KD - artikler http://kritiskdebat.dk/ KD - artikler da redaktion@kritiskdebat.dk redaktion@kritiskdebat.dk Tue, 25 Jul 17 22:47:23 +0200 Neofascisme i Det Hvide Hus http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1847 <p>Ikke blot en ny regering, men en helt ny ideologi har nu indtaget Det Hvide Hus: neofascismen. Den ligner p&aring; visse m&aring;der Italiens og Tysklands klassiske fascisme fra 1920&#39;erne og 30&#39;erne, men med s&aelig;rlige historiske tr&aelig;k, der udspringer af USA&rsquo;s politiske &oslash;konomi og kultur ved indgangen til det enogtyvende &aring;rhundrede.</p><br /> <p>Ikke blot en ny regering, men en helt ny ideologi har nu indtaget Det Hvide Hus: neofascismen. Den ligner p&aring; visse m&aring;der Italiens og Tysklands klassiske fascisme fra 1920&#39;erne og 30&#39;erne, men med s&aelig;rlige historiske tr&aelig;k, der udspringer af USA&rsquo;s politiske &oslash;konomi og kultur ved indgangen til det enogtyvende &aring;rhundrede.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 12:30:02 +0200 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1846 <p>Det Konservative Parti og premierminister Theresa May gav som begrundelse for udskrivning af parlamentsvalget tre &aring;r f&oslash;r tiden, at et st&oslash;rre parlamentarisk flertal var n&oslash;dvendigt for at opn&aring; et stabilt mandat til at kunne gennemtrumfe en h&aring;rd &rsquo;Brexit&rsquo;. Dette form&aring;l med valget slog entydigt fejl.</p><br /> <p>Det Konservative Parti og premierminister Theresa May gav som begrundelse for udskrivning af parlamentsvalget tre &aring;r f&oslash;r tiden, at et st&oslash;rre parlamentarisk flertal var n&oslash;dvendigt for at opn&aring; et stabilt mandat til at kunne gennemtrumfe en h&aring;rd &rsquo;Brexit&rsquo;. Dette form&aring;l med valget slog entydigt fejl.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 12:25:05 +0200 Er The Economist populistisk? http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1845 <p>Populisme er en st&aelig;rkt ringeagtende betegnelse. Det st&aring;r fast, men ellers er begrebet flydende og bredt anvendt.<br /><br /> <br /><br /> &nbsp;</p><br /> <p>Populisme er en st&aelig;rkt ringeagtende betegnelse. Det st&aring;r fast, men ellers er begrebet flydende og bredt anvendt.<br /><br /> <br /><br /> &nbsp;</p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 12:20:47 +0200 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1843 <p>Historikeren Morten Thing har i flere af sine v&aelig;rker besk&aelig;ftiget sig med det f&aelig;nomen, at der omkring revolutioner og progressive magtovertagelser kan danne sig en venstrefl&oslash;jskult med Sovjetunionens dannelse og senere udvikling som hovedeksempel.</p><br /> <p>Historikeren Morten Thing har i flere af sine v&aelig;rker besk&aelig;ftiget sig med det f&aelig;nomen, at der omkring revolutioner og progressive magtovertagelser kan danne sig en venstrefl&oslash;jskult med Sovjetunionens dannelse og senere udvikling som hovedeksempel.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 12:16:34 +0200 Russiagate http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1842 <p>Historierne om russisk indblanding i det amerikanske pr&aelig;sidentvalg i 2016 er ved at udvikle sig til en s&aelig;beopera, som giver den ellers meget dramatiske TV serie House of Cards baghjul.</p><br /> <p>Historierne om russisk indblanding i det amerikanske pr&aelig;sidentvalg i 2016 er ved at udvikle sig til en s&aelig;beopera, som giver den ellers meget dramatiske TV serie House of Cards baghjul.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 12:13:57 +0200 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1841 <p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">De afsluttende faser af det franske pr&aelig;sidentvalg var pr&aelig;get af de samme skarpe sving og overraskelser, der havde pr&aelig;get hele valgkampen.</span></p><br /> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">De afsluttende faser af det franske pr&aelig;sidentvalg var pr&aelig;get af de samme skarpe sving og overraskelser, der havde pr&aelig;get hele valgkampen.</span></p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 12:10:48 +0200 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1839 <p>P&aring; grundlag af sin marxistisk-feministiske nyt&aelig;nkning af forholdene mellem k&oslash;nnene som produktionsforhold freml&aelig;gger Frigga Haug sit Fire-i-&eacute;n&ndash;perspektiv.