Aktuelt nummer: Oktober 2016

       
”Det giver en stakket varme at pisse i bukserne"
Af Klaus Krogsbæk - 28-11-2016

”Det giver en stakket varme at pisse i bukserne!” sagde Matadors bankdirektør Hans Christian Varnæs, da han afslog at redde manufakturhandler Arnesen fra konkurs. Det samme er på sin plads at sige om finanslovsaftalen for 2017. Flere biler og veje giver en kortsigtet gevinst, men vil på det lange sigt resultere i et tab som følge af klimaforandringerne. Det store spørgsmål er selvfølgelig: Hvad skal der til for at ændre vores prioriteringer?

Andre kommentarer:
-> Nu bliver det fandeme uhyggeligt du (21-11-2016)
-> Udfordring af den liberale verdensorden? (14-11-2016)
Opbrud og regeringsalternativ
Af Jan Helbak

Der er opbrudsstemning i næsten alle de europæiske socialdemokratier. De interne kampe om forståelse af fortiden, placering i nutiden og forestillinger om fremtiden er samtidig præget af rådvildhed og mangel på en sammenhængende strategi. Det er der ikke noget mystisk i, da den generelle tidsånd er mærket af opbrud og demaskering af den neoliberale doktrin. Så selvfølgelig foregår der vigtige bevægelser og diskussioner om fremtidens socialdemokratiske politik – om end diskussionerne stritter i alle retninger og mangler faste former.

Et Gramsci-parti i en ikke-Gramsci verden?
Af Carsten Jensen

Siden finanskrisens gennemslag i 2008, er der sket meget nyt i europæisk politik. Der har blandt andet været debatter om, hvordan krisen og dens negative effekter skulle mødes i især Sydeuropa, og der er opstået nye partier i krisens kølvand. I dette bidrag til Kritisk Debats tema om Antonio Gramsci behandles spørgsmålet om, hvorvidt Gramscis ideer i dag har praktiske effekter med udgangspunkt i denne udvikling, nemlig partiet Podemos opståen og politisk-teoretiske baggrund i Spanien.

-> Fagbevægelsen
-> Kapitalismekritik
-> Tema om Antonio Gramsci (1891-1937)The anti-Trump resistance takes shape: 'Government's supposed to fear us'
I USA begynder organiseringen i forlængelse af Trumps valgsejr så småt at tage form.
Fra The Guardian
-> Læs med her ...
Lokalpolitikere klør på med udlicitering
Flere opgaver bliver flyttet væk fra ansatte i kommunerne og over på private hænder. Især fattige landkommuner vil udlicitere - ikke fordi de ønsker det, men fordi de er nødt til det.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...

-> Se alle her ...

Politik og økonomi
Oppositionen og 2025-planen
Af Bent Gravesen
Kampen om den offentlige sektor – eller hvad?
Af Jan Helbak
Venstreorienteret kommunalpolitik – hvad er det for en fisk?
Af Nina Thomsen
Regeringssvigtets anatomi: Økonomers anfægtelser af almenvellet
Af Jacob Jensen
Oppositionsbevægelser
Af Susan Watkins
TTIP’s lillebror kommer til hjælp
Af Kenneth Haar
De lange bølger
Af Curt Sørensen

Systemkritik
EU som Europæisk Fællesskab for Vedvarende Energi og Energieffektivitet
Af Niels Henrik Hooge

Fagbevægelse og arbejdsmarked
Mennesker med handicap er under stærkt politisk pres
Af Lisbeth Riisager Henriksen
Sammen er vi (lidt) stærke(re)
Af Kirsten Norman Andersen

Hverdagsliv og modstandsformer
Internettet bør være et offentligt gode
Af Ben Tarnoff

Internationalt
Kina og Stillehavsregionen
Af Peer Møller Christensen
Den franske syge og skærpet klassekamp
Af John Graversgaard
Corbyn vinder et pusterum
Af Murray Smith
Bernie Sanders ’OR’-revolution: Et standpunkt eller et spørgsmål?
Af Jack Rasmus
USA’s besværlige valg
Af Carl Pedersen
Colombia har netop stemt nej ved folkeafstemningen for fred. Hvorfor, og hvad betyder det?
Af Annette Idler

Sider vi kan lide