KD - artikler http://kritiskdebat.dk/ KD - artikler da redaktion@kritiskdebat.dk redaktion@kritiskdebat.dk Sat, 25 Mar 17 04:53:54 +0100 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1803 <p>Der er aftalt overenskomst p&aring; industriens omr&aring;de, og jeg er bestemt ikke imponeret.</p><br /> <p>Der er aftalt overenskomst p&aring; industriens omr&aring;de, og jeg er bestemt ikke imponeret.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 12:26:59 +0100 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1802 <p>EL&rsquo;s forslag&nbsp;understreger, at en arbejdstidsneds&aelig;ttelse skal foreg&aring; via overenskomstforhandlinger, derfor virker det besynderligt, at det lanceres af folketingsgruppen (fire MFere i Information d. 9.12.16) og ikke sammen med eller af partiets faglige landsudvalg og nogle af partiets fagforeningsaktivister.</p><br /> <p>EL&rsquo;s forslag&nbsp;understreger, at en arbejdstidsneds&aelig;ttelse skal foreg&aring; via overenskomstforhandlinger, derfor virker det besynderligt, at det lanceres af folketingsgruppen (fire MFere i Information d. 9.12.16) og ikke sammen med eller af partiets faglige landsudvalg og nogle af partiets fagforeningsaktivister.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 12:23:22 +0100 Rusland og den kommende verdensorden http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1800 <p>I en tid hvor USA synes at have h&aelig;nderne fulde i indenrigspolitikken, og hvor vi sp&aelig;ndt venter p&aring; udm&oslash;ntninger af Trumps konkrete udenrigspolitik, synes det oplagt at reflektere over nye politiske agendaer.</p><br /> <p>I en tid hvor USA synes at have h&aelig;nderne fulde i indenrigspolitikken, og hvor vi sp&aelig;ndt venter p&aring; udm&oslash;ntninger af Trumps konkrete udenrigspolitik, synes det oplagt at reflektere over nye politiske agendaer.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 12:20:05 +0100 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1799 <p>Sociologiprofessor William I. Robinson fra University of California mener, at USA&rsquo;s nye pr&aelig;sident kun har populisme i munden. Langt fra populistisk at st&oslash;tte brede befolkningslag, vil han forst&aelig;rke neoliberal kapitalisme. N&aring;r han s&aring; uv&aelig;gerligt skuffer sine st&oslash;tter i den hvide, frustrerede arbejderklasse, vil vejen v&aelig;re banet for en moderne variant af fascismen.</p><br /> <p>Sociologiprofessor William I. Robinson fra University of California mener, at USA&rsquo;s nye pr&aelig;sident kun har populisme i munden. Langt fra populistisk at st&oslash;tte brede befolkningslag, vil han forst&aelig;rke neoliberal kapitalisme. N&aring;r han s&aring; uv&aelig;gerligt skuffer sine st&oslash;tter i den hvide, frustrerede arbejderklasse, vil vejen v&aelig;re banet for en moderne variant af fascismen.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 12:18:13 +0100 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1798 <p>Pr&aelig;sident Trump f&aring;r en gammel konflikt i det amerikanske samfund til at blusse op. Fjendtlighed mod (nogle) indvandrere har r&oslash;dder langt tilbage i tiden. Men det samme har accepten af forskellige folkeslag, religioner og ideologier. Nu sk&aelig;rpes mods&aelig;tningerne.</p><br /> <p>Pr&aelig;sident Trump f&aring;r en gammel konflikt i det amerikanske samfund til at blusse op. Fjendtlighed mod (nogle) indvandrere har r&oslash;dder langt tilbage i tiden. Men det samme har accepten af forskellige folkeslag, religioner og ideologier. Nu sk&aelig;rpes mods&aelig;tningerne.