</p><br /> <p>P&aring; grundlag af sin marxistisk-feministiske nyt&aelig;nkning af forholdene mellem k&oslash;nnene som produktionsforhold freml&aelig;gger Frigga Haug sit Fire-i-&eacute;n&ndash;perspektiv.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 12:07:35 +0200 En ny aftalemodel http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1838 <p>Efter afslutningen p&aring; afstemningen af overenskomstaftalerne p&aring; det private arbejdsmarked, er der en lang r&aelig;kke sp&oslash;rgsm&aring;l og problemer der kr&aelig;ver debat og nye beslutninger.</p><br /> <br /> <p>Et af de v&aelig;sentlige sp&oslash;rgsm&aring;l der skal findes nye svar p&aring; er selve forhandlingsmodellen.</p><br /> <p>Efter afslutningen p&aring; afstemningen af overenskomstaftalerne p&aring; det private arbejdsmarked, er der en lang r&aelig;kke sp&oslash;rgsm&aring;l og problemer der kr&aelig;ver debat og nye beslutninger.</p><br /> <br /> <p>Et af de v&aelig;sentlige sp&oslash;rgsm&aring;l der skal findes nye svar p&aring; er selve forhandlingsmodellen.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 11:56:14 +0200 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1837 <p>Vi lever i et n&aelig;sten totalt overv&aring;gningssamfund, og i virksomhederne er overv&aring;gningsmulighederne store. Derfor m&aring; fagligt aktive ogs&aring; beskytte sig mod at uvedkommende kigger dem over skulderen.</p><br /> <p>Vi lever i et n&aelig;sten totalt overv&aring;gningssamfund, og i virksomhederne er overv&aring;gningsmulighederne store. Derfor m&aring; fagligt aktive ogs&aring; beskytte sig mod at uvedkommende kigger dem over skulderen.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 11:20:20 +0200 Digitaliseringen af den offentlige sektor: Den digitale vej til fremtidens besparelser og afhumanisering http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1835 <p>Vekslende, danske regeringer har siden 2001 sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner med j&aelig;vne mellemrum udsendt opdateringer af deres f&aelig;lles strategi for digitaliseringen af den offentlige forvaltning.</p><br /> <p>Vekslende, danske regeringer har siden 2001 sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner med j&aelig;vne mellemrum udsendt opdateringer af deres f&aelig;lles strategi for digitaliseringen af den offentlige forvaltning.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 10:58:51 +0200 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1834 <p>I mere end tredive &aring;r har det ligget fast, at atomkraften ikke bliver en del af den indenlandske energiforsyning. Alligevel er den offentlige st&oslash;tte til atomkraftrelateret forskning ikke afviklet og kan risikere at vokse i de kommende &aring;r, b&aring;de i Danmark og som dansk st&oslash;tte til nuklearforskning inden for rammerne af EU&rsquo;s forskningsprogrammer.</p><br /> <p>I mere end tredive &aring;r har det ligget fast, at atomkraften ikke bliver en del af den indenlandske energiforsyning. Alligevel er den offentlige st&oslash;tte til atomkraftrelateret forskning ikke afviklet og kan risikere at vokse i de kommende &aring;r, b&aring;de i Danmark og som dansk st&oslash;tte til nuklearforskning inden for rammerne af EU&rsquo;s forskningsprogrammer.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 10:53:01 +0200 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1833 <p>Biogas hyldes som en vigtig faktor i landbrugets iver efter at blive b&aring;de &oslash;konomisk og milj&oslash;m&aelig;ssigt b&aelig;redygtigt, men da INGEN biogasv&aelig;rker kan eksistere uden store offentlige subsidier, holder denne teori ikke, og landbruget vil stadig st&aring; for 15 &ndash; 20 procent af vores CO2 &ndash; udledning.</p><br /> <p>Biogas hyldes som en vigtig faktor i landbrugets iver efter at blive b&aring;de &oslash;konomisk og milj&oslash;m&aelig;ssigt b&aelig;redygtigt, men da INGEN biogasv&aelig;rker kan eksistere uden store offentlige subsidier, holder denne teori ikke, og landbruget vil stadig st&aring; for 15 &ndash; 20 procent af vores CO2 &ndash; udledning.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 10:49:59 +0200 Skidt og kanel i den endelige boligskatteaftale http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1831 <p>Der er stadig betydelige sociale, geografiske og aldersm&aelig;ssige sk&aelig;vheder og finansiering p&aring; bekostning af velf&aelig;rden tilbage i den indg&aring;ede boligskatteaftale.