Aktuelt nummer: April 2018

       
De afmægtige
Af Jan Mølgaard - 14-05-2018

Kaster man et hurtigt blik på den danske politiske scene, som den tager sig ud lige for tiden, så skal der ikke meget til, før man får en fornemmelse af, at regeringen og Dansk Folkeparti – i det store og hele bakket op af Socialdemokraterne – har meget travlt med et socialt afviklingsprojekt i mange retninger. Ting man end ikke vovede at diskutere for få år siden, går nu glat igennem. Forringelser der ville have været utænkelige for ti år siden, bliver nu vedtaget uden reel modstand. Og det samlede billede er ét, hvor demokratiske rettigheder udhules – hvor man aktivt arbejder frem imod at etablere et A-hold og et B-hold – hvor man skærer og skærer på velfærden samtidig med at man verbalt insisterer på at ville forsvare eller måske endda forbedre den.

Andre kommentarer:
-> Mette Frederiksens kritik af Moderniseringsstyrelsen (07-05-2018)
-> Betalt frokost og offentlig fedtsugning (30-04-2018)
Det begyndte i Grækenland
Af Jan Helbak

I egen ret er styrkeprøven under OK18 på det offentlige arbejdsmarked en af de vigtigste i årtier. Det er der bred enighed om, men begrundelserne er forskellige. For det meste henvises der til konfliktens omfang, hvis den træder i kraft. Ca. 550.000 offentligt ansatte vil være omfattet af strejke og lockout med den indlysende konsekvens, at hele samfundet vil blive ramt.

Denne leder finder begrundelserne et andet sted nemlig i de faglige organisationers musketered. For uanset om den holder hele vejen igennem, og uanset de mange indre modsætninger, der skærer ned gennem fagbevægelsen, er der blevet formuleret et samlingspunkt og en fremgangsmåde, hvis virkning peger frem i tiden og har sprængt rammerne for det fagretlige system. Det nogen kalder den ”Danske model”. Og i konsekvens heraf KL direktørens slet skjulte appel om markante ændringer af modellen og om nødvendigt politisk regulering af de offentligt ansattes løn- og arbejdsforhold.

 

Catalansk uafhængighed i historisk perspektiv Del III – Forfatningskampen
Af Niels Frølich

Catalonien udgør sammen med Baskerlandet og Galicien på grund af sin kultur, historie og eget sprog en særlig del af Spanien. Det var egentlig meningen, at artikelserien blot skulle have været i to dele, men der er så mange aspekter af forholdet mellem Catalonien og Spanien, at en tredje artikel har vist sig nødvendig. I den første artikel, der behandlede tiden frem tid den spanske borgerkrigs afslutning i 1939, forsøgte vi i et historisk perspektiv og med udgangspunkt i Catalonien at ridse baggrunden for den catalanske uafhængighedsbevægelse op. I den anden behandledes tiden fra borgerkrigens afslutning op til dagens Catalonien. Det forsøgtes i de to første artikler at vise den catalanske nationalismes udvikling i sammenhæng med Cataloniens og det øvrige Spaniens politiske og økonomiske udvikling, herunder ikke mindst arbejderbevægelsen. Denne tredje del tager udgangspunkt i den spanske forfatning af 1978 og i den catalonske selvstyrestatut af 2006 og søger at knytte udviklingen i Catalonien til udviklingen i det øvrige Spanien.
The anti-Trump resistance takes shape: 'Government's supposed to fear us'
I USA begynder organiseringen i forlængelse af Trumps valgsejr så småt at tage form.
Fra The Guardian
-> Læs med her ...
Lokalpolitikere klør på med udlicitering
Flere opgaver bliver flyttet væk fra ansatte i kommunerne og over på private hænder. Især fattige landkommuner vil udlicitere - ikke fordi de ønsker det, men fordi de er nødt til det.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...

-> Se alle her ...

Politik og økonomi
Venstrekræfterne og højrepopulismen
Af Bent Gravesen
Forandring af EU eller ud af EU
Af Niels Henrik Nielsen
Om regeringens udspil ’Ét Danmark uden parallelsamfund’
Af Klaus Krogsbæk
Psykedelisk Corbynisme
Af Carsten Jensen
Socialdemokratiets Fort Danmark: En deportationspolitik som skal ”samle Danmark”
Af John Graversgaard
Udligningsreform skaber ikke mere velfærd
Af Henrik Herløv Lund
Skattely
Af Peer Møller Christensen

Systemkritik
Regeringens digitaliseringsfix
Af Niels Henrik Nielsen

Internationalt
Italien og Europa ved en skillevej II
Af Gert Sørensen
Demokrati, ikke-demokrati, populisme og alternative partier
Af Søren Riishøj
8. marts 2018 på spansk
Af Poul Petersen
Den lyserøde bølge i Latinamerika ebber ud
Af Poul Petersen
Den Økonomiske Historie og ‘Østenvinden’. Udfordringer for Eurocentrismen.
Af Johannes Dragsbæk Schmidt og Jacques Hersh
Fra pogrom til Nakba - 70 år siden Katastrofen
Af Morten Thing

Anmeldelser
Anmeldelse af Per Bregengaards "Et feministisk blik på økonomi"
Af Ulf V. Olsen

Sider vi kan lide
* Klik her for at se alle de sider, vi godt kan lide