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 12:16:17 +0100 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1797 <p>Da Hugo Ch&aacute;vez d&oslash;de, og olieprisen kollapsede, begyndte landets rejse tilbage, skridt for skridt, til en mislykket &oslash;konomi, som man mente at have overvundet.</p><br /> <p>Da Hugo Ch&aacute;vez d&oslash;de, og olieprisen kollapsede, begyndte landets rejse tilbage, skridt for skridt, til en mislykket &oslash;konomi, som man mente at have overvundet.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 12:10:39 +0100 Logistik, modlogistik og det kommunistiske projekt http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1795 <p>Hvad er teori godt for? Hvilken nytte g&oslash;r den i kampen mod kapital og stat? For en stor del af venstrefl&oslash;jen og is&aelig;r den marxistiske venstrefl&oslash;j er svaret indlysende: Teorien fort&aelig;ller os, hvad vi skal g&oslash;re eller hvad, der m&aring; g&oslash;res, med den s&aelig;rt passive formulering, der ofte bruges i denne sammenh&aelig;ng.</p><br /> <p>Hvad er teori godt for? Hvilken nytte g&oslash;r den i kampen mod kapital og stat? For en stor del af venstrefl&oslash;jen og is&aelig;r den marxistiske venstrefl&oslash;j er svaret indlysende: Teorien fort&aelig;ller os, hvad vi skal g&oslash;re eller hvad, der m&aring; g&oslash;res, med den s&aelig;rt passive formulering, der ofte bruges i denne sammenh&aelig;ng.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 12:04:44 +0100 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1793 <p>De n&aelig;ste par &aring;r bliver afg&oslash;rende for den gr&oslash;nne energiomstilling: I et uigennemskueligt krydsfelt mellem modstridende politiske interesser og magtpositioner, &oslash;konomiske og milj&oslash;- og klimam&aelig;ssige perspektiver, ideologiske brudlinjer og nationale, europ&aelig;iske og globale tendenser bliver 2017 og 2018 &aring;rene, hvor rammerne for en ny dansk energipolitik bliver fastlagt for lang tid fremover.</p><br /> <p>De n&aelig;ste par &aring;r bliver afg&oslash;rende for den gr&oslash;nne energiomstilling: I et uigennemskueligt krydsfelt mellem modstridende politiske interesser og magtpositioner, &oslash;konomiske og milj&oslash;- og klimam&aelig;ssige perspektiver, ideologiske brudlinjer og nationale, europ&aelig;iske og globale tendenser bliver 2017 og 2018 &aring;rene, hvor rammerne for en ny dansk energipolitik bliver fastlagt for lang tid fremover.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 11:44:34 +0100 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1792 <p>Socialpolitikken i Danmark ligner mere og mere den socialpolitik, der blev f&oslash;rt i det nittende &aring;rhundrede, hvor dem, der ikke kunne klare sig selv, blev foragtet og frataget almindelige rettigheder i samfundet.</p><br /> <p>Socialpolitikken i Danmark ligner mere og mere den socialpolitik, der blev f&oslash;rt i det nittende &aring;rhundrede, hvor dem, der ikke kunne klare sig selv, blev foragtet og frataget almindelige rettigheder i samfundet.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 11:41:16 +0100 Kapitalisme, postkapitalisme, kommunisme http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1791 <p>Automatiseringen af l&oslash;narbejdet er nu ved at n&aring; s&aring; vidt, at det fra produktions- og transportsektoren er ved at tr&aelig;nge ind i sagsbehandling, sundhedssektor og mange af de omr&aring;der, der besk&aelig;ftiger l&oslash;nmodtagere i middelklassen. Hvad betyder denne udvikling for samfundet og for mulighederne for socialisme?