Aktuelt nummer: Oktober 2017

       
Stop udhulingen af dagpengene
Af Bent Gravesen - 20-11-2017

De to store LO-forbund, 3F og FOA har for nylig besluttet at indlede en kampagne for i det mindste at få sat en stopper for den tiltagende udhuling af dagpengenes dækningsgrad. Umiddelbart skulle man tro, at det var et beskedent krav, der hurtigt ville få opbakning på Christiansborg. Men så simpelt er det ikke. Langtfra.

Andre kommentarer:
-> Forblændelse i Spanien (13-11-2017)
-> I frihedens navn (06-11-2017)
Kommunalvalget ti år efter strukturreformen
Af Jan Helbak

”Borgernes opbakning til lokaldemokratiet daler. Kommunen er i højere grad en serviceleverandør end et demokratisk forum, som man er forpligtet til at deltage i”, skriver VIVE (det Nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) i sin nys udkomne rapport. Den helt korte kommentar kunne være følgende: ”Ja, man ligger, som man har redt”.

Rosa Luxemburgs profeti om den russiske revolution
Af Claus Bryld

Bolsjevikkerne blev tidligt advaret. I samtidens klogeste politiske analyse af den russiske revolution pegede Rosa Luxemburg præcist på de problemer, der efterhånden kom til at underminere og sluttelig ødelægge revolutionen og føre til et bureaukratisk, totalitært diktatur.

-> Fagbevægelsen
-> Kapitalismekritik
-> Tema om Antonio Gramsci (1891-1937)The anti-Trump resistance takes shape: 'Government's supposed to fear us'
I USA begynder organiseringen i forlængelse af Trumps valgsejr så småt at tage form.
Fra The Guardian
-> Læs med her ...
Lokalpolitikere klør på med udlicitering
Flere opgaver bliver flyttet væk fra ansatte i kommunerne og over på private hænder. Især fattige landkommuner vil udlicitere - ikke fordi de ønsker det, men fordi de er nødt til det.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...

-> Se alle her ...

Politik og økonomi
Dansk kapitalisme – gennembrud, storhed og stagnation
Af Anders Lundkvist
Topskattelettelser er og bliver pejlemærket
Af Henrik Herløv Lund
Et diktatur under den globale finanskapitals oligarker
Af Marcus Klöckner
Jubilæet, der blev glemt
Af Ulf V. Olsen
Masseovervågning i Kina eller blot en ny form for kreditvurdering
Af Peer Møller Christensen

Systemkritik
Fire afgørende takter
Af Rune H. Jørgensen
Økofeminisme og feministisk teori – feminisme og miljø
Af Gitte Pedersen
Det økologiske modernitetsbegreb
Af Niels Henrik Hooge

Fagbevægelse og arbejdsmarked
Whole-worker-organizing
Af Klaus Krogsbæk
Danmark For Velfærd
Af Anders Olesen

Hverdagsliv og modstandsformer
Kulturpolitik i et revolutionært perspektiv
Af Hanne Schmidt

Internationalt
Den lange kamp imod afhængigheden
Af Kyla Sankey
Kina’s Kommunistpartis kommende kongres
Af Peer Møller Christensen
Tre myter om Cataloniens uafhængighedsbevægelse
Af Francisco de Borja Lasheras

Debat
Interessekampen mod DR
Af Søren Nielsen-Man
100 året for den russiske revolution, kvinderne og Lenin
Af John Graversgaard

Sider vi kan lide
* Klik her for at se alle de sider, vi godt kan lide