Artikler: Kommentarer
Hvorfor er vi i Afghanistan?

Hvorfor er USA - og Danmark - i Afghanistan?
Hvis man kaster et blik på kortet og ihukommer, at konflikten mellem Kina (evt. plus Rusland) og USA bliver den afgørende modsætning i de kommende årtier, bliver det klart at kontrol med Afghanistan også i dag er af stor strategisk interesse, placeret som landet er mellem Nord (Rusland) og Syd (Mellemøsten og Iran) og mellem Øst og Vest. Derfor kan det ikke undre, at USA har indgået en 'aftale' med Karzai-regeringen om etablering af et antal permanente baser, muligvis med atomvåben. NATO's generalsekretær og tidsskriftet 'NATO Review' har ikke lagt skjul på at tilstedeværelse i Afghanistan er vigtig. Vi er ganske vist kommet lidt langt væk fra det 'nordatlantiske', men NATO har åbenbart også en rolle for 'stabiliseringen' af Asien.

Skrevet af: Anders Lundkvist  
Offentliggjort: 02-06-2008
Fra krigen mod terror til krigen mellem terrorister

Tortur var længe, ikke mindst under indtryk af nazitidens forbrydelser, et absolut no-no. Det hænger sammen med at den krænker den menneskelige værdighed, langt mere end dødsstraf. Derfor mister det samfund, der accepterer og officielt praktiserer tortur, sin værdighed; det bliver uciviliseret. Man kan ikke fratage andre mennesker værdighed uden at miste sin egen. Derfor må de anklagede forvandles til under-mennesker, nemlig 'illegale kombattanter' uden krav på retsbeskyttelse.

Skrevet af: Anders Lundkvist  
Offentliggjort: 03-05-2008
Liberalismekanon

Nedsat af regeringen, en nykonservativ som David Gress og en nyliberal som Peter Kurrild-Klitgaard i kommissionen, ved udgivelsen modtaget af tre ministre: Hvad kan man forvente?

Skrevet af: Anders Lundkvist  
Offentliggjort: 01-04-2008
Euston manifestet – det nye venstre?

Vi véd nu, hvordan venstrefløjen vil se ud, hvis den defineres af Krigen mod Terror. Den ser ud som i The Euston Manifesto, der kan findes på engelsk på www.eustonmanifesto.org. Den er hurtigt læst (effektivt 6 sider). En kortere gennemgang kan findes på www.wikipedia.org, hvor forfatterne bag det også identificeres.

Skrevet af: Anders Lundkvist  
Offentliggjort: 01-03-2008
Rygning forbudt

Jeg skal nok lade være med at ryge der, hvor der står RYGNING FORBUDT. Men jeg holder ikke op med at tænke, bare fordi jeg holder op med at ryge på min arbejdsplads.

Skrevet af: Jan Mølgaard  
Offentliggjort: 01-02-2008
Den Danske Model - aktuel politisk-økonomisk oversigt

Politikerne fra SD, SF og DF har lovet milliarder til de offentlige ansatte, men det er en farlig kurs, for derved undergraver de den Danske Model. Som består i at arbejdsmarkedets parter selv forhandler sig frem til løn og andre vilkår. Sådan lyder det fra Claus Hjort Frederiksen. Men denne beskrivelse af den Danske Model beror på en erindringsforskydning.

Skrevet af: Anders Lundkvist  
Offentliggjort: 03-12-2007
Et centralt problem - valget ikke handler om

Faktisk er det lykkedes for VK-regeringen at sætte meget store dele af den offentlige sektor på kontrakt. En udvikling som Kvalitetsreformen har til hensigt at accelerere og perfektionere. Den har i øvrigt ikke været et tema i valgkampen.

Skrevet af: Kirsten Norman Andersen  
Offentliggjort: 01-11-2007
Nationaliser nationalbanken!

