KD - artikler http://localhost:8000/KD_18042017/ KD - artikler da redaktion@kritiskdebat.dk redaktion@kritiskdebat.dk Tue, 30 May 17 07:22:23 +0200 Luther lagkage http://localhost:8000/KD_18042017/articles.php?article_id=1824 <p>Anmeldelse af Frederik Stjernfelt: <em>Syv myter om Martin Luther</em>, Gyldendal 2017, 176 s.</p><br /> <p>Anmeldelse af Frederik Stjernfelt: <em>Syv myter om Martin Luther</em>, Gyldendal 2017, 176 s.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Mon, 17 Apr 17 15:03:01 +0200 http://localhost:8000/KD_18042017/articles.php?article_id=1822 <p><span style="color:#222222; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; font-size:12.0pt">Det, der sker i Frankrig i dette for&aring;r, er meget mere end et valg eller en r&aelig;kke af valg - pr&aelig;sidentielle og forsamlingsm&aelig;ssige. De to store poler i Frankrigs politiske liv - Socialistpartiet (PS) og Republikanerne (LR) - er i krise. </span></p><br /> <p><span style="color:#222222; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; font-size:12.0pt">Det, der sker i Frankrig i dette for&aring;r, er meget mere end et valg eller en r&aelig;kke af valg - pr&aelig;sidentielle og forsamlingsm&aelig;ssige. De to store poler i Frankrigs politiske liv - Socialistpartiet (PS) og Republikanerne (LR) - er i krise. </span></p><br /> Artikler Artikler jan_m Mon, 17 Apr 17 14:57:18 +0200 Strategisk overgang til en ny international arkitektur http://localhost:8000/KD_18042017/articles.php?article_id=1821 <p>En stor svaghed i forst&aring;elsen af nutidens geopolitik og geo&oslash;konomi ligger i en mangelfuld fortolkning af fortiden (tilblivelsen af den globale kapitalisme) samt en utilstr&aelig;kkelig og svag perspektivering af fremtiden (en unipolar eller multipolar verdensorden).</p><br /> <p>En stor svaghed i forst&aring;elsen af nutidens geopolitik og geo&oslash;konomi ligger i en mangelfuld fortolkning af fortiden (tilblivelsen af den globale kapitalisme) samt en utilstr&aelig;kkelig og svag perspektivering af fremtiden (en unipolar eller multipolar verdensorden).</p><br /> Artikler Artikler jan_m Mon, 17 Apr 17 14:54:49 +0200 http://localhost:8000/KD_18042017/articles.php?article_id=1820 <p>At det er smart og nemt at betale med kort er blevet udbredt og Danmark er et af de lande i verden som er mest digitaliseret. Men at der er store kapitalinteresser bag viser eksperimentet i Indien hvor man brutalt tvinger l&oslash;sninger igennem som den internationale finansmonopolkapital kan tjene fedt p&aring;.</p><br /> <p>At det er smart og nemt at betale med kort er blevet udbredt og Danmark er et af de lande i verden som er mest digitaliseret. Men at der er store kapitalinteresser bag viser eksperimentet i Indien hvor man brutalt tvinger l&oslash;sninger igennem som den internationale finansmonopolkapital kan tjene fedt p&aring;.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Mon, 17 Apr 17 14:08:34 +0200 Anbefaling: Reform Watch http://localhost:8000/KD_18042017/articles.php?article_id=1818 <p>Hvad sker der p&aring; de europ&aelig;iske arbejdsmarkeder? Hvad betyder de mange reformer for l&oslash;nmodtagerne? Hvordan g&aring;r det med partssamarbejdet, og hvor st&aelig;rkt st&aring;r fagbev&aelig;gelsen?</p><br /> <p>Hvad sker der p&aring; de europ&aelig;iske arbejdsmarkeder? Hvad betyder de mange reformer for l&oslash;nmodtagerne? Hvordan g&aring;r det med partssamarbejdet, og hvor st&aelig;rkt st&aring;r fagbev&aelig;gelsen?