</p><br /> <p>Automatiseringen af l&oslash;narbejdet er nu ved at n&aring; s&aring; vidt, at det fra produktions- og transportsektoren er ved at tr&aelig;nge ind i sagsbehandling, sundhedssektor og mange af de omr&aring;der, der besk&aelig;ftiger l&oslash;nmodtagere i middelklassen. Hvad betyder denne udvikling for samfundet og for mulighederne for socialisme?</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 11:38:49 +0100 AI - Artificial Intelligence http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1790 <p>I forbindelse med freml&aelig;ggelsen af trekl&oslash;verregeringens regeringsprogram blev der sat fokus ogs&aring; p&aring; en r&aelig;kke teknologiske begreber, som alle blev koblet ind i en forst&aring;elsesramme med den overskrift, at regeringen &oslash;nsker at &rdquo;g&oslash;re Danmark rigere&rdquo;.</p><br /> <p>I forbindelse med freml&aelig;ggelsen af trekl&oslash;verregeringens regeringsprogram blev der sat fokus ogs&aring; p&aring; en r&aelig;kke teknologiske begreber, som alle blev koblet ind i en forst&aring;elsesramme med den overskrift, at regeringen &oslash;nsker at &rdquo;g&oslash;re Danmark rigere&rdquo;.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 11:34:48 +0100 Havnearbejdernes internationale solidaritet: We will never walk alone again http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1788 <p>Havnearbejderne er en af de f&aring; faggrupper som har forst&aring;et at organisere sig i et effektivt internationalt netv&aelig;rk. De har brudt med den ofte meget bureaukratiske og topstyrede fagbev&aelig;gelse som har sv&aelig;rt ved at reagere selv om huset bogstaveligt talt br&aelig;nder.</p><br /> <p>Havnearbejderne er en af de f&aring; faggrupper som har forst&aring;et at organisere sig i et effektivt internationalt netv&aelig;rk. De har brudt med den ofte meget bureaukratiske og topstyrede fagbev&aelig;gelse som har sv&aelig;rt ved at reagere selv om huset bogstaveligt talt br&aelig;nder.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 11:31:53 +0100 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1787 <p>Hvis arbejdskraftudbuddet skal &oslash;ges yderligere, s&aring; vil nye reformer rette sig mod de almindelige l&oslash;nmodtagere og mod velf&aelig;rdens kerneordninger. Det vil blive politisk meget vanskeligt at gennemf&oslash;re. S&aring;dan advarer nogle udbuds&oslash;konomer nu, mens andre insisterer p&aring; at forts&aelig;tte en barsk reformkurs. Artiklen gennemg&aring;r uenigheden i den udbuds&oslash;konomiske lejr.</p><br /> <p>Hvis arbejdskraftudbuddet skal &oslash;ges yderligere, s&aring; vil nye reformer rette sig mod de almindelige l&oslash;nmodtagere og mod velf&aelig;rdens kerneordninger. Det vil blive politisk meget vanskeligt at gennemf&oslash;re. S&aring;dan advarer nogle udbuds&oslash;konomer nu, mens andre insisterer p&aring; at forts&aelig;tte en barsk reformkurs. Artiklen gennemg&aring;r uenigheden i den udbuds&oslash;konomiske lejr.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 11:26:51 +0100 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1786 <p>Transform Europe er en venstreorienteret t&aelig;nketank opbygget som et netv&aelig;rk med hoveds&aelig;de i &Oslash;strig. Dens prim&aelig;re form&aring;l er at bidrage til politisk uddannelse samt udgive artikler og analyser om den politiske situation i enkeltlande og strategisk.</p><br /> <p>Transform Europe er en venstreorienteret t&aelig;nketank opbygget som et netv&aelig;rk med hoveds&aelig;de i &Oslash;strig. Dens prim&aelig;re form&aring;l er at bidrage til politisk uddannelse samt udgive artikler og analyser om den politiske situation i enkeltlande og strategisk.