Værd at læse - viser alle ...
-> Ingen penge sparet ved at lade private passe børn
Der er ikke belæg for, at udlicitering af bløde velfærdsområder skulle medføre besparelser eller kvalitetsløft. Det siger FTF, efter at Finansministeriet har bedt konsulentfirma se på, hvordan blandt andet børnepasning kan sendes i udbud.
Offentliggjort: 20. februar 2014 / Kilde: Information
Læs med her ...

-> Den traditionelle krisemedicin har mistet sin effekt
Store anlægsprojekter har traditionelt været gode til at sætte gang i den økonomiske aktivitet. Men i dag udføres stadig flere job af udenlandske selskaber og udenlandsk arbejdskraft, der trækker fortjeneste og lønninger ud af landet.
Offentliggjort: 17. februar 2014 / Kilde: Information
Læs med her ...

-> Mere udbud
Der skal hverken tages særligt hensyn til lokale leverandører eller bruges sociale klausuler, når det offentlige skal sende opgaver i udbud, hvis pengene skal bruges mest effektivt.
Offentliggjort: 17. februar 2014 / Kilde: Information
Læs med her ...

-> Modellerne har helt taget magten
I de senere år er de sociale ydelser blevet sat ned, pensionsalderen hævet, efterlønnen skåret – alt sammen for at ’redde velfærden’ og beskytte dansk vækst mod mangel på arbejdskraft. Men prognoserne var fejlagtige.
Offentliggjort: 09. januar 2014 / Kilde: Information
Læs med her ...

-> Spansk landsby har besejret krisen. Med kommunisme
I den andalusiske lilleby Marinaleda er arbejdsløsheden omkring en procent, mens den i nabobyerne er tæt på 50. Midlet er ligeløn og al magt til folket.
Offentliggjort: 19. december 2013 / Kilde: Politiken.dk
Læs med her ...

-> Økonomiske prognoser: Sigter godt, rammer skidt (meget skidt, faktisk)
Prognosemageri er en vanskelig profession. I løbet af 42 år og ud af 179 prognoser rammer spåmændene helt plet 5 gange.
Offentliggjort: 15. december 2013 / Kilde: Dagbladet Information
Læs med her ...

-> Kastreringen af NSA-arkiverne, del 2
Tilvænnings Blues.
Offentliggjort: 14. november 2013 / Kilde: Den Fri
Læs med her ...

-> Pensionspenge strømmer til offentlige byggerier
Pensionsselskabernes investeringer i offentlig-private partnerskaber (OPP) er vokset eksplosivt de seneste år og udgør nu 7,5 milliarder kroner. Men politikerne er for modvillige, og der mangler stadig projekter at investere i, klager selskaberne.
Offentliggjort: 14. oktober 2013 / Kilde: Ugebrevet A4
Læs med her ...

-> Her er Danmarks dårligste arbejdsmiljø
Det psykiske og fysiske arbejdsmiljø halter for postbude og arbejdere i fødevareindustrien. Sammenlagt får de sidstepladsen i arbejdsmiljø i en stor undersøgelse.
Offentliggjort: 16. september 2013 / Kilde: Ugebrevet A4
Læs med her ...

-> A United Syriza Moves Closer To Power
The man who promises to end Greece’s austerity binge and reinvent European socialism for the 21st century has edged closer to power, after the radical left Syriza coalition of 14 parties merged into one unified bloc to fight future elections.
Offentliggjort: 17. august 2013 / Kilde: Znet
Læs med her ...