Aktuelt nummer: August 2016

       
Sofavælgerne og klassekampen
Af Klaus Krogsbæk - 26-09-2016

I Europa er valgdeltagelsen faldet støt og roligt igennem de seneste årtier. Derfor har det i år været opløftende at følge deltagelsen i de tyske delstatsvalg. Her er det nemlig er gået den anden vej. Ved alle fem valg stemte langt flere end i 2011. Det har i første omgang gavnet ’Alternative für Deutschland’ men kan blive den brede venstrefløjs store chance.

Andre kommentarer:
-> Rens luften (19-09-2016)
-> Civilisering af kapitalismen (12-09-2016)
”Neoliberalism oversold”?
Af Jan Helbak

”I stedet for at skabe vækst, har dele af den neoliberale politik øget uligheden og samtidig sat den varige vækst på spil”. Sådan står der at læse i indledningen til en kontroversiel artikel i IMF’s interne skrift ”Finance and Development juni 2016”. Artiklen er skrevet af tre ledende forskningsøkonomer i IMF og har absolut ikke skabt den store begejstring. Hvor diplomatisk den end er formuleret, repræsenterer artiklen nemlig et opgør med den linje, IMF har ført siden 1978. Ganske forudsigeligt afstedkom artiklen heftige diskussioner umiddelbart efter offentliggørelsen for så ret hurtigt at blive glemt. Og i dag mindre end to måneder efter, er der ikke mange, der refererer til artiklen. Det er på den anden side ikke ensbetydende med, at den ikke har fået praktisk betydning. For det har den! Indirekte har den faktisk har fået status som den artikel, der indledte sporskiftet ikke bare i IMF, men også hos ledende økonomer og politikere verden over. De refererer bare ikke til artiklen og i endnu mindre grad til dens teoretiske implikationer.

Det politiske og Gramscis aktualitet
Af Gert Sørensen

Fra Antikken har vi arvet en forestilling om politik som en aktivitet, der retter sig mod ‘det gode styre’ i bystaten (polis). Men vi har også medtaget fra det 20. århundredes verdenskrige og autoritære regimer en Carl Schmitts korrektiv, at politik forud for alt andet handler om at identificere ven og fjende. I det første tilfælde knytter politik an til etik. I det andet får politik en autonom status i forhold til spørgsmålet om godt og ondt. Antonio Gramsci (1891-1937), der havde mærket det forrige århundredes dramatiske begivenheder på sit krop, trak derimod på Machiavellis realpolitiske republikanisme. Han så det afgørende i ‘demokratisk’ at klarlægge forholdet mellem de, der regerer, og de, der regeres, i en verden, som han selv kalder ”stor og frygtindgydende og kompliceret” og som ikke altid efterkommer vore forventninger. Det er dette dilemma, som Gramsci tænker i.

-> Fagbevægelsen
-> Kapitalismekritik
-> Tema om Antonio Gramsci (1891-1937)Lokalpolitikere klør på med udlicitering
Flere opgaver bliver flyttet væk fra ansatte i kommunerne og over på private hænder. Især fattige landkommuner vil udlicitere - ikke fordi de ønsker det, men fordi de er nødt til det.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...
Hjælpen til samfundets svageste skrumper
På fem år har kommunerne skåret over 800 millioner kroner væk af støtten til økonomisk trængte. Flere får nej, når de søger om støtte til blandt andet sygebehandling, flyttehjælp eller tilskud til begravelse.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...

-> Se alle her ...

Politik og økonomi
Kapitel 4. Klassekampenes tidsalder 1901 til 1957
Af Anders Lundkvist
2025-plan og skatteforhandlinger
Af Bent Gravesen
Gramscis politiske skelet
Af Jan Helbak
Boykot, konflikt og forandring: Kan Venezuelas præsident afsættes fredeligt?
Af Daniel Fermin
Opfyldelsen af Chavez drøm
Af Mike Gonzalez
Die Linke ti år efter
Af Loren Balhorn

Systemkritik
Boligpolitik
Af Jan Mølgaard
Kvanefjeldsprojektet: Miljø-, sikkerhedsrisiko og demokratisk tilbageslag?
Af Niels Henrik Hooge
Roundup skal forbydes
Af Holger Øster Mortensen

Fagbevægelse og arbejdsmarked
SMILEY skandalen på arbejdsmiljøområdet
Af John Graversgaard

Internationalt
Det er Putins skyld alt sammen
Af Jens Jørgen Nielsen
Den Kinesiske Økonomi og den Globale Kapitalakkumulation
Af Peer Møller Christensen
BREXIT - en social protest
Af Inger V. Johansen
Corbyns ledelse udfordret
Af Murray Smith
Tre myter om omvæltningerne i Latinamerika
Af Poul Petersen
Diem25 og Plan B - bedre alternativer for Europa?
Af Óscar García Agustín

Sider vi kan lide