Artikler: Kommentarer
Efter Irak

Alt tyder nu på, at USA har lidt et endegyldigt nederlag i Irak, selv om formen herfor endnu er usikker. Alt tyder også på, at den irakiske borgerkrig fortsat vil underminere centralregeringen og formentlig lede til en tredeling af landet. De fleste kommentarer har koncentreret sig om konsekvenserne for Bush, Blair og Fogh, og om den sandsynlige udvikling i Irak. Men nederlaget rækker langt videre.

Skrevet af: Anders Lundkvist  
Offentliggjort: 01-11-2006
Hvad nu?

Hvad gør vi nu? Hvad skal vi gøre, alle os, der gik på gaden den 17. maj, fordi vi ville sikre og ikke forringe velfærden? Kan vi overhovedet gøre noget nu, hvor et bredt politisk spektrum fra Dansk Folkeparti til Socialdemokraterne står foran at skulle omsætte Velfærdsforliget til konkret lovgivning? Ja, vi både kan og skal gøre noget. Men vi må erkende, at situationen her før Folketingets åbning er en helt anden end før den 17. maj.

Skrevet af: Villy Søvndal  
Offentliggjort: 15-09-2006
Velfærdsforhandlingerne:
Efterlønsreformen er grundlæggende forkert – også i den socialdemokratiske udgave!

Selv om det er en forbedring, hvis Socialdemokraterne får for­handlet igennem, at efterlønnen kun forringes med to i stedet for tre år, så er efterløns"reformen" stadig i bund og grund forkert: Den vender den tunge ende nedad, den tvangsudskriver de, som allerede har arbejde, til at skulle arbejde mere og gør det svært at sluse de arbejdsløse ind i beskæftigelse.

Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 15-06-2006
”Der er altid arbejde til dem, der vil arbejde”

"Der er altid arbejde til dem, der vil arbejde" - eller er der? Regeringen er med til at mistænkeliggøre de ledige ved at stille spørgsmålstegn ved, om de reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. I en række tilfælde har ledige oplevet, at jobbet, de søgte, slet ikke eksisterede mere. Den stadige mistænkeliggørelse, samtidig med at man ikke opnår at få job, fratager ledige selvtillid og selvværd. Der er i stedet brug for en helt anden arbejdsmarkedspolitik.

Skrevet af: Poul Hansen  
Offentliggjort: 15-05-2006
Medier:
Når krigsforbrydelser ikke er mulige

Er præsident Bush skyldig i krigsforbrydelser? Blot det at stille spørgsmålet overskrider grænserne for de amerikanske mainstream-medier.

Skrevet af: Norman Solomon  
Offentliggjort: 15-04-2006
CEPOS ÅR 1

Man burde jo være taknemmelig over at flere gode danske mænd og lidt færre kvinder nedsætter sig selv og udvalgte ligesindede i en tænketank. Disse mennesker betaler oven i købet selv for indsatsen. Ved denne tilføjes samfundet nye ideer, nye tanker, nye impulser til fælles bedste. Det er den angivelige mening med tænketanke: altruistisk privat forskningsforetagsomhed til fri afbenyttelse for de politikere, der burde have tænkt tankerne længe før tænketanken. Kun den vrantne kan tænke ondt herom. Tænketankens betegnelse som sådan er et plusord. Tanker er bedre end tankeløshed eller den rene tanketomhed. Samler man gennem længere tid tankerne på ét sted, får man tanker i mængde. Så mange at de til sidst kun kan rummes i en tank. En tank er noget man kan tappe af. Tankerne i tænketanken er med andre ord til aftapning, tankerne er tilgængelige. Tankerne ligger med digterens ord og venter forløsningens stund og venter at blive til sange. Såre godt. Vejen går fra tanke til ord og fra ord til handling. Tankerne får vinger i processen, såfremt regeringsflertallet er med og ikke imod. Og dem der ikke er imod er som bekendt med.

CEPOS er så sandelig et foretagende efter den nuværende statsministers smag. For at få egoismen og hensynsløsheden over for de svagere i samfundet til at glide lettere ned er budskabet fra tænketanken pakket ind i nationale værdier, sammenhængskraft og kulturkamp.

