Værd at læse - viser alle ...
-> Skal børn bruges til at skabe økonomisk gevinst?
Det skal ikke være muligt for ejerne af private og selvejende daginstitutioner at trække et overskud ud af institutionerne. Det mener Enhedslisten, men Socialdemokraterne og Venstre afviser et forbud.
Offentliggjort: 07. april 2014 / Kilde: Information
Læs med her ...

-> Kan andelstanken skabe nybrud i finanssektoren?
Coops nye bankinitiativ åbner mulighed for en demokratisering af kredittagningen. Men den tager ikke et opgør med det grundlæggende samfundsøkonomiske problem, at vækstøkonomien bygger på gæld.
Offentliggjort: 28. marts 2014 / Kilde: Information
Læs med her ...

-> Asbjørn Wahl: Klassekompromisets ideologiske arv
Europas fagbevægelse er i defensiven. Det er en dyb politisk og ideologisk krise. På nuværende tidspunkt er fagforeningerne ude af stand til at udfylde deres rolle som forsvarer af deres medlemmers aktuelle økonomiske og sociale interesser. De har tabt te
Offentliggjort: 27. marts 2014 / Kilde: Magasinet Politik
Læs med her ...

-> LO glemmer sin klassebaggrund
Hvis LO fusionerer med FTF, kan det blive sværere for organisationen at varetage medlemmernes interesser. For FTF og LO’s medlemmer stammer fra to forskellige klasser, der i vidt omfang har forskellige interesser.
Offentliggjort: 21. marts 2014 / Kilde: Dagbladet Information
Læs med her ...

-> Frygten for at kalde nogen for fattig
Rege­rin­gens Eks­pert­ud­valg er kom­met med en offi­ciel fat­tig­doms­grænse. Så burde spørgs­må­let om, hvor­vidt der fin­des fat­tige i Dan­mark være ude af ver­den. Det er dog ikke tilfældet.
Offentliggjort: 09. marts 2014 / Kilde: Den Fri
Læs med her ...

-> Left Opposition: Ukraine will be saved from intervention by solidarity
The socialist union “Left Opposition” offers its assessment of the Russian aggression in Crimea and the destructive role of Ukrainian nationalists.
Offentliggjort: 08. marts 2014 / Kilde: LeftEast
Læs med her ...

-> Derfor kaldte jeg Corydon for en tyran
Af Peter Kemp dr. theol. & phil, professor emeritus i filosofi. En demokratisk valgt politiker kan godt udvikle sig til en tyran.
Offentliggjort: 08. marts 2014 / Kilde: Politiken
Læs med her ...

-> Ukraine has not experienced a genuine revolution, merely a change of elites
The new rulers in Kiev, with links to the right, will never tackle the root cause of corruption in Ukraine: poverty and inequality.
Offentliggjort: 07. marts 2014 / Kilde: The Guardian
Læs med her ...

-> Lavere ledighed på billig baggrund
På papiret fortsætter arbejdsløsheden med at falde. Men faldet skyldes kun i ringe grad, at folk kommer i arbejde. Forklaringen er, at tusindvis af arbejdsløse falder ud af statistikkerne.
Offentliggjort: 28. februar 2014 / Kilde: Ugebrevet A4
Læs med her ...

-> Bjarne Corydon er nutidens tyran
Selv om han har flertallet af befolkningen imod sig, gennemtrumfer han alligevel sin vilje. Af Peter Kemp, professor emeritus
Offentliggjort: 23. februar 2014 / Kilde: Politiken.dk
Læs med her ...