Danmarks Nationalbank er kort sagt ikke demokratiets, men finanskapitalens tjener. Det tjener nyliberalismen til ære, at det er lykkedes at holde denne kendsgerning ude af hovedet på de fleste politikere til venstre for midten: 99,9 procent af politikerne, økonomerne og journalisterne ser Nationalbanken som en politisk neutral institution, i stil med Meteorologisk Institut. Kapitalens ideologiske hegemoni må slå os alle med beundring.

Skrevet af: Anders Lundkvist  
Offentliggjort: 01-10-2007
Irak for begyndere

Hvad stiller man op, når lille Amanda kravler op på ens knæ og beder om en forklaring på alt det hun ser i fjernsynet om USA, Irak og Mellemøsten?
Kritisk Debat er ofte blevet bedt om at hjælpe i denne kritiske situation.
Kritisk Debat svigter ikke sine læsere.
Kritisk Debat udreder derfor trådene.

Skrevet af: Anders Lundkvist  
Offentliggjort: 02-09-2007
Politisk økonomi i den ny østasiatiske regionalisme

Ikke blot Kina men hele den asiatiske region fremviser en politisk-økonomisk udvikling af dimensioner, som fremviser flere og flere tegn på et begyndende hegemoniskifte på verdensmarkedet, der afgørende vil svække USA's globale dominans. I dette korte oplæg peges på nogle centrale pointer i denne forbindelse. Vi vil i de kommende udgaver følge emnet op.

Skrevet af: Pietro P. Masina  
Offentliggjort: 06-06-2007
”Det bedste forlig i min tid”

Den netop overståede overenskomstforhandling på det private arbejdsmarked afslører et alvorligt handicap i LO-fagbevægelsen: Døve faglige ledere. Trods 45 % nej-stemmer, fastholder LO´s daglige ledelse - og dermed de største, toneangivende forbund - med en søvngængers sikkerhed at det er "det bedste forlig i deres tid". Trods besværgelser om "respekt for nej-sigerne" så afslører de dermed en bundløs foragt for dømmekraften hos et meget stort mindretal af medlemmerne.

Skrevet af: Finn Sørensen  
Offentliggjort: 01-05-2007
Nyhedsantibiotika

Kl. er 23.
Deadline er netop slut. Vi har været igennem hverdagens rituelle nyhedsudsendelser - et hujende optog i accelererende billedstrømme er draget forbi og har efterladt sig et klamt spor af blod, død og ødelæggelse på nethinden. De skarpe spørgsmål til den seriøse politiker er blevet stillet og alarmerende nyheder viderebragt. Er du blevet klogere?

Tv udsendelsen Den 11. time er en tv-pille der genfortryller verden. En slags nyhedsantibiotika. Spiser du den, risikerer du kun at gå roligt opløftet og måske lykkeligt forundret fra fjernsynet.

Skrevet af: Astrid Nonbo Andersen  
Offentliggjort: 01-04-2007
Den Jespersenske vej. Troværdighed solgt som bukseelastik

Man skal i virkeligheden lede med lys og lygte i historisk litteratur, ja selv i fiktion for at finde magen til offentlig tilgængelig holdningsmæssig udvikling, som den vor hjemlige Karen Jespersen har undergået i sit politiske liv.

Skrevet af: Georg Metz  
Offentliggjort: 01-03-2007
Små beskidte sandheder fra Mellemøsten

Som bekendt anbefalede Baker-Hamilton-rapporten, at USA inddrog Iran og Syrien i løsningen af problemerne i Irak. Bush regeringen synes at have valgt præcis den modsatte udvej, med arrestation af iranere i Irak og generel oprustning af retorikken mod Iran.

Skrevet af: Anders Lundkvist  
Offentliggjort: 01-02-2007
Det nordkoreanske kaos: Til hvis fordel?

Nordkorea har meldt sig ind i atomklubben, og alle siger, de er oprørte. Men er de det? Der er fem aktører, der virkelig betyder noget i dette spil: Nordkorea, USA, Sydkorea, Kina og Japan. De har faktisk reageret ret forskelligt.

Skrevet af: Immanuel Wallerstein  
Offentliggjort: 01-12-2006