Forfatterpræsentation:
Anders Hadberg

Anders Hadberg (f. 1983) er kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet. Aktiv i Enhedslisten og tidligere SUF. Kan kontaktes via mail: lot51@hotmail.com

Artikler af denne forfatter:
-> Piketty og profitraten
    Udgivet: 15. februar 2016
Den franske økonom, Thomas Piketty, hævder i sit verdensberømte værk Kapitalen i det 21. århundrede , at Marx’ teori om profitratens tendens til fald ikke holder vand. I stedet mener Piketty, at kapitalismen står over for en anden krisetendens; nemlig risikoen for at den opsparede kapital vil vokse hurtigere end væksten i samfundsøkonomien og dermed truer med at udhule væksten og s ...


-> Krisen – økonomisk og politisk
    Udgivet: 14. december 2010-> Den økonomiske krise – diagnoser, konsekvenser og handling
    Udgivet: 15. oktober 2010
Den centrale udfordring på venstrefløjen netop nu er den globale økonomiske krise. Værdipolitikken - hvis den nogensinde var der - er svundet ind til et halehæng til den centrale konfliktlinje i alle de vestlige lande, hvis økonomier ligger i ruiner: den økonomiske krise. I dette nummer af Kritisk Debat bringes en interessant artikel af Immanuel Wallerstein om den økonomiske krise. Hans artikel er interessant af den simple årsag, at ...


-> Statsgælden, krisen og venstrefløjen
    Udgivet: 15. august 2010-> Arbejderklassen i Danmark - ansats til en klasseanalyse
    Udgivet: 01. december 2008
Hvorfor skal venstrefløjen overhovedet beskæftige sig med klasseanalyse? Besvarelsen af dette spørgsmål er forudsætningen for påbegyndelsen af en analyse af samfundsklasser overhovedet. Efter vores mening er det første mål for en klasseanalyse at fastslå om der eksisterer en arbejderklasse med et objektivt modstandspotentiale overfor kapitalismen som system. Og dette igen er kun interessant, fordi det kan hjælpe os til at finde strategie ...


-> Pensionssystemet gør ikke arbejdere til kapitalister
    Udgivet: 01. december 2008
En replik til Anders Lundkvist ...


-> Nyliberalismen i Danmark og regulering af finanssektoren
    Udgivet: 01. september 2008
Spørgsmålet om i hvilken grad det danske velfærdssamfund er domineret af nyliberalismen har været debatteret kraftigt herhjemme siden årtusindskiftet. Denne problematik er genstand for analyse og diskussion i denne artikel. Igennem en analyse af forholdet mellem banksektoren og statslig regulering behandles to komplementære problemstillinger: I hvilken grad - om nogen overhovedet - har der udviklet sig en nyliberal regulationsmå ...


-> Marxistiske kriseforklaringer og 1970ernes strukturelle krise
    Udgivet: 01. april 2008
Artiklen diskuterer tre marxistiske kriseforklaringer og kontrasterer dem empirisk med udviklingen af dansk kapitalisme omkring gennemslaget af den strukturelle krise i 1973. De tre kriseforklaringer, der diskuteres er: Stigning i kapitalens organiske sammensætning, profitklemme-teorien, og en variant af overakkumulationsteorien. Artiklen kommer til flere konklusioner. For det første kan det konstateres, at profitklemmen i slutningen a ...


-> Nyliberalismen i Danmark - forudsætninger og konsekvenser
    Udgivet: 01. april 2007
I denne artikel analyserer Anders Hadberg spørgsmålet om nyliberalismens indflydelse i en dansk politisk-økonomisk sammenhæng. Gennem analysen af tendenser a la Marx, argumenteres det for at der siden starten af 1980'erne er fundet en rehabilitering af den herskende klasses privilegier sted, som har tilgodeset specielt den finansielle del af kapitalen. Den klassemæssige fordeling er sket på bekostning af det store flertal af lønarbejdere, hvis ...