</p><br /> Artikler Artikler jan_m Mon, 17 Apr 17 14:04:59 +0200 http://localhost:8000/KD_18042017/articles.php?article_id=1816 <p style="text-align:justify">I 2016 blev begrebet &rsquo;algoritme-&oslash;konomi&rsquo; for f&oslash;rste gang introduceret blandt erhvervsledere og trends&aelig;ttere. Dette ville i sig selv v&aelig;re uinteressant, hvis det ikke var fordi, fagbev&aelig;gelsen og almindelige mennesker har f&aring;et en frygt for, at robotter og anden form for kunstig intelligens vil overtage deres job og p&aring; den anden side at selvsamme algoritmer i stadig st&oslash;rre omfang styrer menneskers hverdag.</p><br /> <p style="text-align:justify">I 2016 blev begrebet &rsquo;algoritme-&oslash;konomi&rsquo; for f&oslash;rste gang introduceret blandt erhvervsledere og trends&aelig;ttere. Dette ville i sig selv v&aelig;re uinteressant, hvis det ikke var fordi, fagbev&aelig;gelsen og almindelige mennesker har f&aring;et en frygt for, at robotter og anden form for kunstig intelligens vil overtage deres job og p&aring; den anden side at selvsamme algoritmer i stadig st&oslash;rre omfang styrer menneskers hverdag.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Mon, 17 Apr 17 13:55:39 +0200 http://localhost:8000/KD_18042017/articles.php?article_id=1815 <p><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; font-size:11.0pt">I de kommende m&aring;neder vil Folketinget beslutte, hvad der skal ske med det lav- og mellemradioaktive affald fra Ris&oslash; i lang tid fremover. Efter i mere end et &aring;rti at v&aelig;re k&oslash;rt ud p&aring; et sidespor synes den danske atomaffaldsproces omsider at befinde sig p&aring; de rigtige skinner. </span></p><br /> <p><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; font-size:11.0pt">I de kommende m&aring;neder vil Folketinget beslutte, hvad der skal ske med det lav- og mellemradioaktive affald fra Ris&oslash; i lang tid fremover. Efter i mere end et &aring;rti at v&aelig;re k&oslash;rt ud p&aring; et sidespor synes den danske atomaffaldsproces omsider at befinde sig p&aring; de rigtige skinner. </span></p><br /> Artikler Artikler jan_m Mon, 17 Apr 17 13:09:28 +0200 Var kold fusion ikke en and? http://localhost:8000/KD_18042017/articles.php?article_id=1814 <p>Forskere i &rsquo;kold fusion&rsquo; eller LENR har publiceret masser af eksperimenter, der ikke er i overensstemmelse med den nuv&aelig;rende fortolkning af fysikkens og kemiens love. Men hvis de holder stik, har LENR potentialet til at forsyne kloden med billig og forureningsfri energi, der kan produceres lokalt og hvor som helst. Dette potentiale kan dog meget vel v&aelig;re en del af &aring;rsagen til, at den etablerede videnskab ser den anden vej.</p><br /> <p>Forskere i &rsquo;kold fusion&rsquo; eller LENR har publiceret masser af eksperimenter, der ikke er i overensstemmelse med den nuv&aelig;rende fortolkning af fysikkens og kemiens love. Men hvis de holder stik, har LENR potentialet til at forsyne kloden med billig og forureningsfri energi, der kan produceres lokalt og hvor som helst. Dette potentiale kan dog meget vel v&aelig;re en del af &aring;rsagen til, at den etablerede videnskab ser den anden vej.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Mon, 17 Apr 17 13:05:26 +0200 http://localhost:8000/KD_18042017/articles.php?article_id=1812 <p><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="color:black">Klimaforandringerne er nu s&aring; synlige, at vi m&aring; tage dem alvorligt. Indlandsisen smelter, juli m&aring;ned har v&aelig;ret den varmeste i mands minde, Inuit befolkninger i Alaska, hvor hele landsbyer skal flyttes p&aring; grund af havvandsstigninger, fler&aring;rig t&oslash;rke i Californien, med katastrofale skovbrande til f&oslash;lge, &oslash;rkendannelser i Afrika og Asien &ndash; eksemplerne er utallige, og der handles f&oslash;rst, n&aring;r skaden er sket.