</p><br /> <p>Der er stadig betydelige sociale, geografiske og aldersm&aelig;ssige sk&aelig;vheder og finansiering p&aring; bekostning af velf&aelig;rden tilbage i den indg&aring;ede boligskatteaftale.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 10:29:40 +0200 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1830 <p><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; font-size:12.0pt">De f&oslash;lgende bem&aelig;rkninger om skatter, skatteinddrivelse og det store, politiske sp&oslash;rgsm&aring;l om, hvor meget vi vil betale i skat, er kemisk renset for politiske vurderinger. De udspringer af den standende debat om skattereformer.</span></p><br /> <p><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; font-size:12.0pt">De f&oslash;lgende bem&aelig;rkninger om skatter, skatteinddrivelse og det store, politiske sp&oslash;rgsm&aring;l om, hvor meget vi vil betale i skat, er kemisk renset for politiske vurderinger. De udspringer af den standende debat om skattereformer.</span></p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 10:18:58 +0200 Dobbelt desillusionering http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1829 <p>Donald Trumps valg som USA&rsquo;s 45. pr&aelig;sident alarmerede politiske beslutningstagere s&aring;vel som medier og intellektuelle overalt i Europa. Ikke kun fordi paraplyer altid er blevet &aring;bnet, n&aring;r regnskyer gjorde himlen m&oslash;rk over Washington, men fordi scenariet i h&oslash;j grad lignede, hvad vi er blevet bekendt med i Europa.</p><br /> <p>Donald Trumps valg som USA&rsquo;s 45. pr&aelig;sident alarmerede politiske beslutningstagere s&aring;vel som medier og intellektuelle overalt i Europa. Ikke kun fordi paraplyer altid er blevet &aring;bnet, n&aring;r regnskyer gjorde himlen m&oslash;rk over Washington, men fordi scenariet i h&oslash;j grad lignede, hvad vi er blevet bekendt med i Europa.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 10:07:37 +0200 Die Linkes identitetskrise http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1827 <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Der er parlamentsvalg i Tyskland i september og Alternative f&uuml;r Deutschland (AfD) st&aring;r til at blive landets f&oslash;rste landsd&aelig;kkende, nationale kraft p&aring; den yderste h&oslash;jrefl&oslash;j siden anden verdenskrig. Selim Nadi har talt med Jacobins Berlin-redakt&oslash;r Loren Balhorn om den tyske h&oslash;jre-populismes v&aelig;kst, den tyske venstrefl&oslash;js tilstand og hvad man skal holde &oslash;je med i de &aring;r, der kommer.</span></span></p><br /> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Der er parlamentsvalg i Tyskland i september og Alternative f&uuml;r Deutschland (AfD) st&aring;r til at blive landets f&oslash;rste landsd&aelig;kkende, nationale kraft p&aring; den yderste h&oslash;jrefl&oslash;j siden anden verdenskrig. Selim Nadi har talt med Jacobins Berlin-redakt&oslash;r Loren Balhorn om den tyske h&oslash;jre-populismes v&aelig;kst, den tyske venstrefl&oslash;js tilstand og hvad man skal holde &oslash;je med i de &aring;r, der kommer.</span></span></p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 09:32:35 +0200 Enhedslistens venstrepopulistiske fristelser http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1826 <p><img alt="" src="http://kritiskdebat.dk/images/juni_2017/populisme.gif" style="height:248px; width:371px" /></p><br /> <br /> <p>I &aring;revis har den danske venstrefl&oslash;j v&aelig;ret ude af stand til at d&aelig;mme bare nogenlunde effektivt op for den danske h&oslash;jrepopulisme. Venstrefl&oslash;jen har brugt mange &aring;r og kr&aelig;fter, men alligevel tabt kampen om arbejderklassens stemmer til f&oslash;rst og fremmest Dansk Folkeparti. Derfor er der al mulig grund til at overveje, om den danske venstrefl&oslash;j kan hente inspiration fra de lande, hvor h&oslash;jrepopulismen har v&aelig;ret mindre succesfuld.</p><br /> <br /> <p>Det g&aelig;lder selvf&oslash;lgelig ikke mindst de lande, hvor s&aring;kaldte &rsquo;venstrepopulistiske&rsquo; partier, bev&aelig;gelser og karismatiske ledere synes at have haft langt st&oslash;rre held med at bek&aelig;mpe h&oslash;jrepopulismen end den danske venstrefl&oslash;j.