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 10:22:11 +0100 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1785 <p>Af forst&aring;elige grunde er mange hurtige p&aring; aftr&aelig;kkeren, n&aring;r det g&aelig;lder en vurdering af den mentale tilstand hos Trump. Fascist, narcissist, pueril, ADHD &ndash; diagnoserne st&aring;r i k&oslash; for at blive brugt. Og hans tilh&aelig;ngere, hvad med dem?</p><br /> <p>Af forst&aring;elige grunde er mange hurtige p&aring; aftr&aelig;kkeren, n&aring;r det g&aelig;lder en vurdering af den mentale tilstand hos Trump. Fascist, narcissist, pueril, ADHD &ndash; diagnoserne st&aring;r i k&oslash; for at blive brugt. Og hans tilh&aelig;ngere, hvad med dem?</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 10:19:00 +0100 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1784 <p>1990erne b&oslash;d p&aring; en snigende individualisering af velf&aelig;rd. En ny individorienteret pligtmoral indsk&aelig;rpede, at man skulle yde for at nyde</p><br /> <p>1990erne b&oslash;d p&aring; en snigende individualisering af velf&aelig;rd. En ny individorienteret pligtmoral indsk&aelig;rpede, at man skulle yde for at nyde</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 10:15:20 +0100 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1782 <p><img alt="" src="http://kritiskdebat.dk/images/februar_2017/altermative.jpg" style="height:248px; width:373px" /></p><br /> <br /> <p>H&oslash;jrepopulismens fremmarch p&aring; bekostning af bl.a. Socialdemokratiet i Danmark og en r&aelig;kke andre europ&aelig;iske lande kan hverken tilskrives Socialdemokratiets eller venstrefl&oslash;jens uvilje mod eller manglende talent for at spille det populistiske kort. H&oslash;jrepopulismens succes skyldes i langt h&oslash;jere grad, at den politisk-&oslash;konomiske udvikling og de dertil h&oslash;rende hegemoni- og repr&aelig;sentationskriser har spillet h&oslash;jrepopulismen st&aelig;rkere kort p&aring; h&aring;nden.</p><br /> <br /> <p>H&oslash;jrepopulismen er i fremmarch. I en r&aelig;kke lande er den i f&aelig;rd med at vokse sig s&aring; stor, at den er i stand til direkte eller indirekte at &oslash;ve afg&oslash;rende indflydelse p&aring; den politiske dagsorden. Det g&aelig;lder b&aring;de for en r&aelig;kke europ&aelig;iske lande og Donald Trumps USA.</p><br /> <br /> <p>I Danmark fik Dansk Folkeparti (DF) sit helt store v&aelig;lgergennembrud med valget i 2015. Her gik DF frem fra 12,3 pct. i 2011 til 21,1 pct. og blev dermed Folketingets n&aelig;stst&oslash;rste parti. Partiet har dermed opn&aring;et afg&oslash;rende indflydelse p&aring;, hvilken politik f&oslash;rst Venstre-regeringen og nu VLAK-regeringen kan og vil f&oslash;re.</p><br /> <p><img alt="" src="http://kritiskdebat.dk/images/februar_2017/altermative.jpg" style="height:248px; width:373px" /></p><br /> <br /> <p>H&oslash;jrepopulismens fremmarch p&aring; bekostning af bl.a. Socialdemokratiet i Danmark og en r&aelig;kke andre europ&aelig;iske lande kan hverken tilskrives Socialdemokratiets eller venstrefl&oslash;jens uvilje mod eller manglende talent for at spille det populistiske kort. H&oslash;jrepopulismens succes skyldes i langt h&oslash;jere grad, at den politisk-&oslash;konomiske udvikling og de dertil h&oslash;rende hegemoni- og repr&aelig;sentationskriser har spillet h&oslash;jrepopulismen st&aelig;rkere kort p&aring; h&aring;nden.