artikler af denne forfatter:
-> Win-win: Bosses, babies og balance mellem arbejds- og familieliv
    Udgivet: 01. februar 2007
Balancen eller modsætningen mellem arbejdsliv og familieliv er kommet på den politiske dagsorden. En sådan balance kan sikres gennem familievenlige velfærdspolitikker og overenskomster, og den vil indvirke positivt på familiernes levestandard og omsorgen for børnene - samt på den økonomiske bæredygtighed og udbuddet af arbejdskraft. I Danmark er der opnået en vis grad af ligestilling, men arbejdsmarkedet bygger stadig på mandlige normer, og kv ...


-> Køn, velfærdsbegreb og kampen om definitionsmagten
    Udgivet: 15. februar 2006
Vi ved, at den snævre økonomiske tilgang til velfærd har uheldige konsekvenser for grupper, der af forskellige grunde har vanskeligt ved at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. Det kan være enlige mødre eller flygtningegrupper, der i stigende grad rammes af fattigdom. Vi mener, at det er uhyre vigtigt, at disse aspekter medtænkes både af forskere og politikere i de kommende års velfærdsdebat. ...