Aktuelt nummer: Februar 2017

       
Ak ja ...
Af Jan Mølgaard - 06-02-2017

Så lukkede Modkraft. Mange tidligere og nuværende bidragydere sukkede i kor og begræd lukningen. De - næsten - mindst rørstrømske er nok i virkeligheden Modkraft selv. Der var ikke længere økonomi til at fastholde websiden, der kom ingen nye frivillige - og alle forsøg på at lette designet og på at optage nye stofområder eller nye vinkler havde ikke virket. Og så gik det altså, som det gik.

Før alt andet: Det er imponerende og prisværdigt, at mediebureauet Monsun i så mange år brugte deres overskud på at holde Modkraft i luften - det er imponerende og prisværdigt at ansatte, frivillige og brugere investerede tid og energi på at levere indhold til Modkraft. I det hele taget er det imponerende og prisværdigt, at projektet fik lov til og mulighed for at overleve i 17 år. Hatten af for det.

Men ...

Andre kommentarer:
-> Fleksibel arbejdstid (30-01-2017)
-> Myten om Plan B’s velsignelser (23-01-2017)
Forstærkeren i Washington
Af Jan Helbak

”I politik afføder kaos normalt mange fejl. Med Trump ser det ud til at være en del af en plan”. (The Economist 4/2-17). Eller også forholder det sig lige omvendt (hvad der er endnu værre) nemlig at valget af Trump til præsident og hans indsættelse i Det Hvide Hus udspringer og er gjort mulig af en delt verdensmagt, en verdensorden i opbrud og et økonomisk- og geopolitisk fremadskridende kaos, som hans hektiske og modsætningsfyldte embedsførelse allerede nu viser sig at forstærke.

Som mange havde frygtet, men få nok helt forventet, startede Trump sin embedsperiode med den fra krigene i Irak og Afghanistan kendte chok and awe taktik, som går ud på at angribe tungt og massivt uden hensyntagen til de finere detaljer. På én dag blev TTP aflyst, genforhandling af NAFTA annonceret, kravet om en ”den mexicanske mur” fremsat og Brexit hyldet. Pressen blev kritiseret og hånet, tortur forsvaret og forholdet til EU og det transatlantiske samarbejde kølet ned. Endelig blev det meget omdiskuterede indrejseforbud dekreteret.

Højrepopulismens fremmarch
Af Bent Gravesen

Højrepopulismens fremmarch på bekostning af bl.a. Socialdemokratiet i Danmark og en række andre europæiske lande kan hverken tilskrives Socialdemokratiets eller venstrefløjens uvilje mod eller manglende talent for at spille det populistiske kort. Højrepopulismens succes skyldes i langt højere grad, at den politisk-økonomiske udvikling og de dertil hørende hegemoni- og repræsentationskriser har spillet højrepopulismen stærkere kort på hånden.

Højrepopulismen er i fremmarch. I en række lande er den i færd med at vokse sig så stor, at den er i stand til direkte eller indirekte at øve afgørende indflydelse på den politiske dagsorden. Det gælder både for en række europæiske lande og Donald Trumps USA.

I Danmark fik Dansk Folkeparti (DF) sit helt store vælgergennembrud med valget i 2015. Her gik DF frem fra 12,3 pct. i 2011 til 21,1 pct. og blev dermed Folketingets næststørste parti. Partiet har dermed opnået afgørende indflydelse på, hvilken politik først Venstre-regeringen og nu VLAK-regeringen kan og vil føre.

-> Fagbevægelsen
-> Kapitalismekritik
-> Tema om Antonio Gramsci (1891-1937)The anti-Trump resistance takes shape: 'Government's supposed to fear us'
I USA begynder organiseringen i forlængelse af Trumps valgsejr så småt at tage form.
Fra The Guardian
-> Læs med her ...
Lokalpolitikere klør på med udlicitering
Flere opgaver bliver flyttet væk fra ansatte i kommunerne og over på private hænder. Især fattige landkommuner vil udlicitere - ikke fordi de ønsker det, men fordi de er nødt til det.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...

-> Se alle her ...

Politik og økonomi
Velfærds afmontering - gennem individualisering og pligtmoral
Af Søren Kolstrup
Adorno læst i Trumpalderen
Af Poul Petersen
Bemærkninger til EL's kongres. Og hvem er Transform Europe?
Af Inger V. Johansen og Walter Baier
Strid mellem udbudsøkonomer
Af Henrik Herløv Lund
Logistik, modlogistik og det kommunistiske projekt
Af Jasper Bernes

Systemkritik
AI - Artificial Intelligence
Af Jan Mølgaard
Kapitalisme, postkapitalisme, kommunisme
Af Niels Henrik Nielsen og Niels Frølich
Socialpolitikken går baglæns
Af Kit Aastrup
En bæredygtig ny energiaftale forudsætter institutionelle reformer
Af Niels Henrik Hooge

Fagbevægelse og arbejdsmarked
Havnearbejdernes internationale solidaritet: We will never walk alone again
Af John Graversgaard

Internationalt
Venezuelas økonomiske vulkan er i udbrud
Af Renaud Lambert
Trump smækker med den gyldne dør
Af Carl Pedersen
Med Trump er verden i helvedes forgård
Af Niels Boel

Debat
Enhedslistens forslag om en 30-timers arbejdsuge: Et sympatisk folketingsudspil med ringe forankring i fagbevægelsen
Af Niels Frølich
Industriens OK 2017 – det er en ommer
Af Anders Olesen

Sider vi kan lide