</span></span></span></p><br /> <p><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="color:black">Klimaforandringerne er nu s&aring; synlige, at vi m&aring; tage dem alvorligt. Indlandsisen smelter, juli m&aring;ned har v&aelig;ret den varmeste i mands minde, Inuit befolkninger i Alaska, hvor hele landsbyer skal flyttes p&aring; grund af havvandsstigninger, fler&aring;rig t&oslash;rke i Californien, med katastrofale skovbrande til f&oslash;lge, &oslash;rkendannelser i Afrika og Asien &ndash; eksemplerne er utallige, og der handles f&oslash;rst, n&aring;r skaden er sket.</span></span></span></p><br /> Artikler Artikler jan_m Mon, 17 Apr 17 12:39:03 +0200 http://localhost:8000/KD_18042017/articles.php?article_id=1811 <p>VLAK-regeringen har som bekendt m&aring;ttet tr&aelig;kke sit hidtidige boligskatteudspil tilbage efter l&aelig;ngere tids d&oslash;dvande i forhandlingerne; efter p&aring;ske vil man vende tilbage med et revideret udspil.</p><br /> <p>VLAK-regeringen har som bekendt m&aring;ttet tr&aelig;kke sit hidtidige boligskatteudspil tilbage efter l&aelig;ngere tids d&oslash;dvande i forhandlingerne; efter p&aring;ske vil man vende tilbage med et revideret udspil.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Mon, 17 Apr 17 12:27:00 +0200 Postfaktuel kapitalisme http://localhost:8000/KD_18042017/articles.php?article_id=1810 <p>Her gennemhulles det nye moderne begreb om det postfaktuelle samfund, og s&aelig;ttes i relation til de systematiske l&oslash;gne som vi hver dag bombarderes med under kapitalismen.</p><br /> <br /> <p>&nbsp;</p><br /> <p>Her gennemhulles det nye moderne begreb om det postfaktuelle samfund, og s&aelig;ttes i relation til de systematiske l&oslash;gne som vi hver dag bombarderes med under kapitalismen.</p><br /> <br /> <p>&nbsp;</p><br /> Artikler Artikler jan_m Mon, 17 Apr 17 12:21:23 +0200 Ulighedens Dynamik http://localhost:8000/KD_18042017/articles.php?article_id=1809 <p><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; font-size:11.0pt">Ulighed er et moderne begreb. Forskelle i rigdom, magt og status - mellem rig og fattig, m&aelig;nd og kvinder, unge og gamle - er selvf&oslash;lgelig historiske. De store frelserreligioner - buddhismen, kristendommen, islam - skitserede forestillinger om lige menneskesj&aelig;le, forestillinger som undertiden kunne udvikle sig til en egalitarisme rodf&aelig;stet i denne verden, snarere end i den n&aelig;ste.</span></p><br /> <p><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; font-size:11.0pt">Ulighed er et moderne begreb. Forskelle i rigdom, magt og status - mellem rig og fattig, m&aelig;nd og kvinder, unge og gamle - er selvf&oslash;lgelig historiske. De store frelserreligioner - buddhismen, kristendommen, islam - skitserede forestillinger om lige menneskesj&aelig;le, forestillinger som undertiden kunne udvikle sig til en egalitarisme rodf&aelig;stet i denne verden, snarere end i den n&aelig;ste.</span></p><br /> Artikler Artikler jan_m Mon, 17 Apr 17 12:10:17 +0200 http://localhost:8000/KD_18042017/articles.php?article_id=1808 <p>Vil man h&oslash;ste gavn af de historiske velf&aelig;rdserfaringer, skal man fort&aelig;lle om b&aring;de vindernes og tabernes velf&aelig;rdsstat. Alternativet er en ureflekteret legitimering af det best&aring;ende.