Aktuelt nummer: Februar 2019

       
Den ventede u-vending.
Af Jan Helbak - 18-03-2019

Enhedslisten har nu fremlagt sin nye 
EU politik op til EU parlamentsval-
get, som EL for første gang stiller op
til på en partiliste. I en kronik i Jyl-
landsposten den 14. marts fremlægger
 Pernille Skipper og Nikolaj Villum-
sen i hovedpunkter EL’s EU politik.
 I samme blad interviewes Pernille 
Skipper med fokus på partiets ændre-
de syn på en folkeafstemning om 
Danmarks deltagelse i EU. Brexit har
 åbenbart også rykket i EL, som det 
er sket hos de fleste EU-skeptiske 
partier, der alle har nedtonet udmel-
delseskravet. Men den indbyggede
 konflikt der er i opretholdelse af 
folkeafstemningskravet og positiv 
og progressiv politik i EU, slår igen-
nem med fuld kraft i kronikken. 
Ugens kommentar zoomer ind på 
den konflikt og partiets de facto
 ”uvending”.
Andre kommentarer:
-> Macrons manifest. (11-03-2019)
-> Paradigmeskift (04-03-2019)
Kritisk Debat 15 år
Af Jan Helbak

Kritisk Debat kan med dette februar-nummer fejre sit 15 års jubilæum. Vi synes selv, det er meget godt gået, selv om tidsskriftet på intet tidspunkt har været i nærheden af rampelyset endsige opnået vidtrækkende betydning i den løbende politiske debat. Ikke desto mindre har vi holdt ved med en vis effekt og rækkevidde og derfor denne korte leder om vores egen verden.

Vejen fra de første tanker om et tidsskrift til den første udgivelse var kort. To faktorer spillede en afgørende rolle for beslutningen. Med Nyrupregeringens forsmædelige nederlag i 2001 og hele venstrefløjens inklusive Socialdemokratiets orienteringsbesvær stod det os mere eller mindre klart, at deres samfundskritiske grundlag var slidt ned gennem næsten 25 års uafbrudt defensiv kamp for at redde velfærdsstaten og den samfundsforståelse, der lå bag. Begreberne blev stadigt anvendt, ikke længere som knivskarpe redskaber til at analysere og fortolke verden, men i højere grad som signalmarkører og ekkolod tynget af indre sterilitet. Hele den gamle referencegeometri, som tidligere havde givet mening, eksisterede ikke længere, fandt vi. Kun få gad høre om imperialisme, antiimperialistisk befrielseskamp, klassekampens op og nedture, selvorganisering, rådsrepublik versus parlamentarisme, reformisme og revolution, videnskabelig socialisme, og endnu færre gad øde tiden bort i Marx exegese. Keynes blev i øvrigt også opfattet som en død hund, om end hans samfundsanalyse måske er ved at få en renæssance....

Klassekampen i Frankrig
Af Serge Halimi og Pierre Rimbert

Den franske elite har ikke følt så meget frygt det sidste halve århundrede som nu, og her drejer det sig ikke om den sædvanlige frygt for at tabe et valg, for at gå glip af en ”reform” eller se deres aktier dale på børsen, men en frygt for oprør, opstand og tab af magt. Protesterne i gaderne den 1. december 2018 fik det for nogen til at løbe koldt ned ad ryggen. Med BFM TV’s nyhedsstjerne Ruth Elkrief ’s kuldegysende ord: ”Det vigtigste er, folk nu ser at komme hjem”. Kanalen viste optagelser af protesterende gule veste fast bestemt på at kræve et bedre liv for sig selv.

Få dage senere afslørede en journalist fra det erhvervsvenlige dagblad L’Opinion på TV, at ”alle de store industrigrupperinger er parate til at uddele bonusser, fordi de for en tid virkelig var bange for, at deres hoveder ville rulle. Så oven på en frygtelig lørdag, da alle ødelæggelser var forbi [1. december], tilkaldte de store firmaer Geoffroy Roux de Bézieux, formand for Medef [Frankrigs største arbejdsgiverorganisation] og bad ham ”giv dem, hvad de vil have. Slip det hele, ellers…”. De følte sig fysisk truet.

I det samme program påstod lederen af et meningsmålingsinstitut, at toplederne ”faktisk var bekymrede” og sagde, at stemningen mindede ham om tilsvarende begivenheder i 1936 og 1968, som han havde læst om. ”Der kommer et tidspunkt, hvor du siger til dig selv: ”Du er nødt til at ofre en større sum for at undgå at tabe det, der er vigtigst”” ...
The anti-Trump resistance takes shape: 'Government's supposed to fear us'
I USA begynder organiseringen i forlængelse af Trumps valgsejr så småt at tage form.
Fra The Guardian
-> Læs med her ...
Lokalpolitikere klør på med udlicitering
Flere opgaver bliver flyttet væk fra ansatte i kommunerne og over på private hænder. Især fattige landkommuner vil udlicitere - ikke fordi de ønsker det, men fordi de er nødt til det.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...

-> Se alle her ...

Politik og Økonomi
John Maynard Keynes: moralfilosofi og politik.
Af Jesper Jespersen
Finansverdenens fremmedgørelse.
Af Hans Aage
Green New Deal, Klimakrise og Økonomisk Vækst
Af Peer Møller Christensen
Er venstrefløjen klar til kamp ved EU-parlamentsvalget ?
Af Niels Henrik Nielsen
Langsom nedsmeltning af velfærden(1): Udhulingen af velfærdsservice 2001 til 2018.
Af Henrik Herløv Lund
Sundhedsreform eller strukturreform 2.0
Af Jan Helbak

Systemkritik
Danmarks udslip af drivhusgasser i 2030 med Energiaftalen og regeringens klimastrategi.
Af Tarjei Haaland
Dansen om den erhvervsrettede dannelse.
Af Hanne Pontoppidan
Miljø- og klimaskepsis som ideologi.
Af Niels Henrik Hooge

Fagbevægelse/Arbejdsmarked
Forsvar Arbejdsmiljøloven.
Af John Graversgaard
Globalisering nedefra.
Af Karsten Weber

Hverdagsliv og modstandsformer
'Rebel Cities' - radikal byudvikling.
Af Hanne Schmidt

Internationalt
Argentina på vej ind i en finansiel krise.
Af Renaud Lambert
Revner Podemos, revner Spanien ?
Af Niels Frølich
Protestens politik i Argentina
Af Julian Rebón

Sider vi kan lide
* Klik her for at se alle de sider, vi godt kan lide