Aktuelt nummer: August 2018

       
Balladen om Grønlands nye lufthavne
Af Niels Frølich - 17-09-2018

Kommentaren behandler det nylige drama

i Grønland omkring bygningen af et antal

lufthavne, der  i virkeligheden handler om

at holde kineserne ude og please

amerikanerne  uden at træde kineserne

over tæerne.


Klimaforandringerne og opbruddet i kam-

pen om verdensherredømmet giver også

dønninger i Grønland og dermed i hele

rigsfællesskabet.

 

Andre kommentarer:
-> Sæt borgerne først (10-09-2018)
-> Mandaternes logik og paradigmeskiftet (03-09-2018)
Kreativ ødelæggelse i stor skala
Af Jan Helbak

Robert Musils hovedværk ”Manden uden egenskaber” fra 1921 udspiller sig i opløsningstiden lige op til udbruddet af 1. Verdenskrig. Kapitel 39 har overskriften: ”En mand uden egenskaber består af (en verden af ) egenskaber uden mand”.

”Han havde været med til nogenlunde alt, hvad der findes, og han følte, at han endnu når som helst kunne kaste sig ud i noget, der slet ikke behøvede at have betydning for ham, hvis det blot pirrede hans hang til handling. Med ringe overdrivelse turde han sige om sit liv, at alle ting i dette var sket, som om de mere hørte til hinanden end til ham”.

Kort sagt, manden inkarnerede det, der var og skete og fyldtes med egenskaber.

Den Californiske Ideologi
Af Richard Barbrook

Denne artikel, som KritiskDebat nu, så vidt vides trykker første gang på dansk oversat af Niels Frølich, vakte, da den for tyve år siden blev offentliggjort, stort postyr. Nu, tyve år senere og med et internet, der er blevet koloniseret af erhvervslivets giganter og med afsløringen af, at disse giganters samarbejde med USA's spiontjenester, virker de centrale argumenter i teksten ikke helt så kontroversielle, som de gjorde, da de først blev fremsat. Alligevel er den vidt udbredte tro på et frigørende potentiale som værende indbygget i informationsteknologierne på trods af de ændrede historiske omstændigheder ikke forsvundet. Som dot-com-tilhængerne pralede med, beviste Det arabiske Forår i 2011 og Occupy-protesterne, at kommercielle platforme som Facebook og Twitter kan udnyttes til undergravende formål. For mængder af mennesker er den frigjorte fremtid stadigvæk made in the USA. Skønt Den californiske ideologi blev offentliggjort i det forrige århundrede, har dens analyse aldrig været mere relevant. Målet med artiklen var at udstille de mest iøjnespringende selvmodsigelser i den laissez-faire politik, der i dag stadigvæk forkyndes i nye forklædninger:

• Identifikationen af Silicon Valleys hi-tech neoliberalisme i 1990erne med 1960ernes hippie modkultur i San Francisco

• Påstanden om at internettet alene var skabt af heroiske iværksættere snarere end af kombination af initiativer fra offentlig, privat og interessegruppers side

• Den McLuhanske påstand om at medieteknologier og ikke menneskelige handlinger er historiens subjekt

• Hyldesten af internettet som virkeliggørelsen af et ’jeffersonsk demokrati’ uden ironisk sans for, at Thomas Jefferson var slaveejer

Egentligt drejer det sig om to artikler, nemlig ”Den californiske ideologi” fra 1995 og en efterfølger ”Cyberkommunismen – fra dot-com-kapitalisme til kybernetisk kommunisme” fra 1999 samt en aktualiserende introduktion, ”Minervas ugle flyver ud, når tusmørket sænker sig” fra 2015. KD har valgt i første omgang at bringe introduktionen og ”Den californiske ideologi”.
The anti-Trump resistance takes shape: 'Government's supposed to fear us'
I USA begynder organiseringen i forlængelse af Trumps valgsejr så småt at tage form.
Fra The Guardian
-> Læs med her ...
Lokalpolitikere klør på med udlicitering
Flere opgaver bliver flyttet væk fra ansatte i kommunerne og over på private hænder. Især fattige landkommuner vil udlicitere - ikke fordi de ønsker det, men fordi de er nødt til det.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...

-> Se alle her ...

Politik og Økonomi
Famlende opgør med ”3. Vej” strategien
Af Jan Helbak
Sammenhængsreform: Løkke som velfærdsreformator
Af Bent Gravesen
Kommuneaftale for 2019: Fortsatte besparelser vil vedblive med at udmarve kommunal velfærd
Af Henrik Herløv Lund
Videnskaben og socialismen
Af Einar Baldursson
NATOs krise og den transatlantiske konflikt.
Af Jan Øberg
Danmark og Norge forsøger at genoplive kuldsejlede planer om deportationsbørnehjem i Afghanistan
Af Martin Lemberg-Pedersen
Claude Lanzmann: En kritisk vurdering
Af Enzo Traverso

Systemkritik
Hvem skal flyttes?
Af Margit Kjeldgaard

Fagbevægelse/Arbejdsmarked
Fra stedfortræderpolitik til deltagelsesdemokrati- organizing i IG Metall Baden-Württemberg
Af Klaus Krogsbæk

Internationalt
I moderens navn
Af Maélle Mariette
Irland og Brexit
Af Inger V. Johansen
Hvorhen Spanien?
Af Niels Frølich
Det progressive standpunkt i vildrede
Af Sara Høyrup
‘Forandringens regering’?
Af Gert Sørensen
Aftalen
Af Peter Søndergaard

Sider vi kan lide
* Klik her for at se alle de sider, vi godt kan lide