Krisebevidsthed
Af: Jan Helbak

I første halvår af 2009 var en strammere global regulering af hele finanssektoren et manifest krav fra de toneangivende statsledere. Den grådighed og spekulation, der havde ædt sig ind i samfundsøkonomierne, skulle stoppes. Og skatteborgerne skulle ikke betale for den gigantiske redningsaktion overfor en kompromitteret og falleret finanssektor, som regeringerne var tvunget ud i.

Her et år efter er billedet vendt. De samme statsledere skændes nu om selv den mindste regulering. Og i EU er det indledende lovgivningsarbejde, som skal begrænse hedgefondes og andre finansielle operatørers muligheder for at spekulere, nærmest gået i stå.

Til gengæld bliver de økonomiske vismænds krav om at nedbringe de store statslige budgetunderskud og bremse den voksende offentlige gæld stadigt mere højlydte - de budgetunderskud der alene accelererede til gigantiske proportioner, fordi regeringer og nationalbanker skulle redde finanssektoren fra kollaps. Og stik imod politikernes udsagn for et år siden så kommer budgetreduktionerne nu at ramme borgerne - eller skatteyderne, som de også kaldes. I hvert fald nogle af skatteyderne.

Hvad er svaret fra oppositionen? Hvor er alternativerne? Og hvad er egentlig på dagsordenen?

Læs mere...

Offentliggjort: d. 14. marts 2010 | Udskriv tekst: Udskriv


Halvfærdigt arbejde
Af: Bent Gravesen

Det tjener til Lars Løkke Rasmussens ros, at han ikke har kaldt regeringens nye arbejdsprogram for halvfærdigt arbejde. Det ville være pral. Regeringens nye arbejdsprogram er langtfra halvfærdigt. Regeringen tør knap nok beskrive de vigtigste politiske udfordringer: Hvad vil den stille op med den økonomiske krise, økonomien og sikring af velfærden i de kommende år? Og Lars Løkke Rasmussen tør slet ikke svare på udfordringen. Han kan ganske enkelt ikke, hvis han skal holde sig i fodsporene på Anders Fogh Rasmussens stille og gradvise liberalisme. Skattestoppet udelukker nye indtægter, og. Claus Hjort Frederiksen og Lars Løkke Rasmussens 'reformistiske liberalisme' udelukker Lene Espersens efterlønsindgreb. Tilbage er kun nedskæringerne i den offentlige sektor, og de skal have et omfang, der mere minder om Richard Nixons kampparole mod den offentlige sektor "Starve the beast" end Anders Fogh Rasmussens forsøg på at være 'bedst og billigst til bedre velfærd".

Læs mere...

Offentliggjort: d. 28. februar 2010 | Udskriv tekst: Udskriv


De tre alternativer
Af: Jan Helbak

Overalt i den vestlige verden er det nu borgerne, der skal betale kapitalismens hidtil værste krise siden 30'erne. Så enkelt kan det siges. Og det kan der ikke tales om - alligevel er det akkurat det, vi taler om her.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 15. februar 2010 | Udskriv tekst: Udskriv