OK17: Hvordan kommer fagbevægelsen videre?
Af: Klaus Krogsbæk

Uddannelse, lønstigninger, forældreorlov og bedre forhold for tillidsrepræsentanter blev fremhævet forud for afstemningen om overenskomst 2017. Alligevel var det protokollatet om systematisk overarbejde, der løb med det meste af opmærksomheden. Uden grund eller med god grund? Meningerne er mildt sagt delte. Spørgsmålet er nu, hvordan fagbevægelsen kan komme videre i fællesskab?

Læs mere...

Offentliggjort: d. 24. april 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


Sammenhængsreform
Af: Jan Mølgaard

Hvad mener de egentlig? Og hvad skal man mene? Altså om det nyeste udspil i reformbølgen. Om den Sammenhængsreform, som den såkaldte innovationsminister Sophie Løhde kaldte den såkaldte reform, som hun har sat sig selv i spidsen for, da hun holdt pressemøde for et par dage siden. Forudsætningen for at mene noget er jo nok, at man ved hvad man skal mene noget om. Så derfor holder vi os i denne kommentar temmelig tæt på teksten.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 10. april 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


Rodskud – socialromantisk snæversyn
Af: Jan Helbak

”Rodskud kaldes de skud, som vokser frem fra højtliggende rødder. På den måde kan der dannes nye planter, når disse ungskud vokser til og danner deres eget bladsystem”. (Wikipedia)

Om bogen "Rodskud" skrevet af Jacob Bundsgaard, Johannes Lundsfryd og
Vibe Klarup.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 03. april 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


Troels Lund Poulsens tvangsliberalisme
Af: Bent Gravesen

Selv en inkarneret liberalist som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen kan komme i tvivl, om liberalistisk politik virker så effektivt som ønsket. Tvivlen nager for øjeblikket Troels Lund Poulsen så meget, at han føler sig nødsaget til at have ny politiske tvangsinitiativer over for kommunerne klar, hvis ikke kommunerne selv kan finde ud af at få ’skubbet’ langt flere ud af kontanthjælpssystemet.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 27. marts 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


Rethinking i Aarhus! Fagbevægelsen som innovator?
Af: Klaus Krogsbæk

Under overskriften ”Let’s Rethink” vil Europæisk Kulturhovedstad omdanne Aarhus til et ”kulturelt laboratorium, hvor alternative løsninger kan spire og gro”. Byen byder da også på mange spændende arrangementer, men måske kommer den virkelige nyskabelse fra en noget uventet kant …

Læs mere...

Offentliggjort: d. 20. marts 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


Uden retning – uden kraft
Af: Jan Helbak

Kommissionsformand Jean-Claude Junckers Hvidbog for EU år 2025 indeholder ingen reelle svar på de problemer, som hjemsøger den Europæiske Union. Værre er, at ministertopmødet torsdag-fredag, som skulle lægge sporene ud for den videre drøftelse af Hvidbogen, forløb som en farce.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 13. marts 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


Bolig ... skat
Af: Jan Mølgaard

Den 5. oktober sidste år fremlagde regeringen sine planer for den fremtidige boligbeskatning. Dengang håbede man - ifølge en nyhed på Danmarks Radio - på, at man havde fået boligbeskatningsområdet på plads inden nytår.

Sådan gik det ikke - som bekendt. Man fik en aftale på plads omkring det fremtidige vurderingssystem, men selve beskatningslogikken var der ikke enighed om. De partier der for alvor er med i forhandlingerne, har meget forskellige meninger om, hvordan beskatningen skal se ud fremover. Nogen vil have en flad skattesats - hvor alle skal betale den samme procent hele vejen igennem uanset hvor dyre, husene er. Andre vil have et såkaldt knæk på skalaen, hvor de dyreste huse betaler en højere procent. Nogle vil have sat stop for stigningen i boligskattens anden del - grundskylden - andre vil tillade, at grundskyldsprocenterne får lov til at vokse.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 06. marts 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


Om at regere uden ministerbiler
Af: Bent Gravesen

Hvis ikke det lykkes at ændre grundlæggende på Socialdemokratiets fornuftsægteskab med DF, er der ikke udsigt til nævneværdig politisk indflydelse for hverken SF eller Enhedslisten de kommende år.

Lige siden Valentinsdagens politiske stævnemøde mellem Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl med 3F-formanden Per Christensen som forlover, har alle andre end de to formænd selv haft travlt med at forklare hver sit partibagland, at der alene er tale om at bruge det andet parti til at få gennemført sin egen politik. Med andre ord en slags fornuftsægteskab.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 27. februar 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


Fremtidens alliance?
Af: Jan Helbak

Få politiske begivenheder i den forgangne uge har været kommenteret og analyseret så indgående som dobbeltinterviewet med Mette Frederiksen og Thulesen Dahl. Det underliggende tema har været: ”Ser vi nu en socialdemokratisk-populistisk akse i dansk politik”?

Det korte svar er nej! De mange overvejelser om fremtidigt regeringssamarbejde, en fast alliance i dansk politik, et DF som parlamentarisk grundlag for en kommende socialdemokratisk regering og så videre er kandestøberier gjort mulig af de to partilederes vage udsagn både under interviewet og bagefter.

Læs mere...

Offentliggjort: d. 20. februar 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


Ak ja ...
Af: Jan Mølgaard

Så lukkede Modkraft. Mange tidligere og nuværende bidragydere sukkede i kor og begræd lukningen. De - næsten - mindst rørstrømske er nok i virkeligheden Modkraft selv. Der var ikke længere økonomi til at fastholde websiden, der kom ingen nye frivillige - og alle forsøg på at lette designet og på at optage nye stofområder eller nye vinkler havde ikke virket. Og så gik det altså, som det gik.

Før alt andet: Det er imponerende og prisværdigt, at mediebureauet Monsun i så mange år brugte deres overskud på at holde Modkraft i luften - det er imponerende og prisværdigt at ansatte, frivillige og brugere investerede tid og energi på at levere indhold til Modkraft. I det hele taget er det imponerende og prisværdigt, at projektet fik lov til og mulighed for at overleve i 17 år. Hatten af for det.

Men ...

Læs mere...

Offentliggjort: d. 06. februar 2017 | Udskriv tekst: Udskriv


Fleksibel arbejdstid
Af: Jan Helbak

”Derfor ønsker vi i SF at give kommunens medarbejdere bedre muligheder for at forhandle deres arbejdstid, så den passer til deres ønsker og behov”. (beslutningsforslag fra SF til byrådsmøde i Århus den 1/2-17). Spørgsmålet er så, om det holder, eller om de ansatte er bedst tjent med, at det forbliver på skrivebordet?

Læs mere...

Offentliggjort: d. 30. januar 2017 | Udskriv tekst: Udskriv