</p><br /> <br /> <p>H&oslash;jrepopulismen er i fremmarch. I en r&aelig;kke lande er den i f&aelig;rd med at vokse sig s&aring; stor, at den er i stand til direkte eller indirekte at &oslash;ve afg&oslash;rende indflydelse p&aring; den politiske dagsorden. Det g&aelig;lder b&aring;de for en r&aelig;kke europ&aelig;iske lande og Donald Trumps USA.</p><br /> <br /> <p>I Danmark fik Dansk Folkeparti (DF) sit helt store v&aelig;lgergennembrud med valget i 2015. Her gik DF frem fra 12,3 pct. i 2011 til 21,1 pct. og blev dermed Folketingets n&aelig;stst&oslash;rste parti. Partiet har dermed opn&aring;et afg&oslash;rende indflydelse p&aring;, hvilken politik f&oslash;rst Venstre-regeringen og nu VLAK-regeringen kan og vil f&oslash;re.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Wed, 15 Feb 17 10:06:13 +0100 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1781 <p><img alt="" src="http://kritiskdebat.dk/images/februar_2017/trump_leder.jpg" style="height:248px; width:373px" /></p><br /> <br /> <p><em>&rdquo;I politik aff&oslash;der kaos normalt mange fejl. Med Trump ser det ud til at v&aelig;re en del af en plan&rdquo;. (The Economist 4/2-17). </em>Eller ogs&aring; forholder det sig lige omvendt (hvad der er endnu v&aelig;rre) nemlig at valget af Trump til pr&aelig;sident og hans inds&aelig;ttelse i Det Hvide Hus udspringer og er gjort mulig af en delt verdensmagt, en verdensorden i opbrud og et &oslash;konomisk- og geopolitisk fremadskridende kaos, som hans hektiske og mods&aelig;tningsfyldte embedsf&oslash;relse allerede nu viser sig at forst&aelig;rke.</p><br /> <br /> <p>Som mange havde frygtet, men f&aring; nok helt forventet, startede Trump sin embedsperiode med den fra krigene i Irak og Afghanistan kendte chok and awe taktik, som g&aring;r ud p&aring; at angribe tungt og massivt uden hensyntagen til de finere detaljer. P&aring; &eacute;n dag blev TTP aflyst, genforhandling af NAFTA annonceret, kravet om en &rdquo;den mexicanske mur&rdquo; fremsat og Brexit hyldet. Pressen blev kritiseret og h&aring;net, tortur forsvaret og forholdet til EU og det transatlantiske samarbejde k&oslash;let ned. Endelig blev det meget omdiskuterede indrejseforbud dekreteret.</p><br /> <p><img alt="" src="http://kritiskdebat.dk/images/februar_2017/trump_leder.jpg" style="height:248px; width:373px" /></p><br /> <br /> <p><em>&rdquo;I politik aff&oslash;der kaos normalt mange fejl. Med Trump ser det ud til at v&aelig;re en del af en plan&rdquo;. (The Economist 4/2-17). </em>Eller ogs&aring; forholder det sig lige omvendt (hvad der er endnu v&aelig;rre) nemlig at valget af Trump til pr&aelig;sident og hans inds&aelig;ttelse i Det Hvide Hus udspringer og er gjort mulig af en delt verdensmagt, en verdensorden i opbrud og et &oslash;konomisk- og geopolitisk fremadskridende kaos, som hans hektiske og mods&aelig;tningsfyldte embedsf&oslash;relse allerede nu viser sig at forst&aelig;rke.</p><br /> <br /> <p>Som mange havde frygtet, men f&aring; nok helt forventet, startede Trump sin embedsperiode med den fra krigene i Irak og Afghanistan kendte chok and awe taktik, som g&aring;r ud p&aring; at angribe tungt og massivt uden hensyntagen til de finere detaljer. P&aring; &eacute;n dag blev TTP aflyst, genforhandling af NAFTA annonceret, kravet om en &rdquo;den mexicanske mur&rdquo; fremsat og Brexit hyldet. Pressen blev kritiseret og h&aring;net, tortur forsvaret og forholdet til EU og det transatlantiske samarbejde k&oslash;let ned. Endelig blev det meget omdiskuterede indrejseforbud dekreteret.</p><br /> Artikler Ledere jan_m Wed, 15 Feb 17 09:57:59 +0100