Aktuelt nummer: Februar 2018

       
OK 2018: Solidaritet er fortsat basis for mobilisering
Af Emmett Caraker - 12-03-2018

En stor konflikt udspiller sig i disse måneder i de offentligt ansattes overenskomstforhandlinger. Arbejdsgiverne i stat, regioner og kommuner har lagt en stram kurs, mens de faglige organisationer på deres side har fundet sammen i et solidarisk fællesskab. Spørgsmålet er hvordan dette fællesskab er i stand til at stå distancen over for arbejdsgiverne.

Andre kommentarer:
-> Det drejer sig om langt mere end kroner og øre (05-03-2018)
-> Gennemsnit (26-02-2018)
Hvad er alternativet?
Af Jan Helbak

Efter hårde forhandlinger er den nye tyske regeringskoalition mellem SPD-CDU-CSU dannet om end ikke endeligt konfirmeret. En urafstemning i SPD har det sidste ord at skulle have sagt. Den løber af stablen den 4. marts, og det er langt fra sikkert, at SPD ledelsens tilslutning til de 177 sider lange regeringsdokument vinder det nødvendige flertal blandt de ca. 460.000 medlemmer. Siden forhandlingerne blev indledt efter en kongres i december 2017, har SPD været delt i 2 næsten lige store fløje. Men spørgsmålet er, om der er noget alternativ?

Stat – et system af indre modsætninger
Af Jan Helbak

Denne artikels hovedpåstand er, at de mange nye styringsformer med ligeså mange fantasifulde navne som eksempelvis ”dialogisk styring”, ”anerkendende ledelse”, ”inkluderende ledelse”, ”trækstyring”, ”samskabelse” m.fl. alle har det tilfælles, at de kan rummes indenfor New Public Management - tænkningens logik som en slags ”sidste skud på stammen” af de formændringer den borgerlige stat har gennemgået for at sikre kapitalismen som samfundsform.
The anti-Trump resistance takes shape: 'Government's supposed to fear us'
I USA begynder organiseringen i forlængelse af Trumps valgsejr så småt at tage form.
Fra The Guardian
-> Læs med her ...
Lokalpolitikere klør på med udlicitering
Flere opgaver bliver flyttet væk fra ansatte i kommunerne og over på private hænder. Især fattige landkommuner vil udlicitere - ikke fordi de ønsker det, men fordi de er nødt til det.
Fra Ugebrevet A4
-> Læs med her ...

-> Se alle her ...

Politik og økonomi
En Ny Fortælling om Fælleseje og Fællesskab
Af Peer Møller Christensen
Drømmen om blå borgfred
Af Bent Gravesen
En revolutionær blev myrdet, men Thomas Sankaras ideer kan ikke dræbes
Af John Graversgaard
Argumenter imod universel basisindkomst
Af Daniel Zamora
Har marxismen en fremtid i det 21. århundrede?
Af Jacques Hersh
VLAK og DF´s aftale om personskat og pensionsfradrag
Af Henrik Herløv Lund

Systemkritik
Overvejelser om et grønt filosofikum
Af Niels Henrik Hooge
Digitaliseringsparat lovgivning: Regelforenkling er ikke så enkel
Af Peter Raben
Byudvikling, almene boliger og sociale fællesskaber
Af Hanne Schmidt

Fagbevægelse og arbejdsmarked
Big organizing – at samle kræfter til at opnå store mål
Af Klaus Krogsbæk
Danmark som foregangsland for dårligt arbejdsmiljø
Af Frode Sørensen
Lønmodtagernes kollektive position og fagbevægelsens ressourcer og kompetencer
Af Klaus Krogsbæk
Prekariatet – den nye underklasse?
Af Niels Henrik Nielsen

Internationalt
Italien og Europa ved en ny skillevej
Af Gert Sørensen
Catalansk uafhængighed i historisk perspektiv Del II - Nutiden
Af Niels Frølich

Sider vi kan lide
* Klik her for at se alle de sider, vi godt kan lide