Aktuelt nummer: December 2018

       
Sundhedsreformen - fortsat.
Af Bent Gravesen - 21-01-2019

Lars Løkke Rasmussens sund-

hedsreform er et utroværdigt

valgoplæg.

På én gang for godt til at være

sandt og for kringlet og indviklet

til at være godt.

Andre kommentarer:
-> Hvad der ikke er svært. (14-01-2019)
-> Fænomenet ”Gule Veste”. (30-12-2018)
Nye perspektiver i EU
Af Jan Helbak

G20-topmødet den 1.-2. december i Buenos Aires endte med en valen topmødeerklæring med fri fortolkningsret om ikke for alle – så i hvert fald for de stærkeste deltagere. Dertil hører EU ikke længere.

Alles opmærksomhed var rettet mod det efterfølgende topmøde mellem Trump og Xi Jinping. Resultatet blev, som det er alle bekendt, at den truende handelskrig blev udskudt i 90 dage. Ifølge Trump uden at USA gav substantielle indrømmelser, hvorimod Kina strakte sig vidt og åbnede for større import af amerikanske varer og nedsat told på biler. Det kan de gøre næsten omkostningsfrit, for bilsalget i Kina har været faldende længe. Ifølge Xi Jinping gav Kina næsten ingen indrømmelser og accepterede ikke amerikanernes krav om opgivelse af Kinas it-offensiv og åbning for amerikanske virksomheders ikke-kontrollerede investeringer i Kina. Andre temaer var bl.a. kinesiske virksomheders ”manglende respekt” for intellektuelle rettigheder (IPO),   og at vestlige firmaer som betingelse for at kunne operere i Kina stilles overfor krav om at udlevere vitale beskrivelser af deres produktionsprocesser, fabrikationshemmeligheder ol...

Tre Store Økonomer i Aktuelt Perspektiv
Af Jesper Jespersen og Joan Robinson og Michael Kalecki

Mainstreamøkonomerne kan ikke forklare krisen i 2008. De kan stadig ikke forklare eller i hvert fald blive enige om, hvorfor inflationen og lønudviklingen ikke vokser, når arbejdsløsheden falder. De kan heller ikke blive enige om forklaringer på, hvorfor investeringerne og produktiviteten ikke vokser. Nogen peger på den manglende efterspørgsel. Andre økonomer slår den helt klassiske tone an og lægger hele begrundelsen i for dårlige udbudsforhold som stive arbejdsmarkedsstrukturer, for høje skatter og andre eksterne barrierer – bl.a. statslig indblanding på markedet. Af samme grund er interessen for Keynes vokset igen. Vi har derfor valgt, at bringe tre artikler af Joan Robinson, Kalecki og Keynes, der sammen med Marx igen kan blive inspirationskilder for det politiske centrum-venstre i opgøret med en falleret neoliberalisme og i bestræbelserne for at genrejse den politiske økonomi.
The anti-Trump resistance takes shape: 'Government's supposed to fear us'
I USA begynder organiseringen i forlængelse af Trumps valgsejr så småt at tage form.
Fra The Guardian
-> Læs med her ...
Lokalpolitikere klør på med udlicitering
Flere opgaver bliver flyttet væk fra ansatte i kommunerne og over på private hænder. Især fattige landkommuner vil udlicitere - ikke fordi de ønsker det, men fordi de er nødt til det.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...

-> Se alle her ...

Politik og Økonomi
Socialismens Opståen, Fald og Genopståen
Af Domenico Mario Nuti
Fattigdom og ulighed på fremmarch i konkurrencestaten
Af Henrik Herløv Lund
En Ny Sass-Doktrin
Af Bent Gravesen
Moralske appeller er frugtesløse, når systemet er problemet
Af Pelle Dragsted og Poya Pâkzad
Socialismens Alternativomkostninger
Af Hans Aage
Antimperialisme og venstrefløjen 2018.
Af John Graversgaard
Isolationsfængsling og menneskerettigheder En usædvanlig case eller Der kan være gode grunde til skærpet fængsel
Af Peter Søndergaard

Fagbevægelse/Arbejdsmarked
En frygtindgydende historie: Bulgarien modsætter sig langt om længe EU
Af Jana Tsoneva

Internationalt
Bolsonaros Vej Til Magten
Af Niels Frølich
Portugal - fortsat samarbejde eller enegang?
Af Niels Henrik Nielsen
Hvad var det, der skete med venstrefløjen i Peru ?
Af Maritza Paredes
Apartheid i Sydafrika og den danske forbindelse.
Af Prithiraj Dullay (Pritz)
Venezuelas blindspor
Af Temir Porras Ponceléon

Sider vi kan lide
* Klik her for at se alle de sider, vi godt kan lide