Sæt borgerne først
Af: Jan Helbak

Ledelseskommissionens rapport hedder

Sæt borgerne  først.

Det rejser følgende spørgsmål.

Hvor har borgerne  stået indtil nu?

Hvis andre har stået før borgerne, hvem er

så det, og hvor skal de flyttes hen?

Og når man skriver Sæt borgerne først,

hvem er det så, der skal sætte?

Disse spørgsmål forsøger

mandagskommentaren at finde svar på.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 10. september 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Mandaternes logik og paradigmeskiftet
Af: Bent Gravesen

Midt i mange danskeres klagesang over Socialdemokratiets seneste følgagtighed
over for Dansk Folkepartis krav om et paradigmeskift i udlændingepolitikken, er
der god grund til  at se nærmere på Mette Frederiksens følgagtighed. Hvor langt
rækker den? Kan den stoppes? 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 03. september 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Defensivens politiske psykologi
Af: Jan Helbak

Få udenfor Christiansborgs mure og 
verdenspressens redaktioner tager vel
positioneringsdansen i Folketinget helt
alvorligt. Alle ved jo godt, at når 
valgkampen er overstået, og det bliver
alvor, lægges karnevallets kongekroner 
på hylden. Så er det den rigtige krone,
 der skal findes frem. Men de bagved-
liggende årsager til positioneringsspillet
 er såmænd alvorlige nok. Næsten fyrre 
års defensiv har mærket socialdemokra-
tiet og venstrefløjen i en grad, hvor
ingen af parterne hverken kan eller tør
tænke ud af boksen.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 26. august 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Varm luft og punkterede balloner
Af: Jan Mølgaard

Sammenhængsreformen - et temmelig tåbeligt – og indholdsløst – begreb. Men ikke desto mindre tilsyneladende et omdrejningspunkt for det, der skal ske i efteråret 2018 ifølge regeringen. På websiden regeringen.dk kan man læse følgende: Hvordan skaber man en mere sammenhængende offentlig sektor med bedre resultater og mere kvalitet for den enkelte borger? Det svære spørgsmål stillede innovationsminister Sophie Løhde til 13 topledere med stor erfaring fra den private og offentlige sektor, som i april sidste år blev samlet i regeringens såkaldte ’Udfordringspaneler’. Efter et års arbejde, hvor panelmedlemmerne har tænkt og debatteret på livet løs med hinanden, har de i dag afleveret en stribe anbefalinger til innovationsminister Sophie Løhde.

 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 11. juni 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Hvad så, Sánchez?
Af: Niels Frølich

I hæsblæsende tempo har Spanien skiftet regering, efter at det spanske socialdemokrati under ledelse af Pedro Sánchez greb chancen og fik støtte til sit mistillidsvotum til den siddende Partido Popular-regering under Mariano Rajoy.

Efter dommene i sidste uge i den såkaldte Gürtel-sag, der omhandlede omfattende korruption i regeringspartiet Partido Popular, greb PSOE og dets leder Pedro Sánchez chancen og fik lynhurtigt arrangeret et mistillidsvotum mod den siddende Rajoy-regering.

 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 04. juni 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Ghettopolitik og valgkamp
Af: Bent Gravesen

Da jeg så statsministeren bruge en stor del af sin nytårstale til at tale om kamp mod ’ghettoer’, ’parallelsamfund’ og ’huller i Danmarkskortet’, fik jeg en lumsk mistanke. Dengang var mistanken endnu ubegrundet. Siden er mistanken vokset. Dengang mistænkte jeg statsministeren for at bruge en politisk mærkesag som indflyvning til en kommende valgkamp. I dag mistænker jeg ham for mere at indrette sin politik efter kampen om vælgerne end efter, hvad der egner sig til at løse problemer i en række indvandrertætte og socialt belastede boligområder.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 28. maj 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


De afmægtige
Af: Jan Mølgaard

Kaster man et hurtigt blik på den danske politiske scene, som den tager sig ud lige for tiden, så skal der ikke meget til, før man får en fornemmelse af, at regeringen og Dansk Folkeparti – i det store og hele bakket op af Socialdemokraterne – har meget travlt med et socialt afviklingsprojekt i mange retninger. Ting man end ikke vovede at diskutere for få år siden, går nu glat igennem. Forringelser der ville have været utænkelige for ti år siden, bliver nu vedtaget uden reel modstand. Og det samlede billede er ét, hvor demokratiske rettigheder udhules – hvor man aktivt arbejder frem imod at etablere et A-hold og et B-hold – hvor man skærer og skærer på velfærden samtidig med at man verbalt insisterer på at ville forsvare eller måske endda forbedre den.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 14. maj 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Mette Frederiksens kritik af Moderniseringsstyrelsen
Af: Jan Helbak

Blækket på forligsaftalerne var knapt tørt, før Mette Frederiksen på et pressemøde den 30. april løftede sig fra sit flyverskjul som en anden fugl Føniks og redegjorde for Socialdemokratiets ønsker om at reformere den Danske Model og gennemføre et serviceeftersyn af Moderniseringsstyrelsen.

Og hun var tydeligt lettet over forliget, hvorved Socialdemokratiet var blevet frigjort fra sit dilemma som både regeringsudfordrer og ansvarligt parti, der kunne blive forpligtet på et politisk indgreb, hvis udgangen på det tre måneders opslidende forhandlingsforløb var endt i storkonflikt.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 07. maj 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Betalt frokost og offentlig fedtsugning
Af: Bent Gravesen

Det blev fagbevægelsens solidaritet, musketered og medlemmernes kampvilje, der sammen med en bred folkelig opbakning sejrede over Sofie Løhdes såkaldte ’udgiftspolitik’. Fagbevægelsen, medlemmerne og deres ledere, har sejret. Sofie Løhdes forsøg på at begrænse de offentlige udgifter ved at gå til angreb på medarbejdernes overenskomster og arbejdsvilkår har lidt nederlag. Betalt frokost har sejret over offentlig fedtsugning. Det er det politiske hovedresultat af de sidste 5 måneders overenskomstkamp.

 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 30. april 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Ghettoer
Af: Jan Mølgaard

I øjeblikket drukner de fleste politiske diskussioner i Overenskomstkampen.

Man får faktisk engang imellem den (kætterske?) tanke, at alle Danmarks udfordringer kan koges ned til et spørgsmål om lærernes (og andre offentligt ansattes) arbejdstid, årsnormer eller kvartalsnormer, lønniveau eller spisepause. MEN … der er også andet i det offentlige rum, som man burde interessere sig for. Og de offentligt ansattes overenskomster – og et rimeligt resultat på det område – er bestemt ikke
det eneste, som den offentlige debat burde beskæftige sig med.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 23. april 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Hvad der også er på spil i OK18 forhandlingerne
Af: Jan Helbak

Mens de flestes øjne naturligt nok har været rettet mod de offentligt ansattes tre hovedkrav: (1) Højere løn og en lønudvikling svarende til den på det private arbejdsmarked - (2) Sikring af den betalte spisepause i staten som en overenskomstaftale - (3) Ophævelse af lov 409, der regulerer lærernes arbejdstid og indgåelse af en overenskomstaftale om arbejdstiden i stedet,har der lige nedenunder hovedforhandlingerne, der er omfattet af den berømte musketered udspillet sig en ikke mindre interessant forhandling om arbejdstiden på Danske Regioners område.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 09. april 2018 | Udskriv tekst: Udskriv