To kommentarer ... det er da mere end en, ikke?
Af: Redaktionen

 

Nogle gange udvikler virkeligheden sig så hurtigt, at man er nødt til at fravige sine regler. Vi havde lovet, at vi kom med en kommentar hver fjortende dag. Men denne gang er vi nødt til at komme med to kommentarer.

Eurokrisen kræver nogle bemærkninger. Den græske tragedie kunne man kalde det. For det, der er sket på de europæiske finansmarkeder, i de europæiske regeringskontorer og verdenspressens udhaling af grækerne som gennemført økonomisk uansvarlige bringer mindelser frem om Aristoteles' beskrivelse af tragediens grundform. Men hvem er heltene? Og hvem er de sagesløse ofre? Og vil også denne tragedie ende, som alle tragedier bør?

Faktisk virker det, som om de egentlige ofre allerede er ved at blive glemt, og som om alle nu har meget travlt med at snakke krisen væk. Selvom den kun lige er begyndt.

Det er emnet for vores første kommentar skrevet af Jan Helbak.

I den lokale andedam er der også sket noget, som kræver kommentarer. S og SF har langt om længe offentliggjort deres plan for økonomisk genopretning - "En fair løsning". Og selvom emnet og formen her ligger temmelig langt fra den store, tragiske scene ude i verden, så hænger de to ting jo sammen.

Ude i Europa har man forsøgt at ride stormen af uden at ændre ret meget på andet end præmisserne. Har S og SF et bedre bud på, hvordan man nationalt skal være i stand til at takle tidens store udfordringer? Spørger man alle de sædvanlige (og det er jo det, man altid gør), så er svaret et rungende NEJ. Vi vil hellere sige et forsigtigt ... måske.

Det er emnet for vores anden kommentar skrevet af Jan Mølgaard.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 15. maj 2010 | Udskriv tekst: Udskriv


Der er ingen fairness i finanskrisen
Af: Jan Mølgaard

"Fair forandring" og "En fair løsning". To bud fra S og SF på løsningen af Danmarks økonomiske, beskæftigelsesmæssige og skattemæssige udfordringer.

At Lars Løkke Rasmussen ikke bryder som om S-SF-forslaget "En Fair Løsning" kan umuligt komme som en overraskelse. At Venstres ideologer omgående bider sig fast i invitationen til at diskutere ansvarlighed er heller ikke sært. Og at alle de sædvanlige sludrehoveder omgående kaster sig ud at diskutere, om et bestemt forslag nu giver 0,25 mia. eller 0,35 mia. i plus eller minus er som forventeligt.

Der er heller intet mærkværdigt i, at dagblade og professionelle meningsmagere kun forholder sig til nogle få overskrifter og konsekvent ignorerer, at forslaget faktisk rummer mere end 70 forslag til indsatser.

Men det er ikke vores vinkel på sagen. Hvad der interesserer os i denne sammenhæng er nemlig primært, om der nu begynder at tegne sig et billede af det anderledes, mere retfærdige, mere menneskevenlige samfund, som centrum-venstre både skal vinde valget på og realisere efter det.

Vi er ikke overbevist.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 15. maj 2010 | Udskriv tekst: Udskriv


Græsk tragedie og Europæisk drama
Af: Jan Helbak

Grækenland i krise. Euroen i krise. Hele EU's grundlag er anfægtet. De europæiske regeringer holder krisemøder, den Europæiske Centralbank ligeså. Og langt om længe får Euro-zonens regeringsledere sig taget sammen til at strikke historiens største låne- og hjælpepakke sammen.

Men er problemerne nu også løst med det. I hvert fald kan man konstatere, at grækerne er blevet overladt til sig selv. Faktisk virker det, som om alle har glemt Grækenland og den græske tragedie. Det befolkningen der nu kan se frem til er massive nedskæringer af den almindelige velfærdsservice, forringede pensioner og øget beskatning af de almindelige lønmodtagere. Der er ikke foretaget et eneste betydende indgreb over for overklassens, erhvervslivets og de græske bankers uhæmmede skatteunddragelse, kapitaleksport og kortsigtede luksusinvesteringer. Der er heller ikke tegnet blot et omrids af en økonomisk strategi til at bringe Grækenland ud af den håbløse gæld på 300 mia. Euro endsige skitseret en plan for reel økonomisk vækst og reduktion af arbejdsløsheden. Tværtimod er det sandsynligt, at Grækenland vil øge sit underskud på statsfinanserne yderligere og øge gælden på grund af udsigterne til fortsat recession i hvert fald frem til 2015. Og står det ret meget bedre til for resten af Europa?

Læs mere...

