En mindre ændring af Kritisk Debats koncept

Af Jan Helbak medl. af Kritisk Debats redaktion

For et år siden traf vi i redaktionen den beslutning, at Kritisk Debat fremover skulle bygges op som temanumre og kun udkomme med fire numre om året. Det kom ikke til at gå sådan.

Det har i løbet af året vist sig vanskeligere for os at fylde de valgte temaer ud med tilstrækkeligt kvalificerede artikler. Ikke noget ukendt fænomen, når man vælger at operere med tematiserede numre. Vi må i hvert fald erkende, at det ikke er lykkedes for os til vores egen tilfredshed.

Derfor går vi et skridt tilbage til det gamle koncept, hvor vi igen bringer indkomne artikler uden tematiske krav men med de sædvanlige krav om læsbarhed og relevans for den bredere centrum-venstre diskussion. Det betyder også, at Kritisk Debat nu igen udkommer hver anden måned. Men nu den første i måneden. Altså februar, april, juni, august, oktober og december.

Der vil som tidligere helle ikke være et fast antal artikler, hvilket angiveligt vil indebære en noget svingende tyngde i numrene. Men det kan ikke være anderledes.

Her i december nummeret bringer vi den sidste og afsluttende artikel om dansk kapitalisme. Omvendt introducerer vi Ventotene manifestet, som i 1941 lagde grunden til dannelsen af en socialistisk føderalistisk bevægelse for en forenet Europa. Manifestet havde hovedsageligt Altiero Spinelli og Ernesto Rossi som pennefører men blev udviklet gennem mange diskussioner på øen Ventotene, som var en af flere fangeøer under Mussolinidiktaturet. Vi har valgt at oversætte og bringe manifestet i håb om at bryde ind i den meget snævre EU diskussion på hele den brede venstrefløj socialdemokratiet inklusive. Da manifestet er langt, har vi valgt at dele det i to. Anden del bringer vi i februar nummeret.

Vi bringer også en artikel om Tyskland. Der er en kommenterende bogomtale af Johanne Andersens bog om ”68’erne” samt en artikel om det yderste højres bevægelse fra klimabenægtelse til ren obstruktion.

Begrebet bliver fremover ændret en kende, idet det bliver mere diskuterende af et begrebstema. I dette nummer behandles socialdemokratisk republikanisme med inspiration fra Hannah Arendts drøftelse af republikanisme og liberalisme.