En udvej for Venezuela
Af: Niels Frølich

Situationen i Venezuela bliver mere

og mere anspændt efter, at national-

forsamlingens formand Juan Guaidó,

udnævnte sig selv til præsident og

det er vanskeligt at se en udvej, der

ikke bliver blodig.

Berigtigelse:

Kommentaren er i høj grad inspi-
reret af  Gabriel Hetlands arti-
kel "Venezuela and the Left", 
Jacobin-mag, 5. ebruar 2019 og 
indeholder en  række citater fra 
denne. 
KritiskDebat beklager, at denne 
oplysning ved en fejl ikke blev 
bragt i kommentaren.
Læs mere...

Offentliggjort: d. 11. februar 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Nervøsiteten breder sig
Af: Jan Helbak

Nervøsiteten breder sig. Det er der god 

grund til. De højrenationalistiske partier

og bevægelser står til at besætte mel-

lem 20 og 30 procent af pladserne i 

det nye Europaparlament efter valget

i maj. Nok til at kunne få indflydelse på

den måde, parlamentet skal arbejde på

i fremtiden, og nok indflydelse til at kaste

grus i det hidtidige samarbejdsmaskineri

mellem fløjene i parlamentet.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 04. februar 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Enhedslisten og Skattely
Af: Peer Møller Christensen

Enhedslisten har fremsat tre beslutnings-

forslag i Folketinget, som alle har til

formål at give offentlige myndigheder

bedre muligheder for ved offentlige ud-

bud at fravælge firmaer,som opererer i

skattely .

To af beslutningsforslagene var til 1. be-

handling d. 17. januar.

 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 28. januar 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Sundhedsreformen - fortsat.
Af: Bent Gravesen

Lars Løkke Rasmussens sund-

hedsreform er et utroværdigt

valgoplæg.

På én gang for godt til at være

sandt og for kringlet og indviklet

til at være godt.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 21. januar 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Hvad der ikke er svært.
Af: Bent Gravesen

Lars Løkke Rasmussen vil gøre det,der ikke er

svært, nært. Det er der ikke noget forkert i.

Men der er noget forkert i at gøre det svært

for medarbejderne at gøre det nært. Derfor

er det ikke nok at forsvare regionerne og det

direkte valg af regionspolitikere.

Der er samtidig brug for en sundhedsreform,

der gør det lettere for medarbejderne at løse

opgaverne godt og effektivt tæt på borgerne.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 14. januar 2019 | Udskriv tekst: Udskriv


Fænomenet ”Gule Veste”.
Af: Jan Helbak

Det startede den 10. oktober, hvor to last-

bilchauffører på Facebook opfordrede til en

national blokade i protest mod de varsle-

de prisforhøjelser på benzin. Indenfor to

dage kom der opbakning fra 200.000 og en

uge senere var der fire mio. likes.

Den 17. november kom den første natio-

nale aktion, der satte det meste af Frankrig

på den anden ende...

 

Læs mere...

Offentliggjort: d. 30. december 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Paradigmeskifte i udlændingepolitikken: Mette Frederiksen må vælge
Af: Bent Gravesen

Kristian Thulesen Dahl (DF) er pavestolt, og Mette Frederiksen er utryg efter finanslovsaftalen om udlændingepolitik. Kristian Thulesen Dahl er begejstret og kalder det ”en ændring af udlændingepolitikken, som er på højde med den gennemgribende ændring, der skete efter folketingsvalget i 2001.” Mens Thulesen Dahl jubler, er Socialdemokratiet og Mette Frederiksen usikker. Hvordan skal Socialdemokratiet stille sig? Hvor langt skal de gå med? Hvor skal de eventuelt sige fra? ...

Læs mere...

Offentliggjort: d. 10. december 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Absurd verdensteater
Af: Jan Helbak

G20 topmødet nåede ikke andet end statschefernes enighed om at være uenige i det meste. Der blev kun opnået begrænset enighed om multilateralisme med fri fortolkningsret til USA. Der var enighed om, at WTO skal moderniseres, men ikke hvordan. I det hele taget vokser uenighederne om fremtiden for efterkrigstidens internationale institutioner. USA er stadig ude af Parisaftalen, og alle de andre spørgsmål f.eks. om flygtninge og migration blev skudt til næste topmøde.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 03. december 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Provokation ?
Af: Jan Helbak

Formanden for Danmarks Lærerforenings

overenskomstudvalg, Gordon Ørskov Mad-

sen, kalder det seneste udspil fra Moderni-

seringsstyrelsen for en ”svinestreg”. Man

forsøger at snige ”endnu et angreb mod

de kollektive overenskomster ind ad bag-

døren”.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 26. november 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Tak for talen, Løkke
Af: Bent Gravesen

Selv om Lars Løkke Rasmussens tale til

Venstres landsmøde er blevet kritiseret fra

alle sider, bør Mette Frederiksen og ven-

strefløjen sige tak for en righoldig beretning

om  både Venstres og hele blå bloks dilem-

maer og besværligheder frem mod valget.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 19. november 2018 | Udskriv tekst: Udskriv


Paradigmeskift ?
Af: Jan Helbak

Danske Banks hvidvask, Nordeas hvidvask

, udbytteskatskandalen, skatteunddragelse

og flere andre mindre spektakulære hæn-

delser inden for hele finanssektoren fortæl-

ler historierne om, hvordan profit går forud

for ethvert samfundshensyn.  I Jyllands-

posten skrev Mette Frederiksen en kronik,

hvor hun forbandt skandalesagerne med

en syg kapitalisme.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 12. november 2018 | Udskriv tekst: Udskriv