</p><br /> <br /> <p>Her er de venstrepopulistiske partier og bev&aelig;gelsers succes med at d&aelig;mme op for h&oslash;jrepopulismen knyttet til succes p&aring; et andet omr&aring;de, hvor den danske venstrefl&oslash;j i disse &aring;r plages af voksende frustration, nemlig evnen til selv som parti at erobre magt og indflydelse.</p><br /> <p><img alt="" src="http://kritiskdebat.dk/images/juni_2017/populisme.gif" style="height:248px; width:371px" /></p><br /> <br /> <p>I &aring;revis har den danske venstrefl&oslash;j v&aelig;ret ude af stand til at d&aelig;mme bare nogenlunde effektivt op for den danske h&oslash;jrepopulisme. Venstrefl&oslash;jen har brugt mange &aring;r og kr&aelig;fter, men alligevel tabt kampen om arbejderklassens stemmer til f&oslash;rst og fremmest Dansk Folkeparti. Derfor er der al mulig grund til at overveje, om den danske venstrefl&oslash;j kan hente inspiration fra de lande, hvor h&oslash;jrepopulismen har v&aelig;ret mindre succesfuld.</p><br /> <br /> <p>Det g&aelig;lder selvf&oslash;lgelig ikke mindst de lande, hvor s&aring;kaldte &rsquo;venstrepopulistiske&rsquo; partier, bev&aelig;gelser og karismatiske ledere synes at have haft langt st&oslash;rre held med at bek&aelig;mpe h&oslash;jrepopulismen end den danske venstrefl&oslash;j.</p><br /> <br /> <p>Her er de venstrepopulistiske partier og bev&aelig;gelsers succes med at d&aelig;mme op for h&oslash;jrepopulismen knyttet til succes p&aring; et andet omr&aring;de, hvor den danske venstrefl&oslash;j i disse &aring;r plages af voksende frustration, nemlig evnen til selv som parti at erobre magt og indflydelse.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Thu, 15 Jun 17 09:02:13 +0200 http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1825 <p><img alt="" src="http://kritiskdebat.dk/images/juni_2017/roed_regering.gif" style="height:248px; width:371px" /></p><br /> <br /> <p>I ugerne op til Enhedslistens landsm&oslash;de lykkedes det Socialdemokratiets gruppeformand Sass-Larsen at provokere EL ved at kalde partiet &rdquo;utopiske humanister&rdquo; og g&oslash;re det klart, at peger EL ikke p&aring; Mette Frederiksen som forhandlingsleder og statsminister, f&aring;r man bare L&oslash;kke Rasmussen en gang til. &rdquo;Og&rdquo;, kunne han have tilf&oslash;jet, &rdquo;kan I leve med det&rdquo;?</p><br /> <br /> <p>Enhedslistens officielle svar kom p&aring; landsm&oslash;det, hvor et ledelsesgodkendt debatopl&aelig;g&nbsp; takserede Sass-Larsens provokation som en &rdquo;afpresningsstrategi&rdquo; og fastholdt, at EL som parti m&aring;tte udarbejde en holdning til det.</p><br /> <br /> <p>I samme opl&aelig;g refereres til en udtalelse fra landsm&oslash;det i 2015, hvor f&oslash;lgende meget centrale s&aelig;tning ironisk nok indg&aring;r: &rdquo;Venstrefl&oslash;jen m&aring; styrke og udvikle sig selv i politisk mods&aelig;tning til b&aring;de h&oslash;jrefl&oslash;jen og socialdemokraterne&rdquo;. Man kan sp&oslash;rge: Hvad er det, hvis det ikke er en afpresningsstrategi?</p><br /> <p><img alt="" src="http://kritiskdebat.dk/images/juni_2017/roed_regering.gif" style="height:248px; width:371px" /></p><br /> <br /> <p>I ugerne op til Enhedslistens landsm&oslash;de lykkedes det Socialdemokratiets gruppeformand Sass-Larsen at provokere EL ved at kalde partiet &rdquo;utopiske humanister&rdquo; og g&oslash;re det klart, at peger EL ikke p&aring; Mette Frederiksen som forhandlingsleder og statsminister, f&aring;r man bare L&oslash;kke Rasmussen en gang til. &rdquo;Og&rdquo;, kunne han have tilf&oslash;jet, &rdquo;kan I leve med det&rdquo;?</p><br /> <br /> <p>Enhedslistens officielle svar kom p&aring; landsm&oslash;det, hvor et ledelsesgodkendt debatopl&aelig;g&nbsp; takserede Sass-Larsens provokation som en &rdquo;afpresningsstrategi&rdquo; og fastholdt, at EL som parti m&aring;tte udarbejde en holdning til det.</p><br /> <br /> <p>I samme opl&aelig;g refereres til en udtalelse fra landsm&oslash;det i 2015, hvor f&oslash;lgende meget centrale s&aelig;tning ironisk nok indg&aring;r: &rdquo;Venstrefl&oslash;jen m&aring; styrke og udvikle sig selv i politisk mods&aelig;tning til b&aring;de h&oslash;jrefl&oslash;jen og socialdemokraterne&rdquo;. Man kan sp&oslash;rge: Hvad er det, hvis det ikke er en afpresningsstrategi?</p><br /> Artikler Ledere jan_m Thu, 15 Jun 17 08:47:12 +0200