</p><br /> <p>Vil man h&oslash;ste gavn af de historiske velf&aelig;rdserfaringer, skal man fort&aelig;lle om b&aring;de vindernes og tabernes velf&aelig;rdsstat. Alternativet er en ureflekteret legitimering af det best&aring;ende.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Mon, 17 Apr 17 11:08:29 +0200 http://localhost:8000/KD_18042017/articles.php?article_id=1807 <p><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; font-size:11.0pt">Demokratibegreberne sv&aelig;ver og overlader det meste til fantasien: Liberalt demokrati, illiberalt demokrati, suver&aelig;nt demokrati og m&aring;ske socialistisk demokrati, hvis man i dag kan forestille sig det. Viktor Orb&aacute;n definerer selv det ungarnske styre, der er parlamentarisk valgt, som illiberalt demokrati. </span></p><br /> <p><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; font-size:11.0pt">Demokratibegreberne sv&aelig;ver og overlader det meste til fantasien: Liberalt demokrati, illiberalt demokrati, suver&aelig;nt demokrati og m&aring;ske socialistisk demokrati, hvis man i dag kan forestille sig det. Viktor Orb&aacute;n definerer selv det ungarnske styre, der er parlamentarisk valgt, som illiberalt demokrati. </span></p><br /> Artikler Artikler jan_m Mon, 17 Apr 17 10:53:37 +0200 http://localhost:8000/KD_18042017/articles.php?article_id=1805 <p><img alt="" src="http://kritiskdebat.dk/images/april_2017/hoejre_pop.gif" style="height:248px; width:371px" /></p><br /> <br /> <p>H&oslash;jrepopulismens sp&oslash;gelse g&aring;r gennem Europa. Alle de socialdemokratiske partier er udfordret af dette sp&oslash;gelse. Hvordan stopper de h&oslash;jrepopulismens fremmarch, f&oslash;r det er for sent.</p><br /> <br /> <p>De f&oslash;rste linjer i Det kommunistiske manifest fra 1848 lyder: &quot;Et sp&oslash;gelse g&aring;r gennem Europa &ndash; kommunismens sp&oslash;gelse. Alle magter i det gamle Europa har sluttet sig sammen til en hellig klapjagt p&aring; dette sp&oslash;gelse.&quot; De f&oslash;rste linjer i et nutidigt manifest for de europ&aelig;iske socialdemokratier kunne tilsvarende lyde: &quot;Et sp&oslash;gelse g&aring;r gennem Europa &ndash; h&oslash;jrepopulismens sp&oslash;gelse. Alle gamle socialdemokratier har indledt en hellig klapjagt p&aring; dette sp&oslash;gelse.&quot;</p><br /> <br /> <p>De seneste eksempler p&aring; det populistiske sp&oslash;gelse er Danmark, Holland og Frankrig. I Danmark fik Dansk Folkeparti (DF) sit helt store v&aelig;lgergennembrud med valget i 2015. DF gik frem fra 12,3 pct. i 2011 til 21,1 pct., og DF blev dermed som Folketingets n&aelig;stst&oslash;rste parti det parti, der forhindrede Helle Thorning Schmidt i at forts&aelig;tte som statsminister.</p><br /> <p><img alt="" src="http://kritiskdebat.dk/images/april_2017/hoejre_pop.gif" style="height:248px; width:371px" /></p><br /> <br /> <p>H&oslash;jrepopulismens sp&oslash;gelse g&aring;r gennem Europa. Alle de socialdemokratiske partier er udfordret af dette sp&oslash;gelse. Hvordan stopper de h&oslash;jrepopulismens fremmarch, f&oslash;r det er for sent.</p><br /> <br /> <p>De f&oslash;rste linjer i Det kommunistiske manifest fra 1848 lyder: &quot;Et sp&oslash;gelse g&aring;r gennem Europa &ndash; kommunismens sp&oslash;gelse. Alle magter i det gamle Europa har sluttet sig sammen til en hellig klapjagt p&aring; dette sp&oslash;gelse.