Skrevet af: Georg Metz  
Offentliggjort: 13-03-2006
Socialdemokraternes kanonisering af regeringens skattestop

Med Socialdemokraternes nye skatteudspil må man spørge om ikke tæppet endegyldigt er fejet væk under partiets eksistensgrundlag? Hvad skal vi med et arbejderparti uden selvstændige visioner for fremtidens Danmark og som ikke formår at formulere et solidarisk alternativ som kan imødegå den markedsgørelse som sniger sig ind overalt i samfundet?

Skrevet af: Christian Ydesen  
Offentliggjort: 13-02-2006
Velfærdsstatens ulidelige tyngde

Der er noget af en tilsnigelse, når Velfærdskommissionen kalder sin rapport for en videreudvikling af velfærdssamfundet. Rapporten er snarere et afgørende brud med det lighedsorienterede, solidariske og universalistiske velfærdssamfund, der er blevet opbygget i Danmark siden 2. Verdenskrig. I stedet træder residualaspektet og arbejdskravet frem som dominerende træk.

Skrevet af: Jan Helbak  
Offentliggjort: 14-12-2005
Overvågning og mistænkeliggørelse

George W. Bush formulerede det således: "Enten er I med os, eller også er I imod os. Enten støtter I os i kampen mod terroristerne, eller også holder I med terroristerne". Den form for simple ligninger er ikke bare rørende dumme, men også dybt foruroligende. En skændsel i forhold til tænkende mennesker og samtidig dødsens farlig.

Skrevet af: Charlotte Engberg  
Offentliggjort: 19-11-2005
Den tyske patient – et paradoksalt resultat af valget

På baggrund af CDU/CSU og SPDs førte politik må fagforbundenes medlemmer såvel som alle andre erkende at en omfattende genregulering eller gen-civilisering af profitsystemet må sættes på dagsordenen. Kun en sådan dagsorden kan ændre på de kroniske forskydninger i fordelingsforholdene og dermed forværringen af levestandarden.

Skrevet af: Redaktion Sozialismus  
Offentliggjort: 15-10-2005
Frit skolevalg

Ønsker vi, at forældrene skal opfatte sig selv som borgere eller forbrugere i forhold til skolen?

Skrevet af: Anders Bondo Christensen  
Offentliggjort: 15-09-2005
Strukturreformen på plads!

Inden folketinget går på sommerferie er Strukturreformens 49 lovforslag stemt igennem med eller uden støtte fra oppositionen. Sådan var det også planlagt!

Fra høringsfristens udløb den 7. januar 2005 og indtil nu, hvor lovforslagene er til 3. behandling i folketinget, er der ikke foretaget afgørende ændringer, selv om både regering og Socialdemokratiet har forsøgt sig med lidt drama om rent kosmetiske ændringer. Køreplanen er blevet fulgt og skinnerne ikke flyttet nævneværdigt.

Skrevet af: Jan Helbak  
Offentliggjort: 15-06-2005
Cirklen sluttet?
Helle Thorning-Schmidt (HTS) vandt kampen om formandsposten i Socialdemokratiet med en relativ snæver margin. Som de fleste vidste på forhånd, er partiet delt midt over. Og det ændrer sig ikke efter formandsvalget!
Skrevet af: Klaus Krogsbæk  
Offentliggjort: 15-04-2005
Formynderstaten

Vi er på vej mod den formynderiske stat. Dvs. den stat, hvis udøvende magt umyndiggør sine borgere og selvstændiggør sig som myndighed.

Vi ser de formynderiske tendenser både i samfundets politiske liv, i det praktiske hverdagsliv og i den offentlige diskurs træder tendenserne stadigt tydeligere frem samtidig med en skærpet magtcentralisering i ministerierne og disses styrelser og i forskellige normsættende hjælpeorganer (eksempelvis evalueringsråd).

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 15-03-2005
Skrevet af: Klaus Krogsbæk  
Offentliggjort: 15-02-2005