Absurd verdensteater
Af: Jan Helbak

G20 topmødet nåede ikke andet end statschefernes enighed om at være uenige i det meste. Der blev kun opnået begrænset enighed om multilateralisme med fri fortolkningsret til USA. Der var enighed om, at WTO skal moderniseres, men ikke hvordan. I det hele taget vokser uenighederne om fremtiden for efterkrigstidens internationale institutioner. USA er stadig ude af Parisaftalen, og alle de andre spørgsmål f.eks. om flygtninge og migration blev skudt til næste topmøde.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 03. december 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Provokation ?
Af: Jan Helbak

Formanden for Danmarks Lærerforenings

overenskomstudvalg, Gordon Ørskov Mad-

sen, kalder det seneste udspil fra Moderni-

seringsstyrelsen for en ”svinestreg”. Man

forsøger at snige ”endnu et angreb mod

de kollektive overenskomster ind ad bag-

døren”.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 26. november 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Tak for talen, Løkke
Af: Bent Gravesen

Selv om Lars Løkke Rasmussens tale til

Venstres landsmøde er blevet kritiseret fra

alle sider, bør Mette Frederiksen og ven-

strefløjen sige tak for en righoldig beretning

om  både Venstres og hele blå bloks dilem-

maer og besværligheder frem mod valget.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 19. november 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Paradigmeskift ?
Af: Jan Helbak

Danske Banks hvidvask, Nordeas hvidvask

, udbytteskatskandalen, skatteunddragelse

og flere andre mindre spektakulære hæn-

delser inden for hele finanssektoren fortæl-

ler historierne om, hvordan profit går forud

for ethvert samfundshensyn.  I Jyllands-

posten skrev Mette Frederiksen en kronik,

hvor hun forbandt skandalesagerne med

en syg kapitalisme.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 12. november 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Opbrud i Tyskland og i EU?
Af: Jan Helbak

CSU og SPD tabte stort i Bayern. Begge

partier gik ca. 10% tilbage. CDU og SPD

tabte stort i Hessen. Begge partier gik ca.

11% tilbage. Koalitionsregeringen i Berlin

har tabt det hele. Autoritet,  tiltræknings-

og sammenhængskraft og styrken til at

komme videre.. Både i Bayern og i Hessen

handlede delstatsvalgene om et for eller

imod Angela Merkels koalitionsregering med

CSU og SPD.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 05. november 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Thulesen Dahls valgdrøm
Af:

Selv om det er lykkedes for Kristian

Thulesen Dahl at sætte sig godt og

grundigt på den politisk dagsorden frem

mod næste folketingsvalg, er det

trods alt endnu ikke kommet dertil,

at det er Kristian Thulesen Dahl,

der bestemmer valgdatoen. 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 29. oktober 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Skattelettelser
Af:

Skeletterne rasler ud af skabet for tiden.

Knap havde offentligheden i Danmark og

det meste af Europa fordøjet Danske

Bank-skandalen, hvor der over flere år

er foregået hvidvask for henved 1400 mia. kr.,

før endnu en skandale med involvering af

flere, store banker toner frem som breaking

news.

 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 22. oktober 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Trump og Globaliseringen
Af: Peer Møller Christensen

Den amerikanske præsident, Donald
Trump,er modstander af globaliseringen.
Han mener,at den har ført til, at USA
bliver snydt af alle de andre, og han fører
derfor en politik, der er direkte modsat 
den handels- og udenrigspolitik, som
USA’s skiftende regeringer har ført
siden Anden Verdenskrig, og som har
etableret og underbygget den såkaldte
liberale verdensorden.

 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 08. oktober 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Libyen år 7
Af: Niels Henrik Nielsen

 

Under de danske mediers radar har det

norske Storting udarbejdet en rapport

om landets deltagelse i krigen mod

Moammar Gadaffis Libyen tilbage i 2011.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 30. september 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Nekrolog
Af: Jan Helbak

Jan Mølgaard 1946 - 2018

 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 23. september 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Balladen om Grønlands nye lufthavne
Af: Niels Frølich

Kommentaren behandler det nylige drama

i Grønland omkring bygningen af et antal

lufthavne, der  i virkeligheden handler om

at holde kineserne ude og please

amerikanerne  uden at træde kineserne

over tæerne.


Klimaforandringerne og opbruddet i kam-

pen om verdensherredømmet giver også

dønninger i Grønland og dermed i hele

rigsfællesskabet.

 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 17. september 2018 | Udskriv tekst: Udskriv