&quot; De f&oslash;rste linjer i et nutidigt manifest for de europ&aelig;iske socialdemokratier kunne tilsvarende lyde: &quot;Et sp&oslash;gelse g&aring;r gennem Europa &ndash; h&oslash;jrepopulismens sp&oslash;gelse. Alle gamle socialdemokratier har indledt en hellig klapjagt p&aring; dette sp&oslash;gelse.&quot;</p><br /> <br /> <p>De seneste eksempler p&aring; det populistiske sp&oslash;gelse er Danmark, Holland og Frankrig. I Danmark fik Dansk Folkeparti (DF) sit helt store v&aelig;lgergennembrud med valget i 2015. DF gik frem fra 12,3 pct. i 2011 til 21,1 pct., og DF blev dermed som Folketingets n&aelig;stst&oslash;rste parti det parti, der forhindrede Helle Thorning Schmidt i at forts&aelig;tte som statsminister.</p><br /> Artikler Artikler jan_m Mon, 17 Apr 17 10:06:19 +0200 Reform af det liberale papirmonster? http://localhost:8000/KD_18042017/articles.php?article_id=1804 <p><img alt="" src="http://kritiskdebat.dk/images/april_2017/sam_reform.gif" style="height:248px; width:371px" /></p><br /> <br /> <p>S&aring; skal vi igen i gang med den obligatoriske afbureaukratiserings&oslash;velse. Den offentlige sektor skal fornys, og der skal sk&aelig;res ned p&aring; alt un&oslash;dvendigt bureaukrati, der skal effektiveres p&aring; sags- og dokumentationsgange og s&aring; videre. Ja, listen er n&aelig;sten uendelig. S&aring;dan har det lydt siden Schl&uuml;ters Moderniseringsudvalg, men m&aring;ske er situationen trods alt anderledes denne gang?</p><br /> <br /> <p>Det m&aring;ske nye i forhold til 1983, 2002, 2009, 2011 og 2013 er, at V-LAK regeringen meget bastant har lagt sig fast p&aring; et v&aelig;kstm&aring;l for de offentlige driftsudgifter p&aring; 0,3%. Men med et demografisk betinget v&aelig;kstpres p&aring; minimum 0,6% har regeringen kun f&aring; handlemuligheder.</p><br /> <br /> <p>Til forskel fra de foreg&aring;ende regeringer kan den nuv&aelig;rende regering ikke l&aelig;ngere n&oslash;jes med at luge lidt ud i velf&aelig;rdsydelserne eller sk&aelig;re p&aring; kontanthj&aelig;lpsydelser og lignende, som kun f&oslash;les af et lille mindretal af befolkningen. Produktivitetskravene er ogs&aring; ved at n&aring; deres ultimative gr&aelig;nse</p><br /> <p><img alt="" src="http://kritiskdebat.dk/images/april_2017/sam_reform.gif" style="height:248px; width:371px" /></p><br /> <br /> <p>S&aring; skal vi igen i gang med den obligatoriske afbureaukratiserings&oslash;velse. Den offentlige sektor skal fornys, og der skal sk&aelig;res ned p&aring; alt un&oslash;dvendigt bureaukrati, der skal effektiveres p&aring; sags- og dokumentationsgange og s&aring; videre. Ja, listen er n&aelig;sten uendelig. S&aring;dan har det lydt siden Schl&uuml;ters Moderniseringsudvalg, men m&aring;ske er situationen trods alt anderledes denne gang?</p><br /> <br /> <p>Det m&aring;ske nye i forhold til 1983, 2002, 2009, 2011 og 2013 er, at V-LAK regeringen meget bastant har lagt sig fast p&aring; et v&aelig;kstm&aring;l for de offentlige driftsudgifter p&aring; 0,3%. Men med et demografisk betinget v&aelig;kstpres p&aring; minimum 0,6% har regeringen kun f&aring; handlemuligheder.</p><br /> <br /> <p>Til forskel fra de foreg&aring;ende regeringer kan den nuv&aelig;rende regering ikke l&aelig;ngere n&oslash;jes med at luge lidt ud i velf&aelig;rdsydelserne eller sk&aelig;re p&aring; kontanthj&aelig;lpsydelser og lignende, som kun f&oslash;les af et lille mindretal af befolkningen. Produktivitetskravene er ogs&aring; ved at n&aring; deres ultimative gr&aelig;nse</p><br /> Artikler Ledere jan_m Mon, 17 Apr 17 09:59:03 +0200