Artikler: Kommentarer
Manifest!
De seneste år har budt på en kultur- og værdikamp uden andre perspektiver end snæver misundelse og hadefulde opgør med fortiden og med betydelige fænomener fra før og nu. Oplysningstid, det moderne gennembrud, kulturradikalismen, ungdomsoprøret og meget andet er af VKO partierne og disses støtter i medierne blevet udhængt som årsag til påstået national og folkelig armod. På baggrund af denne påstand har det mærkeligt nok været vanskeligt for ikke at sige umuligt for de borgerlige kulturkæmpere at opstille et troværdigt modbillede og således godtgøre, hvad det var der var så undertrykt i den fortid, man altså samtidig afviser.
Skrevet af: Georg Metz  
Offentliggjort: 15-12-2004
Tyskland viser vejen

Ingen introduktion

Skrevet af: Anders Lundkvist  
Offentliggjort: 15-11-2004
Skrevet af: Georg Metz  
Offentliggjort: 15-09-2004
En anden verden er mulig - kan Europa vise vejen?

For at sige det klart, tror jeg ikke en anden verden er mulig uden et Europa, der er bevidst om sin uundværlige rolle og som er fast besluttet på at forblive trofast overfor, og bygge på, sine rødder, sin kultur og de positive aspekter af sin historie - specielt sin efterkrigs-historie.

Med mindre vi finder ud af at skabe en sådan europæisk bevidsthed og herudfra en europæisk, social model helt forskellig fra den amerikanske; med mindre vi kan bruge en sådan model som grundlag for en anden mulig verden, vil en anden verden ikke blot ikke være mulig, men Europa selv kunne komme ud i et dødvande - et med smukke kirker, slotte og god vin, men ikke desto mindre et dødvande.

Skrevet af: Susan George  
Offentliggjort: 15-08-2004
Det er opbrudstider i det kommunale Danmark
Strukturkommissionens rapport og regeringens politiske udmeldinger levner ikke plads til tvivl om, at vi står foran en total omlægning af det kommunale landkort. Denne realitet gør nok spørgsmålet om, hvorvidt der er brug for en kommunalreform til et spørgsmål, der skulle være stillet i går, mens det er indholdet i en reform, der er den interessante diskussion i dag.
Skrevet af: Jacob Sølvhøj  
Offentliggjort: 15-03-2004
Kampen om værdien af apartheid

De seneste år har budt på en kultur- og værdikamp uden andre perspektiver end snæver misundelse og hadefulde opgør med fortiden og med betydelige fænomener fra før og nu. Oplysningstid, det moderne gennembrud, kulturradikalismen, ungdomsoprøret og meget andet er af VKO partierne og disses støtter i medierne blevet udhængt som årsag til påstået national og folkelig armod. På baggrund af denne påstand har det mærkeligt nok været vanskeligt for ikke at sige umuligt for de borgerlige kulturkæmpere at opstille et troværdigt modbillede og således godtgøre, hvad det var der var så undertrykt i den fortid, man altså samtidig afviser.

Skrevet af: Georg Metz  
Offentliggjort: 15-02-2004