OK-18 – en generel styrkeprøve
Af: Jan Helbak

Når Dansk Arbejdsgiverforening mod sædvane blander sig i overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, beror det selvfølgelig på deres ønske om at støtte de offentlige arbejdsgivere og signalere til alle lønmodtagerne i Danmark, hvordan de mener, at den beskedne højkonjunktur skal forvaltes. Lønpres og pres for forbedrede arbejdsforhold skal holdes i skak, og lønmodtagerne på det private arbejdsmarked skal ikke forkøle sig frem til 2019. Loven om udbud og efterspørgsel skal kun gælde i krisetider med høj arbejdsløshed.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 22. januar 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


En sejr for hele blå blok
Af: Bent Gravesen

Lars Løkke Rasmussen var tvunget til at skifte politisk gear. Enten måtte han op i gear i form af reelle indrømmelser til DF’s paradigmeskifte, eller også måtte han ned i slæbegear i form af små skattelettelser og en mere almindelig blå, hård udlændingepolitik. Statsministeren valgte som bekendt det sidste. Det vil desværre vise sig at være en sejr for blå blok.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 15. januar 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Når man trækker noget frem, lader man noget tilbage
Af: Jan Helbak

Fordelen ved at skulle kommentere en uge gammel tale er, at man har fået mulighed for at se alle reaktionerne. Talen er selvfølgelig statsministerens og reaktionerne er selvfølgelig kommet fra det sædvanlige medieparnas, der altid sidder parat til at tolke fuglenes sprog.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 08. januar 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Når flagsvingeri skygger for klassekampen.
Af: Niels Frølich

Der var valg i Catalonien d. 21.december, et valg, der ganske vist i utide og som i sin form var et valg til det catalanske lokalparlament, men som i realiteten var (endnu) en folkeafstemning for eller imod uafhængighed af Spanien. Den spanske centralregering under Partido Popular-ministerpræsidenten Mariano Rajoys ledelse havde med forfatningens paragraf 155 i hånden og med støtte fra det socialdemokratiske PSOE og det socialliberale Ciudadanos suspenderet selvstyret efter selvstyreregeringens ensidige uafhængighedserklæring d. 27. oktober.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 26. december 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


En for alle og alle for en
Af: Jan Helbak

Overenskomstforhandlingerne i 2018 kommer ikke til at ligne de foregående fire overenskomstforhandlinger. Det er der mange grunde til. Men de vigtigste er forskydninger i styrkeforholdene:

• Arbejdsløsheden tynger ikke på samme måde.
• Det bliver mere og mere åbenlyst, at de offentlige arbejdsgivere ikke kan få sektoren til at leve op til det politiske systems løfter til borgerne.
• Sidst, men ikke mindst har de forringede arbejdsforhold i det offentlige på grund af ”effektiviseringsregimet” bevirket en sivning af arbejdskraft væk fra området.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 18. december 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


Kaospilot Løkke Rasmussen
Af: Bent Gravesen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har den seneste uge fremstået som en kaospilot, der med besvær er ved at få julefreden til at sænke sig i en ualmindeligt dysfunktionel blå familie. Men han har samtidig optrådt som bonden i Æsops fabel, der nærede en slange ved sit bryst.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 11. december 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


Flere ledere?
Af: Jan Mølgaard

Dagens store nyhed … eller i det mindste en af dem. Regeringens ledelseskommission udtaler - ifølge medierne - følgende (her i Politiken): ”Der er for langt til nærmeste chef for mange social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og andre medarbejdere på gulvet i det offentlige. Sådan lyder budskabet fra formanden for regeringens ledelseskommission, Allan Søgaard, der opfordrer alle ledere med flere end 30 medarbejdere under sig til at overveje, hvorvidt det giver mening. En anbefaling fra kommissionen bliver, at der er behov for at se kritisk på det såkaldte ledelsesspænd. Der er ledere i det offentlige, der har alt for mange medarbejdere under sig, fordi man er gået for langt i en retning, der handler om bare at bare at fjerne ledere, siger han.”

Læs mere...

Offentliggjort: d. 04. december 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


Kommunalvalg i en opbrudstid
Af: Jan Helbak

"En politisk begivenhed skal vurderes ud fra den konkrete helhed, den indgår i og ikke ud fra sig selv. Således også med kommunalvalget i 2017 (KV17)." I KL’s blad ”Kommunen” skriver man i en kommentar til KV17, at ”kommunevalg er blevet landspolitiske”. Der henvises aktuelt til de mange landspolitikere, der har været på gader og stræder i valgkampen og mediernes vinkling af KV17 som et ”midtvejsvalg”.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 27. november 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


Stop udhulingen af dagpengene
Af: Bent Gravesen

De to store LO-forbund, 3F og FOA har for nylig besluttet at indlede en kampagne for i det mindste at få sat en stopper for den tiltagende udhuling af dagpengenes dækningsgrad. Umiddelbart skulle man tro, at det var et beskedent krav, der hurtigt ville få opbakning på Christiansborg. Men så simpelt er det ikke. Langtfra.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 20. november 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


Forblændelse i Spanien
Af: Jan Helbak

”Hvad der undrer mig er, at Europa er indifferent”, siger Marta Madrenas, Gironas borgmester og medlem af proløsrivelsespartiet PDeCAT (Partido Demócrata Europeo Catalán). ”Den spanske stat forbryder sig mod fundamentale rettigheder og kollektive friheder. Er disse ikke de grundlæggende principper i EU”? Og sådan kører argumentationen dag efter i dag i medierne og desværre også på dele af europæiske venstrefløj.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 13. november 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


I frihedens navn
Af: Jan Mølgaard

Det kan være svært - meget svært - at fastholde et overblik over alt det, der foregår både i den politiske verden og andre steder. Det kan være svært at se de store linjer, fordi støjen fra medierne overdøver alt i jagten på de hurtige pointer og de hurtige gevinster. Ser man nyheder i tv - lytter til radio engang imellem - læser måske en avis i ny og næ - besøger hjemmesider - eller følger med i vennernes aktivitet på Facebook og fjendernes på Twitter, så bliver man hvirvlet ind i et kalejdoskopisk billede, der ikke fokuseres yderligere, når en valgkamp er i gang. Som den er nu.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 06. november 2017 | Udskriv tekst: Udskriv