Aktuelt nummer: Oktober 2016

       
Oraklerne i Washington
Af Jan Helbak - 10-10-2016

Den 4. oktober meddeltes det på finansministeriets hjemmeside, at ”finansministeren skal repræsentere de nordisk-baltiske lande i en række møder i IMF’s rådgivende ministerkomite, IMFC”. Det sker i forbindelse med Valutafondens og Verdensbankens årsmøder i Washington 7.-9. oktober. Møderne skal fastlægge de overordnede, strategiske retningslinjer for IMF’s arbejde og fokusere på landenes produktivitets- og vækstudfordringer og sikre bred opbakning til den globale- og frihandelsorienterede verdensøkonomi.

Andre kommentarer:
-> Den store flygtningekoalition (03-10-2016)
-> Sofavælgerne og klassekampen (26-09-2016)
Opbrud og regeringsalternativ
Af Jan Helbak

Der er opbrudsstemning i næsten alle de europæiske socialdemokratier. De interne kampe om forståelse af fortiden, placering i nutiden og forestillinger om fremtiden er samtidig præget af rådvildhed og mangel på en sammenhængende strategi. Det er der ikke noget mystisk i, da den generelle tidsånd er mærket af opbrud og demaskering af den neoliberale doktrin. Så selvfølgelig foregår der vigtige bevægelser og diskussioner om fremtidens socialdemokratiske politik – om end diskussionerne stritter i alle retninger og mangler faste former.

Et Gramsci-parti i en ikke-Gramsci verden?
Af Carsten Jensen

Siden finanskrisens gennemslag i 2008, er der sket meget nyt i europæisk politik. Der har blandt andet været debatter om, hvordan krisen og dens negative effekter skulle mødes i især Sydeuropa, og der er opstået nye partier i krisens kølvand. I dette bidrag til Kritisk Debats tema om Antonio Gramsci behandles spørgsmålet om, hvorvidt Gramscis ideer i dag har praktiske effekter med udgangspunkt i denne udvikling, nemlig partiet Podemos opståen og politisk-teoretiske baggrund i Spanien.

-> Fagbevægelsen
-> Kapitalismekritik
-> Tema om Antonio Gramsci (1891-1937)Lokalpolitikere klør på med udlicitering
Flere opgaver bliver flyttet væk fra ansatte i kommunerne og over på private hænder. Især fattige landkommuner vil udlicitere - ikke fordi de ønsker det, men fordi de er nødt til det.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...
Hjælpen til samfundets svageste skrumper
På fem år har kommunerne skåret over 800 millioner kroner væk af støtten til økonomisk trængte. Flere får nej, når de søger om støtte til blandt andet sygebehandling, flyttehjælp eller tilskud til begravelse.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...

-> Se alle her ...

Politik og økonomi
Oppositionen og 2025-planen
Af Bent Gravesen
Kampen om den offentlige sektor – eller hvad?
Af Jan Helbak
Venstreorienteret kommunalpolitik – hvad er det for en fisk?
Af Nina Thomsen
Regeringssvigtets anatomi: Økonomers anfægtelser af almenvellet
Af Jacob Jensen
Oppositionsbevægelser
Af Susan Watkins
TTIP’s lillebror kommer til hjælp
Af Kenneth Haar
De lange bølger
Af Curt Sørensen

Systemkritik
EU som Europæisk Fællesskab for Vedvarende Energi og Energieffektivitet
Af Niels Henrik Hooge

Fagbevægelse og arbejdsmarked
Mennesker med handicap er under stærkt politisk pres
Af Lisbeth Riisager Henriksen
Sammen er vi (lidt) stærke(re)
Af Kirsten Norman Andersen

Hverdagsliv og modstandsformer
Internettet bør være et offentligt gode
Af Ben Tarnoff

Internationalt
Kina og Stillehavsregionen
Af Peer Møller Christensen
Den franske syge og skærpet klassekamp
Af John Graversgaard
Corbyn vinder et pusterum
Af Murray Smith
Bernie Sanders ’OR’-revolution: Et standpunkt eller et spørgsmål?
Af Jack Rasmus
USA’s besværlige valg
Af Carl Pedersen
Colombia har netop stemt nej ved folkeafstemningen for fred. Hvorfor, og hvad betyder det?
Af Annette Idler

Sider vi kan lide