Offentliggjort: d. 15. maj 2010 | Udskriv tekst: Udskriv


Det nye samfund - tanker i anledning af 1. maj
Af: Jan Mølgaard

Aldrig i de seneste 10 år har Danmark været så tæt på et kursskifte - et skift i princippet fra en borgerlig, mere eller mindre utilsløret neoliberalistisk politik til en anden form for politik - aldrig har mulighederne været større for at realisere en anden slags samfund. Og aldrig har vi tilsyneladende været længere væk fra at kunne beskrive denne alternative samfundsmodel.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 30. april 2010 | Udskriv tekst: Udskriv


Kampen om den kommunale velfærd - har vi fået et kommunalt centrum-venstre?
Af: Bent Gravesen

 

Hvordan er holdopstillingen til de kommende to måneders forhandlinger mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi i 2011? Er det en VK-regering, der vil gennemtrumfe minusvækst i kommunerne, der forhandler med et centrum-venstre flertal i KL's bestyrelse, som vil satse massivt på nye kommunale investeringer og velfærdsforbedringer i milliardklassen?

Er vi med andre ord på vej til at få en rigtig forsmag på forskellen mellem VKO og centrum-venstre i den valgkamp, der så småt er ved at gå i gang?

Formelt set er det sådan. Men reelt er det måske alligevel ikke sådan. Forklaringen herpå kan findes på begge sider af bordet, men måske overraskende nok mest hos centrum-venstre-flertallet i KL's bestyrelse. Mere om det senere.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 14. april 2010 | Udskriv tekst: Udskriv


Spillet om statsfinanserne
Af: Jan Helbak

Nulløsning - opgør med skattestoppet - nedskæringer. Hvad er fremtiden og hvad er løsningen på krisens udfordringer? Den økonomiske elite kræver "reformer" - regeringen putter med deres løsninger, mens oppositionen vil have mere af det samme og en tilbagerulning. Det er scenen for det næste halve år. Regeringen kan forsøge sig med en nul-løsning, og når den viser sig urealistisk henvise til de mange gode råd, der er kommet i en lind strøm fra den økonomiske elite i f.eks. både OECD og EU-kommissionen. Den har så et alibi for at gribe til de mere drastiske "reformer" og vil i mellemtiden have fået hjælp fra formændene fra KL og Danske regioner til at uddybe krisebevidstheden og vænne befolkningen til en ny fase i opgøret med velfærdsstaten. Men hvad er oppositionens opgave?

Læs mere...

Offentliggjort: d. 01. april 2010 | Udskriv tekst: Udskriv


Krisebevidsthed
Af: Jan Helbak

I første halvår af 2009 var en strammere global regulering af hele finanssektoren et manifest krav fra de toneangivende statsledere. Den grådighed og spekulation, der havde ædt sig ind i samfundsøkonomierne, skulle stoppes. Og skatteborgerne skulle ikke betale for den gigantiske redningsaktion overfor en kompromitteret og falleret finanssektor, som regeringerne var tvunget ud i.

Her et år efter er billedet vendt. De samme statsledere skændes nu om selv den mindste regulering. Og i EU er det indledende lovgivningsarbejde, som skal begrænse hedgefondes og andre finansielle operatørers muligheder for at spekulere, nærmest gået i stå.

Til gengæld bliver de økonomiske vismænds krav om at nedbringe de store statslige budgetunderskud og bremse den voksende offentlige gæld stadigt mere højlydte - de budgetunderskud der alene accelererede til gigantiske proportioner, fordi regeringer og nationalbanker skulle redde finanssektoren fra kollaps. Og stik imod politikernes udsagn for et år siden så kommer budgetreduktionerne nu at ramme borgerne - eller skatteyderne, som de også kaldes. I hvert fald nogle af skatteyderne.

Hvad er svaret fra oppositionen? Hvor er alternativerne? Og hvad er egentlig på dagsordenen?

Læs mere...

Offentliggjort: d. 14. marts 2010 | Udskriv tekst: Udskriv


Halvfærdigt arbejde
Af: Bent Gravesen

Det tjener til Lars Løkke Rasmussens ros, at han ikke har kaldt regeringens nye arbejdsprogram for halvfærdigt arbejde. Det ville være pral. Regeringens nye arbejdsprogram er langtfra halvfærdigt. Regeringen tør knap nok beskrive de vigtigste politiske udfordringer: Hvad vil den stille op med den økonomiske krise, økonomien og sikring af velfærden i de kommende år? Og Lars Løkke Rasmussen tør slet ikke svare på udfordringen. Han kan ganske enkelt ikke, hvis han skal holde sig i fodsporene på Anders Fogh Rasmussens stille og gradvise liberalisme. Skattestoppet udelukker nye indtægter, og. Claus Hjort Frederiksen og Lars Løkke Rasmussens 'reformistiske liberalisme' udelukker Lene Espersens efterlønsindgreb. Tilbage er kun nedskæringerne i den offentlige sektor, og de skal have et omfang, der mere minder om Richard Nixons kampparole mod den offentlige sektor "Starve the beast" end Anders Fogh Rasmussens forsøg på at være 'bedst og billigst til bedre velfærd".

Læs mere...

Offentliggjort: d. 28. februar 2010 | Udskriv tekst: Udskriv


De tre alternativer
Af: Jan Helbak

Overalt i den vestlige verden er det nu borgerne, der skal betale kapitalismens hidtil værste krise siden 30'erne. Så enkelt kan det siges. Og det kan der ikke tales om - alligevel er det akkurat det, vi taler om her.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 15. februar 2010 | Udskriv tekst: Udskriv